ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : «ﺷﮕﻔﺖﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟»

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : «ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ , ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ!

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﺩ , ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﭘﺲ‌ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ , ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ .

ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻣﯽﻣﯿﺮﺩ!

ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﺪ .

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ , ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖ . »

ماجرا کوتاه و آموزنده آكواريوم

دانشمندي تست جالبی انجام بخشید , وی یک اکواریم شیشه‌ای ساخت و اونو با یک دیوار شیشه‌ای دو نصیب کرد‌ .

تو یه نصیب یه ماهی بزرگتر انداخت و در نصیب دیگه یه ماهی کوچیکتر .
ماهی کوچیکه صرفا غذای ماهی بزرگه بود و دانشمند به اون غذای دیگه‌ای نمی‌داد…

وی برای میل کردن ماهی کوچیکه بارها و بارها به طرفش یورش می کرد , البته هر توشه به یه دیوار نامرئی می خورد . همون دیوار شیشه‌ای که اونو از غذای مورد علاقش جدا میکرد .

بالاخره بعداز مدتی ازحمله به ماهی کوچیک قیدش را زد . وی اعتقادوباور کرده بود که رفتن به اون طرف اکواریوم و تناول کردن ماهی کوچیکه عمل غیر ممکنیه . دانشمند شیشه‌ی میانه رو برداشت و رویه ماهی بزرگه رو گشوده کرد… ولی ماهی بزرگه هیچ گاه در راستای ماهی کوچیکه یورش نکرد .

می‌دانید چرا؟
اون دیوار شیشه‌ای دیگه وجود نداشت , البته ماهی بزرگه تو ذهنش یه دیوار شیشه‌ای ساخته بود .
یه دیوار که شکستنش از شکستن هر دیوار حقیقی و واقعی سخت‌تر بود اون دیوار اعتقاد و باور خودش بود . باورش به محدودیت . باورش بوجود دیوار . باورش به ناتوانی…

دو مداد سیاه

از دو مرد دو یاد گوناگون از گم شدن قلم سیاه‌شان در مکتب شنیدم .

مرد نخستین می‌گفت :
«چهارم ابتدایی بودم . در مکتب مداد سیاهم را گم کردم . هنگامی به مادرم گفتم , طاقت فرسا من‌را تنبیه کرد و به اینجانب اظهار‌کرد که بی‌مسئولیت و بی‌حواس هستم . آن قدر تنبیه مادرم برایم طاقت فرسا بود که تصمیم گرفتم دیگر هیچ گاه دست خالی به منزل برنگردم و مداد‌های دوستانم را بردارم . روز آن‌گاه نقشه‌ام را عملی کردم . هر روز یکی دو قلم کش می‌رفتم تا این‌که تا انتها سال از همه دوستانم خودکار برداشته بودم . اولِ عمل خیلی با واهمه این عمل را انجام می‌دادم , اما کم‌کم بر ترسم غلبه کردم و از نقشه‌های متعددی به کار گیری کردم تا جایی که مداد‌ها را از دوستانم می‌دزدیدم و به خودشان می‌فروختم . پس از مدتی این عمل برایم معمولی شد . تصمیم گرفتم کار‌های بزرگتر انجام دهم و کارم را تا کل مکتب و محل کار رئیس مکتب توسعه دادم . خلاصه آن سال برایم تمرین عملی دزدی حرفه‌ای بود تا این‌که درحال حاضر تبدیل به یک دزد حرفه‌ای شدم!»

مرد دوم می‌گفت :
«دوم دبستان بودم . روزی از مکتب آمدم و به مادرم گفتم مداد سیاهم را گم کردم . مادرم اعلام‌کرد : «خوب چه عمل کردی سوای مداد؟» گفتم : «از دوستم مداد گرفتم . » مادرم خاطرنشان کرد خوبه و پرسید که دوستم از اینجانب چیزی نخواست؟ خوراکی یا این که چیزی؟ گفتم خیر . چیزی از اینجانب نخواست . مادرم بیان کرد : «پس وی با این عمل عملکرد کرده به دیگری خیر نماید , ببین چقدر زیرک است . پس تو چرا به سایر افراد خوبی نکنی؟» گفتم : «چگونه خیر کنم؟» مادرم اذعان کرد : «دو قلم می خریم , یکی برای خودت و دیگری برای هر کس ممکن است مدادش گم شود . آن مداد را به هر کس مدادش گم می‌گردد می دهی و بعداز پایان درس پس می گیریم . » خیلی ذوق زده شدم و بعداز عملی کردن توصیه مادرم , حس رضایت خیر و خوبی داشتم آن‌قدر که در کیفم مداد‌های مازاد بیشتری می‌گذاشتم تا به نفرات بیشتری کمک کنم . با این فعالیت , نیز درسم خیلی خوب تر از قبلی شده بود و نیز علاقه‌ام به مکتب یک سری برابر شده بود . ستاره کلاس شده بودم به گونه‌ای که همگی منرا صاحب و مالک مداد‌های ذخیره می‌شناختند و مدام از اینجانب امداد می‌گرفتند . حال که بزرگ شده‌ام و از دید علمی در مرحله خوب قرار گرفته‌ام و تشکیل خانواده داده‌ام , مالک بزرگ‌ترین جمعیت خیریه شهر هستم . »

داستان زیبای از قلم بیاموزیم

پسرک از بابا بزرگش پرسید :
بابا بزرگ در رابطه چه می نویسی؟

پدربزرگ جواب اعطا کرد :
در رابطه تو پسرم , البته مهمتر از آنچه می نویسم , مدادی است که با آن می نویسم .
میخواهم هنگامی بزرگ شدی , تو نیز نظیر این خودکار بشوی !

پسرک با تعجب به قلم نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید :
ولی این نیز مانند سایر قلم هایی است که چشم ام !

بابا بزرگ ذکر کرد : بستگی داره چطور به آن نگاه کنی , درین قلم پنج صفت می‌باشد
که در حالتی‌که به دستشان بیاوری , برای تمام عمرت با عالم به متانت می‌رسی :
صفت اولیه : می توانی شغل های بزرگ کنی , ولی هیچ وقت نباید فراموش کنی که دستی موجود هست
که هر تکان تو‌را سوق‌دهی می نماید . نام این دست خداست , وی مدام بایستی تو‌را در مسیر عزم اش تکان دهد .

صفت دوم : می بایست گهگاه از آنچه می نویسی دست بکشی و از خودکار تراش به کارگیری کنی .
این سبب می شود قلم مقداری مشقت بکشد البته انتها عمل , نوکش تیزتر می شود ( و اثری که از خویش به جا می‌گذارد دقیق خیس و نخ نما خیس ) پس بدان که بایستی سختی هایی را تحمل کنی , به این دلیل که که‌این سختی منجر می شود آدم بهتری شوی .

صفت سوم : قلم مدام اذن می‌دهد برای پاک کردن یک غلط , از منزه کن به کار گیری کنیم .
بدان که اصلاح یک فعالیت اشتباه , فعالیت بدی نیست , در واقع برای این‌که خودت را در مسیر صحیح محافظت , اصلی است .

صفت چهارم : چوب یا این که صورت فرنگی خودکار خیلی مهم نیست , زغالی اهمیت داراست که باطن چوب است . پس مدام مراقب باش درونت چه خبر است .

و راز انجام
پنج‌مین صفت خودکار : مدام اثری از خویش به جا می‌گذارد .
پس بدان هر عمل در معاش ات می‌کنی , ردی از تو به جا می‌گذارد و عملکرد کن نسبت به هر فعالیت می‌کنی , هشیار باشی و بدانی چه میکنی .

من با خدا طعام خوردم

پسرکی بود که می خواست پروردگار را ملاقات نماید , وی می دانست تا وصال به پروردگار می بایست رویکرد بدور و درازی بپیماید . به همین منظور چمدانی برداشت و داخل آن را پر‌از ساندویچ و نوشابه کرد و بی آنکه به کسی چیزی بگوید , مهاجرت را آغاز کرد . تعدادی کوچه آنطرف‏ خیس به یک بوستان رسید , پیرمردی را روءیت کرد که در اکنون دانه دادن به طیوران بود .

پیش وی رفت و روی نیمکت نشست . پیرمرد گرسنه به حیث می رسید , پسرک نیز حس گرسنگی میکرد . پس چمدانش را گشوده کرد و یک ساندویچ و یک نوشابه به پیرمرد تعارف کرد . پیرمرد خوراک را گرفت و لبخندی به نوپا زد . پسرک خنده رو شد و با نیز آغاز به تناول کردن کردند .

آنها تمام بعدازظهر را به پرنده ها خوراک دادند و شور کردند , بی آنکه کلمه‏ ای با نیز کلام بزنند . هنگامی هوا بدون‌نور شد , پسرک فهمید که بایستی به منزل بازگردد , چندین گامی بدور نشده بود که رجوع و برگشت و خویش را در آغوش پیرمرد انداخت , پیرمرد با محبت او‌را بوسید و لبخندی به وی کادو اعطا کرد .

هنگامی پسرک به منزل رجوع و برگشت , مادرش با نگرانی از وی پرسید : تا این وقت شب کجا بودی؟ پسرک در حالی که خیلی شادمان به لحاظ می رسید , پاسخ بخشید : پیش خدا! پیرمرد نیز به منزل اش رفت . همسر پیرش با تعجب پرسید : چرا اینقدر خوشحالی؟ پیرمرد پاسخ اعطا کرد : روز جاری شایسته ترین روز عمرم بود , اینجانب روز جاری در بوستان باایمان خوراک خوردم!

داستان کوتاه پاره خشت و مرد ثروتمند

روزي مردي ثروتمند در اتومبيل جديد و گران قيمت خویش با سرعت دوچندان از خيابان كم رفت و آمدي مي‌گذشت . یک دفعه از بين دو اتومبيل پارك شده در كنار خيابان , يك پسر طفل پاره آجري در جهت وی پرتاب كرد . پاره خشت به اتومبيل وی برخورد كرد .

مرد پايش را روي ترمز گذاشت و سريع پياده شد و ديد كه اتومبيلش صدمه زيادي ديده است . به طرف پسرك رفت تا او‌را به سختي تنبيه كند . پسرك گريان با عملکرد بسیار بالاخره توانست دقت مرد را درسمت پياده‌رو , جايي كه اخوی فلجش از روي صندلي چرخدار به زمين افتاده بود , جلب كند .

پسرك بیان کرد : اينجا خيابان خلوتي است و کم کم كسي از آن عبور مي‌كند . هر چه درانتظار ايستادم و از رانندگان كمك خواستم كسي اعتنا نكرد . اخوی بزرگم از روي صندلي چرخدارش به زمين افتاده است و اینجانب اجبار كافي براي بلند كردنش ندارم . براي اينكه شما‌را متوقف كنم , بدون چاره شدم از اين پاره خشت به کارگیری كنم .

مرد متأثر شد و به فكر فرو رفت . . . اخوی پسرك را روي صندلي‌اش نشاند , سوار ماشينش شد و به رویکرد زمین خورد . . .
در زندگي چنان با سرعت حركت نكنيد كه ديگران بدون چاره شوند براي جلب اعتنا شما پاره خشت به طرفتان پرتاب كنند!

قصه کوتاه شمع فرشته

مردي كه همسرش را از دست داده بود , دختر سه ساله اش را بسيار دوست ميداشت . دخترك به بيماري سختي دچار شد , بابا به هر دري زد تا كودك سلامتي‌اش را مجدد به دست آورد هرچه پول داشت براي معالجه وی خرج كرد ولي بيماري جان دخترك را گرفت و وی مرد . بابا در خانه‌اش را بست و کناره گير شد . با هيچكس حرف نمي‌كرد و سركار نميرفت . دوستان عزیز و آشنايانش خيلي سعي كردند تا او‌را به زندگي عادي برگردانند ولي چیره نشدند .
شبي بابا روياي عجيبي ديد . ديد كه در فردوس است و صف منظمي از ملائکه كوچك در جاده اي طلايي به سوي كاخي مجلل در حركت میباشند .

هر فرشته شمعي در دست داشت و شمع همگی ملائکه بجز يكي روشن بود . مرد وقتي جلوتر رفت و ديد كه فرشته اي كه شمعش خاموش است , به عبارتی دختر خودش است . بابا فرشته غمگينش را در آغوش گرفت و اورا ناز و نوازش بخشید , از وی پرسيد : دلبندم , چرا غمگيني؟ چرا شمع تو خاموش است؟

دخترك به پدرش اعلام کرد : پدر جان , هر وقت شمع اینجانب روشن مي شود , اشكهاي تو آن را خاموش ميكند و هر وقت تو دلتنگ مي شوي , اینجانب نیز غمگين مي نحس .
بابا در حالي كه اشك در چشمانش رینگ زده بود , از خواب پريد .

داستان مسیر سخت سرمایه دار شدن

داستان کوتاه آموزنده مسیر سخت پولدار شدن
مرد میلیاردر گذشته از سخنرانیش خطاب به حضار ذکر کرد :

از میون شما خانوم ها و آقایون , کسی می باشد که دوست داشته باشه جای اینجانب باشه , یه انسان فئودال و موفق؟ کلیه دست بلند کردند! مرد میلیاردر لبخندی زد و حرفاشو آغاز کرد : با سه عدد از رفیق های زمان علم آموزی , یه کمپانی پشتیبانی رویه انداختیم و افتادیم توی عمل . البته هنوز یه سال نشده , مزه ورشکستگی پنجاه میلیونی رو چشیدیم! رفیق اولم از مجموعه جدا شد و رفت دنبال درسش! البته اینجانب با اون دو تا رفیق , به راهم ادامه دادم . اینبار یه ایده رو به تراز ساخت رسوندیم , البته بازار درخواست‌کردن پاسخ نداد و ورشکست شدیم! این دفعه دویست میلیون! رفیق دوم نیز از ما جدا شد و رفت پی کارش!

اینجانب موندم و رفیق سوم . پس از مدتی با همین رفیق سوم , کمپانی تازه اتوبار راه و روش انداختیم , البته چیزی نگذشت که باخت خوردیم . این توشه حجم ضررهای ما به نیم میلیارد رسید! رفیق سوم مستاصل شد و رفت پی شغل کارمندیش! توی این گیرودار , با همسرم تجارت جدیدی رو روش انداختیم و کارمون تا صادرات مال نیز بزرگ شد . احوال عالی بود و ما به سوددهی رسیدیم ولی یهو توی یه تصادف لعنتی , همسرمو از دست دادم! تمامی چی بهم سرازیر شد و تعادل مالیمو از دست دادم! کمپانی زمین خورد توی گودی ورشکستگی با دو میلیارد بدهی! ناکامی پشت شکست!

مدتی آنگاه پسر کوچیکم بخاطر تومور مغزی دار فانی را وداع گفت . یک سری سال آن گاه , وصلت دوم داشتم که به جدایی فوری باعث شد! بالاخره در مرز پنجاه و هفت سالگی , با پسر بزرگم کمپانی جدیدی زدیم با جنس نو . اولش درخواست‌کردن عالی بود ولی با واردات بی منش مثال فرآورده ما , محصولمون افت فروش پیدا کرد و گشوده ورشکست شدیم . هفت سال حبس رو بخاطر زد خورد با طلبکارهای مدنی و محرمانه گذروندم! و اموالمون همش مصادره شد! ناکامی ها باهام بودند و منم هنوز بودم!

به محض رهایی از حبس , گشوده عمل جدیدی رو آغاز زدیم و این توشه برنده شدیم . شرکتمون به زمین خورد توی درآمد و وضعمون عالی شد . اینجانب به‌سرعت و با یه رویش خوب , از گودال بدهی ها دراومدم . شرایط فعلی کمپانی اینجانب آبادی کمپانی متعلق داره و شده یه هلدینگ بزرگ , اونم با قریه هزار کارکنان .

مرد میلیاردر بعداز وصال به‌این نصیب از کلام هاش , از حضار پرسید : همونطور که شنیدید , اینجانب چهت نیل به‌این سطح از معاش , تاوان دادم . مصیبت کشیدم . آیا کسی حاضر می باشد بازم مسیر منو طی کنه؟

هیچ کس دستشو بلند نکرد! مرد میلیاردر خنده بلندی کرد و آن‌گاه با اعلام کردن یه گزاره از پشت تریبون اومد پائین : خیلی هاتون دوست دارید شرایط فعلی جای اینجانب باشید البته حاضر به طی کردن مسیر مشقت نیستید که اینجانب طی کردم نیستید .

حسادت یا این که حماقت

روزی پادشاهی ولخرج هنگام عبور از سرزمینی با دو دوست برنا ملاقات كرد .

این دو دوست فقیر كه تا آن زمان با گدایی تامین زندگی می‌كردند , همچون دو روی یك سكه جدانشدنی به لحاظ می‌رسیدند .

سلطان كه آن روز سرحال بود , خواست به آنان عنایتی كند . پس به هر كدام سفارش كرد آرزویی كنند .

ابتدا خطاب به دوست كوچك‌تر اذعان کرد : به اینجانب بگو چه می خواهی قسم میدهم خواسته‌ات را برآورده كنم .

ولی بایستی بدانی اینجانب در قبال هر لطفی كه به تو بكنم , دو برابر آن را به دوستت خواهم كرد!

دوست كوچك‌تر بعد از كمی فكر با لبخندی به وی جواب اعطا کرد : «یك دیده منرا از حدقه خارج بیاور . . !»

حسادت اولی درس ابلیس به بشر احمق است!