پیامک‌های عاشقانه

نه کسی در انتظار است ,

نه کسی منتظر ,

نه خیال گذر از کوچه‌ی ما دارااست ماه!

میان دلداده شدن و مرگ مگر

فرقی هست؟

زمانی از عشق و علاقه نصیبی نبری غیر از آه . . . !

. . . . . .
عجب جوش و خروشی بود عشقت

وخیم باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی بخشید بر باد

عجب بشر فروشی بود عشقت
. . . . . . . . . . . . . .

زیرا دوستت دارم راهی پیدا خواهم کرد تا فروغ و روشنایی معاش تو باشم , حتی‌د‌ر بدون نور ترین و دلگیرترین درحال حاضر خویش باشم . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

زیرا دوستت دارم راهی پیدا خواهم کرد تا فروغ معاش تو باشم , حتی‌در بدون نور ترین و دلگیرترین هم اکنون خویش باشم . . .
. . . . . . . . . . . . .

هر چه آمد به سرم از ( عطشِ عشقِ تو ( بود

وَرنه این دل کجا و عطش عشق و علاقه کجا !
. . . . . . . . . . .

عشق و علاقه یعنی جسم و جانم فرآورده تو / عشق و علاقه یعنی پرسش از وضع تو / علاقه یعنی از خودم اینجانب خسته ام / عشق و علاقه اینجانب , به تو دل بسته ام .
. . . . . . . . . .

با درحال حاضر حاد و خسته ام کاش رفیق

پیش دل اینجانب نمی شدی افشا رفیق

از اینجانب که گذشت و از دلم البته تو

بی عشق و علاقه مراقب خودت باش رفیق
. . . . . . . . . .

منرا به بوی خوشت

جان ببخش و زنده بدار!

که از تُ چیزی

از این بیشتر نمیخواهم . ‌‌‎‌‌‌
. . . . . . . . . .

چه عده عاشقانه ای ست

هر شب!

حضور اینجانب وتو

و آتشی که در

درونم به پاست . . .
. . . . . . . . . . .

عشق و علاقه از همانجايى آغاز شد که

حالمان به هيچ چيز خوش نشد اِلا

دوست داشتن ِ نیز
. . . . . . . . . . . . . . .

تو‌را ای گل همچنان دوست دارم

به قدر ابر و باران دوست دارم

کجا باشی کجا باشم اصلا مهم نیست

تورا تا زنده هستم دوست دارم
. . . . . . . . . . . .

علاقه تو به تار و پود جانم بسته است

بي روي تو درهاي جهانم بسته است

از دست تو خواهم که برآرم فرياد

در پيش نگاه تو زبانم بسته است
. . . . . . . . . . . . . . .

اینجانب در رودخانه عشقت اروم و اهسته قايقم را ميراندم

قافل از اين که پايان اين روز زيبا به ابشاري سهمگين ختم ميشود . . نگران نيستم .

حتي در حالتی که از اين ابشار سقوط کنم و زخمي و درمانده نحس , تالاب اي آهسته درانتظار اینجانب است
. . . . . . . . . . . . . . . .

اینجانب از پیمان انسان

تو رو دوست دارم

از آغاز عالم تو‌را دوست دارم

چه شبها اینجانب و عرش تا دم صبح

سرودیم نم نم تو‌را دوست دارم

تورا دوست دارم . . .

عالم یک دهن شد نیز سرود با ما

تورا دوست دارم تو‌را دوست دارم . . .

( تورا ای صمیمی

تا مدام دوست دارم (
. . . . . . . . . . .

مشکلات به سبکی هوا , عشق و علاقه به عمق اقیانوس , آشتی به محکمی الماس , موفقیت به درخشانی طلا و جواهرات , این ها آرزوهای اینجانب برای توست .

عاشقانه دوستت دارم
. . . . . . . . . . . .

دربین ما تمامی چیز تمام شده‌است

غیر از یک چیز

که اینجانب هنوز دوستت دارم . . .
. . . . . . . . .

تو . . .

صرفا یک سری روز است که نابودی

اینجانب . . .

هزاران قرن است که دلتنگم