سخنان ناب بزرگان

وظیفه ما نیست که خطای سایر افراد را کاوش کنیم وبه قضاوت در رابطه بقیه افراد بنشینیم . ما بایستی تمام نیروی خود را برای قضاوت در فعالیت خودمان صرف کنیم و تا‌زمانی‌که چه بسا یک نادرست در خویش می‌بینیم حق نداریم که در عمل

مردمان دیگر دخالت کنیم .

ماهاتما گاندی

جمله ها بزرگان درباره‌ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

گهگاه نامت را , اعتبار و جایگاه و

تحصیلاتت را در کل فراموش کن .

مانندکودکان شو

دورازشوخی نباش .

گهگاه معاش را یک تفریح

بدان و آن را با قلبت لمس کن .

از دنیای به‌این زیبایی لذت ببر و

سپاسگزار باش

اشو

جملا‌ت بزرگان در زمینه ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان ناب و حکیمانه از بزرگان

هر که بصیرت را اخلاق کرده ,

یقینا بیناست . . .

یک روشن دل نمی‌تواند بصیرت را خلق و خوی نماید .

پس وی تورا می‌بیند , از وی امداد بخواه . .

الهی قمشه‌ ایی

جمله‌ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان خوشگل و خواندنی

زندگي شم غريبي است که يک مرغ مهاجر دارااست

سبزه ها در فصل بهار مي رقصند

اینجانب در کنار تو به ادب مي ترسیم

و آنجا که هيچ کس به ياد ما نيست

تو‌را عاشقانه مي بوسم

تا با گرمي نفسهايم , به لبانت جان دهم

و با گرمي نفسهايت , جاني مجدد گيرم

دوستت دارم

با تمامی هستي خویش , اي تمامی هستي اینجانب

و هزاران توشه خواهم اظهار کرد

دوستت دارم را

نيما يوشيج

جمله ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

خدای کریم کسی است

که خیر در هفت‌طبقۀ افق

می‌گنجد

و خیر در هفت‌طبقۀ زمین

اما در دل آدمیزاد می‌گنجد

پس زنهار که هیچ‌وقت

دل کسی را نشکنی!

زورباي يوناني

جمله‌ها بزرگان در خصوص معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان ناب و حکیمانه از بزرگان

عشق و علاقه خودش خواهد آمد ;

بی جنجال !

نمی توان از آن فراروگریز کرد !

هنگامی متوجه آمدنش

خواهی شد که ,

فارغ از آن استنشاق‌کردن

طاقت فرسا میشود !

پاتریک مودیانو

جمله ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
جمله ها بزرگان راجع‌به معاش

بشر ها مانند آب در یک آب‌انبار می باشند ;

شما نمی‌توانید کف آبدان را مشاهده کنید و فکر‌می‌کنید‌ کم عمق است , البته تنها هنگامی که شیرجه بزنید می فهمید عمق حقیقی وواقعی آن چقدر است . . .

جی ال ویتریک

جمله ها بزرگان درخصوص معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

نیروهایی میباشند که به حیث شر میرسند اما درواقع به تو آموزش میبینند که چه گونه ( افسانه فردی ( ات را محقق کنی . آن ها می‌باشند که ذهن و عزم تورا مهیا مینمایند . زیرا یک حقیقت بزرگ درین دنیا موجود هست :

تو کسی که باشی و هر چه بکنی زمانی حقیقتا چیزی را بخواهی این خواست در روح دنیا متولد میشود و این ماموریت تو در روی زمین است . به وقوع پیوستن ( افسانه فردی ( فقط وظیفه آدم است . تمامی چیز در سرویس یک چیز است .

پائولو کوئیلو

جمله ها بزرگان در زمینه ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
جمله‌ها کوتاه و تاثیرگذار از بزرگان

آدم های بزرگ

دو دل دارا هستند

دلی که درد میکشد

و مخفی است

و دلی که میخندد

و واضح است . . .

پرفسور محمود حسابی