نورپردازی اهرام مصر با شعار «در منزل بمانید تا تندرست بمانید»

روز سه شنبه خبرنامه الاهرام مصر , به طور همزمان با اعمال محدودیت‌های آمد و شد در مصر , یک هنرمند نورپرداز شب پیشین با نمایش شعار «در منزل بمانید تا سالم بمانید» به زبان‌های عربی و انگلیسی بر روی اهرام ثلاثه , مردمان را به رویا رویی با شیوع ویروس کرونا تشویق کرد .

درین مراسم خالد العنانی وزیر توریسم و ارثیه فرهنگی مصر هم حضور داشت و خاطرنشان کرد : دولت همت داراست تا از کنار صرفا شگفتیها هفتگانه مانده عالم باستان این پیام را به مردمان مصر و دنیا برساند که در منزل بمانند و از خویش و خانواده‌شان حفظ نمایند .