جمله ها ناب عاشقانه احساسی

جملات عاشقانه رمانتیک

به روزی یعنی

هر توشه بیشتر از گذشته

احساس کنی بودنش شایسته ترین واقعه زندگیته

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه و رمانتیک

ای کاش که در

قسمتِ اینجانب نیز بنویسند

صُبحی که شود

با نفسِ گرمِ تو آغاز . . . !

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
جمله ها ناب عاشقانه

هيچگاه دوست داشتن های

لبریز دليل را دوست نداشتم

به عنوان مثال اينها كه ميگويند

دلداده چشمانشم

يا دلداده کتف هايش به هیچ وجه مفهوم

ندارد , هنگامی كسی ميپرسد چرا دوستش داری ؟

بايد لبخند بزنی و بگويی ; زیرا دوستش دارم . . .

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
جملا‌ت عاشقانه احساساتی

همراهت مي‌آيم تا پایان رویه . . . !

و هيچ نمی پرسم هیچ وقت ;

با تو اولیه کجاست ,

با تو پایان کجاست

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه

گویی علاقه در نرسیدن است , تلخی‌اش نیز همین است , نرسیدن , دوری و تمام فاصله‌ها . . . اینجانب تو‌را دوست دارم تو دیگری را , دیگری منرا دوست داراست , اینجانب دیگری را , اینجانب تورا دوست دارم , تو مرا البته نمی شود همه‌چیز سفت می‌ایستد که‌نشود

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه نو

بایستی عشق‌مان به درازا کشیده شود

تا چنانچه بعد ها , داستان شدیم

قصه‌ی شنیدنِ عشق‌مان

تلفن همراه بخواهد , به وسعتِ اسمان . . .

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت ناب عاشقانه و احساساتی

و عشق‌خودش خواهد آمد ( بی‌هیاهو ( و

نمی توان از آن گریز کرد! آهسته

و آهستـــه میاید و در گوشه‌ای از قلبت

می‌نشیند! وقتی متوجه آن خواهید شد

که فارغ از آن معاش مشقت بار است . . .

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و رمانتیک
جملا‌ت عاشقانه

بشر ها از یک جایی به آن گاه به بودن با نیز

به عاشقانه های پیش پا افتاده و تکراریشان

مشتاق که خیر . . . ! محتاجند . . .

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت عاشقانه قشنگ

میگویم شب‌بخیر! بخوان : یک روز دیگر نیز راز

شد با دوست داشتنت بخوان آرزوی امشبم

نیز تو بودی! بخوان این شب‌ها برای بخیر شدن

به یکی مانند تو نیاز دارد! اینجانب میگویم شب بخیر

تو بگو : اینجانب نیز ( دوستت دارم (

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله‌ها ناب عاشقانه و رمانتیک
جمله‌ها عاشقانه کوتاه

( ( بی تو ( ( ای آهسته جانم

زندگانی زیرا کنم , ,

زیرا تو پیش اینجانب نباشی ,

شادمانی زیرا کنم . . .

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
زیباترین جمله ها عاشقانه

گفتم هر چقدر

بیشتر بخندونمش

بیشتر عاشقم میشه اما

اون هر چقدر بیشتر میخندید اینجانب

بیشتر عاشقش‌ می شدم

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت عاشقانه دلتنگی

هر زمان که به تاءمل توام

لحظه لحظه دقایقش

سرشار از عشقه

پس چه سریست که می گویند

ساعت نقط ی اوج عاشقی

صفر است

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله‌ها عاشقانه رمانتیک

در عشق و علاقه هزار جان و دل بس نڪند

دل خویش چه بود حدیث جان ڪس نڪند

این‌راه ڪسی رود ڪه در هر گامی

صد جان بدهد ڪه روی واپس نڪند . . . .