فال خرداد

فال ماهانه متولدین فروددین ماه :

دانشجو یان بازه زمانی کارشناسی ممکن است ماه نیکی داشته باشند . تمام کاری که شما بایستی انجام دهید این است که با نیز دانشگاهیان خویش همراه باشید . در‌این تراز , ممکن است شغل پاره زمانی را هم انجام دهید . مقداری درآمد مازاد مدام یاری می نماید . در طی این سطح در جناح مالی , وضع عالی به لحاظ می‌رسد و ممکن است این زمان مطلوب برای انجام بعضا سپرده گذاری های عالی باشد . زمانی حرف از عاشقانه می شود , اشخاصی که در‌پی علاقه میباشند , ممکن است گامی جسورانه بردارند . اشخاصی که اینک درباره می باشند , بایستی اهتمام ورزند تا شور و اشتیاق را به معاش خویش بازگردانند . افرادی که در سال انتها فارغ التحصیلی کالج میباشند ممکن است نیاز به مطالعات بیشتر داشته باشند . صاحبان شغل ها در صورتی بخواهند فروش خویش را بهبود بخشند , ممکن است دشوار خیس عمل نمایند . اشخاص با حقوق و دستمزد ممکن است با حمد و موفقیت متعددی روبرو شوند . به مرور و کارایی مداوم , ممکن است میوه زحمات شما نتایج شود .

فال ماهانه متولدین اردیبهشت ماه :

در طی این تراز , بازرگانان ممکن است حوصله خویش را تست نمایند . تمام کاری که شما می بایست انجام دهید این است که پشتکار داشته باشید و با ترقی آرام مبتلا حبس نشوید . پرسنل ممکن است با محدودیت هنگامی روبرو شوند و ممکن است زیر فشار قرار گیرند تا نتیجه ها بیشتری کسب نمایند . این ممکن است زمان دوچندان خیر برای علم آموزان باشد , چون ستارگان نشان می دهند که یاد و توان فراگرفتن ممکن است تند باشد . علم آموزان برای بدست آوردن حاصل عالی می‌توانند ساعت های طولانی را صرف مطالعه نمایند . در صورتی کارآفرین می‌باشید , این توشه ممکن است برای شما ناامید کننده باشد . نتیجه ها ممکن است شمارا ناامید نماید . اشخاص حقوق و دستمزد بگیر ممکن است برای فعالیت مشقت بار خیس و فیض خوب تر به کارشان فشار بیاورند . طبق تکان سیارات در‌این تراز ممکن است کارگران طاقت فرسا خیس عمل نماید . آنان ممکن است شم نمایند که سود فعالیت دشوار خویش را نمی گیرند . آن ها ممکن است به خیر و خوبی کوشش کنند و از فرصتهای بیشتری برای ارتقا فروش به کارگیری نمایند . متخصصین مشغول به کار ممکن است ذیل فشار بخش اعظمی از کارفرمایان قرار بگیرند تا همت نیکی داشته باشند . علم آموزان ممکن است عالی کار نمایند تا برای ترم تازه مهیا شوند و موضوعاتی که می بایست فراگیری داده شوند را بخوانند . آن‌ها ممکن است شم نمایند که فیض فعالیت مشقت بار خویش را نمی گیرند . متخصصین مشغول به کار ممکن است پایین فشار کارفرمایان قرار بگیرند تا همت نیکی داشته باشند .

فال ماهانه متولدین خرداد ماه :

اشخاص دستمزد بگیر ممکن است درین تراز خواستار افزایش و ارتقاء حقوق و دستمزد باشند . آنان ممکن است در باب آتی خویش تاءمل نمایند , و از این حیث ممکن است ستاره ها از آن ها پشتیبانی نمایند . در‌این عصر , در سمت شغل های ناعادلانه برای کسب سود نروید . هرچند ممکن است این مورد در کوتاه زمان منفعت‌دار به حیث رسد ولی ممکن است در زمان طولانی فاجعه توشه باشد و ممکن است شمارا با ایراد در اجرای ضابطه قرار دهد . ممکن است کارآفرینان عالی فعالیت نمایند که تصمیمات دارای اهمیت را اتخاذ نکنند . آن ها ممکن است سود مناسب خویش را نگیرند . ممکن است کارکنان عالی فعالیت نمایند تا از نقشهای نو خویش راضی باشند . ممکن است آن ها نیاز به ادامه عمل طاقت فرسا داشته باشند . دانشجو یان فارغ التحصیل ممکن است در کالج با تایم ها رنج روبرو شوند . آن‌ها ممکن است به خیر یادداشت برداری نمایند و مرتباً از آن ها تجدید حیث نمایند , تا کارشان را به صورت مؤثر یاد بگیرند . ممکن است کارآفرینان برای پرهیز از اقدامی بزرگ عالی کار نمایند البته در غیر این صورت ممکن است توقع داشته باشند که خبرهای خیر را کسب نمایند . کسانی که شغل ها تجاری با موسسات فرنگی دارا هستند ممکن است در آخری کردن داد و ستد مشکلی داشته باشند . افرادی که به کالاهای مهندسی می‌پردازند ممکن است در طی این ماه حاصل مناسب را بازدید نمایند . متخصصین مشغول به کار ممکن است برای انجام وظیفه‌های محوله به آنان و برآورده کردن مطالبات شغل خویش با فشار مدیران خویش مواجه شوند . کسانی که شغل ها تجاری با شرکت های فرنگی دارا‌هستند ممکن است در آخرین کردن داد و ستد مشکلی داشته باشند . اشخاصی که به کالاهای مهندسی میپردازند ممکن است در طی این ماه حاصل مناسب را بازدید نمایند .

فال ماهانه متولدین تیر :

ممکن است بازرگانان به بعضا موردها بپردازند . آن‌ها ممکن است نیاز به توضیح همین قضیه در امر مشتریان گرانبها خالص بالا داشته باشند . اشخاص دستمزد بگیر ممکن است نیاز به ارتقا فایده وری خویش داشته باشند , چون ممکن است شغل آن‌ها زیر فشار باشد . آن‌ها ممکن است در شغل خویش حس امنیت نمایند . در حین ماه , دانشجوها تحصیلات تکمیلی ممکن است با موقعیت مشقت روبرو شوند . زمانی حرف از معاش عاشقانه شما می شود , رابطه در هر ارتباط دارای اهمیت است . در صورتیکه تصمیم دارید در خصوص احساسات خویش کلام فرمایید , ممکن است ارتباط شما شکوفا شود . هنگامی کلام از کارها مالی است , مراقب باشید و وسوسه نشوید که منافع خویش را به دیگرافراد نشان دهید . این ممکن است شما‌را در یک مکان امن , از دید مالی نگهداری نماید . دارندگان شغل ممکن است نتوانند کارآمد عمل نمایند . ممکن است آن ها چهت نیل به انگیزه خویش نیاز به ساعتها فعالیت بیشتری داشته باشند .

فال ماهانه متولدین مرداد :

برای متولدین مرداد که در دولت فعالیت می نماید , این ماه ممکن است فرصتی پرفایده برای داد و ستد بلند دوران تولید نماید . ممکن است پرسنل حقوق و دستمزد بگیر برای زمان پایین فشار قرار گیرند و مدیر آنان ممکن است آن‌ها‌را برای عمل بیشتر ذیل فشار قرار دهد . علم آموزان در یادگرفتن خوب ممکن است اعتنا تیزبین داشته باشند و ممکن است شاهد ترقی آنان باشند . متولدین مرداد همینطور ممکن است ثبات مالی درین برهه زمانی نشان دهد . این تراز ممکن است اقبال صاحبان شغل ها را به روشی پرفایده برای درآمدزایی نشان دهد . با این حال این اقبال ممکن است با موانعی روبرو شود , به این ترتیب بازرگانان از به وقوع پیوستن پتانسیل حقیقی وواقعی خویش گشوده میمانند . ممکن است متخصص ها مشغول به کار با وجود سا‌عتها طولانی فعالیت , وصال به هدف ها خویش را مشقت بار نمایند . در طی این تراز , خرید و فروش بزرگی که ممکن است روحیه شمارا زنده نماید ممکن است روی کارتها باشد . البته طاقت داشته باشید چون این توافق ممکن است برای پایانی شدن زمان پیروزشود . با این وجود , معاملات دیگر ممکن است غالبا صورت بپذیرد و ممکن است از نگاه مالی در جای خیر قرار بگیرید .

فال ماهانه متولدین شهریور :

برای صاحبان شغل ها , این زمان ممکن است مناسب باشد چون ممکن است داد و ستد پاداش دهنده ای را کسب نماید . دارندگان شغل ها می‌توانند توقع داشته باشند که یک ماه دشوار فعالیت نماید . دانشجوها کارشناسی ممکن است حاصل متناسب با مشقت بار کوشی خویش را نبینند . برای دانشجو یان ارشد , این ممکن است زمان قابل قبولی برای بدست آوردن درآمدی جانبی باشد که ممکن است به هزینه های آنان یاری دهد . ممکن است بازرگانان شاهد گذار منفی سیارات در حین اواسط ماه باشند که ممکن است بازدارنده از دستیابی آن‌ها به توافق با مشتریان شود . اشخاص دستمزد بگیر برای موفقیت ممکن است با فشارهای متعددی از طرف مدیریت خویش مواجه شوند .

طالع بینی ماه ها , طالع بینی ماه
طالع بینی ماهانه

فال ماهانه متولدین مهر :

این ماه ممکن است مناسب برای صاحبان شغل ها تجاری باشد , چون ممکن است از سودهای مالی خویش راضی باشند . آن ها ممکن است خرید و فروش ای را انجام دهند که آنان‌را تقویت نماید و از دید مالی آن‌ها‌را به توان بیشتری چیره شود . ممکن است پرسنل خویش را زیر فشار قرار دهند و عملکردشان مطابق انتظارات بالای کارفرمایانشان باشد . علم آموزانی که عصر های تحصیلات تکمیلی را دنبال می نمایند ممکن است نیاز داشته باشند در مجموع متمرکز و پربار باشند . فعالیت مشقت بار و فراهم سازی آن‌ها ممکن است ثمره داشته باشد . ممکن است متخصصین مشغول به کار برای خودداری از تولید اختلافات کلامی در دفتر به خیر کار نمایند . ممکن است بازرگانان نیاز به تمرکز دشوار در ارتقاء فروش خویش داشته باشند . آن ها ممکن است نیاز به مذاکرات معنادار و عاقلانه داشته باشند تا یک خرید و فروش شیرین را به منزل ببرند .

فال ماهانه متولدین آبان :

در طی این سطح , بازرگانان متولد آبان ممکن است سود مالی کسب نمایند , که ممکن است با گذشت ماه خوبتر شود . اشخاص حقوق و دستمزد بگیر ممکن است تاخیر در به وقوع پیوستن تلاشهای خویش ببینند . برای بازرگانان , این تراز ممکن است معاملات منظمی را به همراه داشته باشد که ممکن است آن‌ها را در مواقع غیرمترقبه پنهان نگه داراست . ممکن است بازرگانان در‌این بازه با معاملاتی ارزشمند خالص , خرید و فروش بزرگی را انجام دهند . دانشجو یان دانشگاه ممکن است وسوسه شوند که زمان خویش را خنثی نمایند و استارت به کسب درآمد نمایند . دانشجوها فراگیری خوب ممکن است بخواهند برای علم آموزی به آن سوی مرز بروند . آنان مدام ممكن است نگران كاهش فروش و كاهش درآمد باشند .

فال موفقیت برای ماه های سال

* فروددین ماه
چه هدفی دارید؟
فضای سبز شما به نحوی است که چندان با طرح ریزی سازش ندارد زیرا تصور میکنید که با این عمل خویش را ذیل فشار قرار می دهید . با این‌که مدام برای به دست آوردن هر چیزی بیشتراز توان تان طرح ریزی می‌کنید البته سود آنطور که بایستی نیست . یادتان باشد که بشر های پیروز در معاش برای خویش برنامه و انگیزه از پیش رقم خورده ای دارا‌هستند و پیشین از استارت هرکاری دقیقا می‌دانند چه می‌خواهند . از خودتان بپرسید در معاش به‌دنبال چه میباشید , پاسخ این سوال به عبارتی راهی است که بایستی برایش انرژی بگذارید .

* اردیبهشت ماه
خودبا‌وری تان را مراقبت کنید!
شما بیش تر از حد رمانتیک و زودرنج می باشید و به همین بهانه بیشتراز دیگر افراد جراحت میبینید . سر معاش در عشق و علاقه و دوست داشتن سوای چشمداشت کلیه آدم های روی زمین است ولی یادتان باشد کلیه عشق و علاقه تان را به سایرافراد بدهید خیر کلیه اعتمادتان را . توان تاثیر خویش را هیچ زمان حداقل نگیرید . توان شما در مدیر و در اختیار گرفتن کارها زبانزد تمامی است . می‌توانید از این توان خدادادی به شایسته ترین صورت استعمال نمایید ولی به شرطی که خود باوری تان را مراقبت نمایید و به توان های خویش ایمان داشته باشید . یک هشدار کوچک را دورازشوخی بگیرید ; عملکرد و پشتکار در هر کاری عالی است البته به شرطی که قدری به اندیشه خودتان باشید . موفقیت هنگامی به دست می‌آید که در هر کاری تعادل داشته باشید .
* خرداد ماه
جهان را تغییر و تحول دهید!
به خاطر شخصیت تان دوست دارید دورازشوخی باشید و از رابطه با سایرافراد گوشه گیری میکنید . شما نسبت به همگی اتفاقات اطراف تان بی تفاوت می‌باشید و این زمینه خانواده شمارا خیلی نگران می نماید . اگر چه به خاطر طبیعتی که دارید این شرایط شما خیلی ارتفاع نخواهد کشید و مجدد روحیه و انرژی تان را به دست میاورید البته به خاطر داشته باشید که تنهایی چاره قابل قبولی برای شما نیست . خودتان را از بقیه افراد جدا ندانید و به جای انزوا همت نمایید طرحی را در شغل های روزمره تان بگنجانید تا تایم ها تان به بطالت صرف نشود . یادتان باشد که داشتن دشمنی و کینه توزی صرفا به خویش شما زخم میرساند . از تغییرات بزرگ استقبال فرمایید . سایر افراد را دوست داشته باشید و قدری بیشتر به آنها احترام بگذارید . بلند گردید و بایستید و با صدای بلند بگویید« تا‌وقتی‌که اینجانب تغییر تحول نکنم دنیای خارج اینجانب نیز تغییر و تحول نخواهد کرد» .
* تیر
خوش دربین باشید
متولدین تیرماه مدام به‌دنبال قبول دیگرافراد می‌باشند و به همین خاطر تمامی تلا ش شان را به راضی نگه داشتن آدم های اطراف شان معطوف می نمایند . دست از این عمل بردارید و این حقیقت را برای مدام در ذهن تان ثبت فرمایید که هیچ گاه نمی‌شود کلیه بشر ها را راضی نگه داشت . خوف طرد شدن مدام در شما موجود است و به همین علت حاضرید هرکاری انجام دهید تا این استرس را تحمل نکنید . وقار تان را نگهداری نمایید و در هر کاری حق تقدم را با خودتان قرار دهید به خاطر داشته باشیدکه بضاعت های شما بیش تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید . خوش میان باشید زیرا موفقیت های بعدی در روش می باشند .
* مرداد
دوستان خوب تان را فهم و شعور نمائید
هر چند راستگو بودن با دیگر افراد خصوصیت زیاد خیر است ولی آن را با رک گویی افراطی غلط نگیرید و قدری بیشتر مراقب گویش تان باشید . در محیط کارتان استرس متعددی را شم می‌کنید و دایم در درحال حاضر انتقاد سایر افراد می‌باشید ولی به خاطر داشته باشید که اولیه قدم برای خوبتر کردن کارها اطراف تان , تغییر و تحول خودتان است . تغییر‌و تحول را از خودتان استارت کرده و عملکرد داشته باشید بیشتر از پیشین دوستان عزیز تان را فهم و شعور فرمایید . انجام دادن شغل های روزمره سبب ساز شده که وضع معاش تان وضعیت تکراری و کسل کننده به خودش بگیرد و این مسئله در روحیه شما تاثیر منفی خواهد گذاشت . اگراز انجام دادن کاری لذت نبرید , نمی توانید توقع سود نیکی را داشته باشید . به کارتان علاقه بورزید و کارایی نمایید که در هر کاری شایسته ترین باشید .

* شهریور

تو می توانی!
شما ابدا انتقادپذیر نیستید و برعلیه ایده های مخالف سایرافراد دوچندان سرسختانه پایداری میکنید . قدری انعطاف پذیری سبب برقراری تعادل در معاش تان خواهد شد و شخصیت شمارا جذاب خیس نشان خواهد بخشید . یک نکته دیگر را هم به خاطر داشته باشید . هیچ گاه تصمیم های تان را گذشته از اینکه عملی نشده با دیگر افراد دربین نگذارید عزیزان تان به میزان خویش شما با توان های تان دانایی ندارند و ممکن است شمارا در به عبارتی استارت عمل متوقف نمایند . کارایی فرمایید با انرژی مثبت همگی توان تان را روی عمل متمرکز نمایید و صرفا به آخرین خوش تصور کنید . دیگر زمان آن رسیده که تغییری بزرگ را در معاش تان بوجود بیاورید و به جملاتی مانند«تو نمی توانی» یا این که «محال است» اعتنا نکنید . کسی به امداد شما می‌آید , از ارشادوراهنمایی وی به کار گیری نمائید .
* مهر
تو شایسته ترین مشاور عالم هستی
بی ادله نیست که به متولدین این ماه کنیه هوشمندترین مشاورین عالم را داده اند . با وجود اینکه در هر موضوعی می‌توانید پیش گویی های صحت انجام دهید ولی قدری منفی نگر میباشید و این سبب می شود با وجود دانایی و توانمندی تان در گاهی اوقات روی صحبت تان اکانت نکنند . خوبتر از آنچه را که از دست داده اید به دست خواهید آورد البته به خاطر داشته باشید که می بایست قدری مثبت اندیشی را ادویه عمل فرمائید . برخی اوقات آدم هایی که به شما برگشت می نمایند دقیقا می‌دانند در‌پی چه میباشند ولی با در بین گذاشتن موضوع شان با شما فقط درپی تایید و هدف شما می باشند . توان تخیل شما زیاد دوچندان است و همگی اتفاقات را با جزئیات در یاد می سپارید . از این خصوصیت برای تجسم رویاهای تان به کارگیری نمایید زیرا سود شگفت انگیزی را برای تان در‌پی خواهد داشت .
* آبان
نزاع کن
با اینکه بیشتر دوستان خوب و نزدیکان تان از توان های شما کلام می نمایند ولی وضعیت معاش تان با وجود استعدادهایی که دارید سازش ندارد و علت این مورد حوصله و صبر بیشتراز حد شماست .
دیگر زمان آن رسیده که دست به عمل گردید و آنچه را که به آن اعتقاد و باور دارید به سطح فعالیت بگذارید . هیچوقت نترسید و برای آنچه سزاوار آن می‌باشید نزاع فرمائید ولی به یاد داشته باشید که نزاع را با عملکرد همراه با استرس و فشار غلط نگیرید .
زمانی چیزی را طلب میکنید آن را با عشق بخواهید و انرژی منفی را از خویش به دور نمائید زیرا زمانی با شک وتردید و نگرانی منظور های تان را ابلاغ میکنید , خوف کاذب تان سبب ساز دوری شما از منظور های تان می شود . آهسته باشید .
* آذر
مجدد آغاز فرمایید
هر چند عشق و علاقه به تفریح و سرگرمی بخشی از خصوصیت های جدا نشدنی متولدین این ماه است ولی به خاطر داشته باشید که نداشتن تعادل در بین عمل و تفریح فیض نیکی برای تان نخواهد داشت . احتمال دارد برای خلاص شدن از روزمرگی سعی میکنید که تفریح را در حق تقدم قرار دهید البته برای این عمل نیز برنامه داشته باشید . منطقی بودن شما سبب شده که رویاهای خودتان را خیلی دورازشوخی نگیرید البته اعتقادوباور نمایید که شما بضاعت و توان انجام هر کاری را دارید و درصورتی که تخیل خویش را ادویه منطق خویش نمایید به مرور رویاهای تان به حقیقت می پیوندد . اینکه در آستانه یک عمل نو با مشکلات روبه رو میشوید نشان دهنده ضعف شما یا این که ناممکن بودن آن فعالیت نیست . هیچ گاه تسلیم نشوید و از جدید استارت نمایید .

* دی
مغرور نباش!
شما بیشتراز میزان رک میباشید و گهگاه با لهجه تلخ تان عزیزان و نزدیکان تان را آزار می دهید درحالی که قلب فراوان بخشندگی دارید . دست از غرورتان بردارید و باطن کریم و سخاوتمندتان را برای سایر افراد واضح نمایید . با روحیه نکته سنجی که دارید از هر چیز کوچکی دلخوری به دل میگیرید و گهگاه جهان را تیره و تار میبینید . معاش آن چیزی نیست که بقیه افراد برای شما به تصویر کشیده اند . از بینش خودتان به معاش نگاه فرمائید و به ندای داخل تان گوش دهید زیرا شایسته ترین راهنمای شماست . مدام نصفه مالامال استکان را مشاهده کنید و در بقیه افراد پیرو خیر و خوبی باشید . یادتان باشد که شما به عبارتی چیزی را می‌بینید و به به عبارتی چیزی دست پیدا می‌کنید که در ذهن تان نسبت به آن به اعتقاد و باور رسیده اید .

* بهمن
رویاها را دورازشوخی بگیرید
کارایی نمایید قدری بیشتر به خودتان دقت فرمائید و روحیه تان را مجدد به دست آورید . ممکن است یک مسافرت بتواند به بازگرداندن انرژی تان یاری دهد البته بیشتر از آن کیفیت معاش تان مهم‌ترین چیزی است که می بایست تغییر تحول نماید . فقط کلام کردن راجع به رویاها برای به وقوع پیوستن آن کفاف نمیدهد بلکه ضروری است برای یک توشه نترسی به خرج دهید تا حاصل باورنکردنی را تجربه نمایید . معاش ضابطه فعالیت و واکنش است . زمانی صدایی از شما بلند نمیشود چطور توقع پژواک صدای تان را دارید . خبرهای خوش هیچ زمان غیرمنتظره به جهت شما نمی آید بلکه این شما می باشید که با

فال روزانه 5 خرداد ماه

دوست عزیزی که ۵ خرداد ماه به عالم آمده ای , تولدت مبارک!

فروددین ماه

با وجود اینکه در اولِ روز تمامی چیز در محل کارتان روبراه به لحاظ میرسد , چنانچه اعتماد به نفستان بیشتراز مقدار دوچندان شده و بازدارنده این شود که به پیشنهاد های اطرافیانتان توجه نمایید به نقص‌ برخواهید خورد . خوشبختانه در صورتیکه آنچه می شنوید را در حیث بگیرید امور چه بسا خوب تر از آنچه انتظارش را دارید پیش خواهند رفت . بجای اینکه اشخاصی که با شما مخالف می‌باشند را کنار بگذارید , ایده های آنها‌را در حیث گرفته و در صورت لزوم نقشه های قبلیتان را تغییر و تحول دهید . روز جاری با انرژی و خرسند و سر کیف میباشید و هیچ چیزی نمی تواند شما‌را اندوهگین کرده و یا این که اسیر انرژی های منفی نماید . این حس فوق العاده را به هر کس دوست دارید هم کادو فرمائید .

اردیبهشت ماه

بادهای موافق دارا هستند در راستای جهتی که شما می‌خواهید بروید می وزند و به شما امداد خواهند کرد به راحتی در راستای آتی ای پیش بروید که برای خودتان در حیث گرفته اید . خوشبختانه راه و روش منطقی و فعالیت گرایانه شما بازدارنده این می شود که در گیر توهمات و رویاهای غیر واقع گرایانه گردید . با این وجود ممکن است بعضا ها روز جاری شما‌را به وسواس دسته خلق کردن درباره با مشکلات احتمالی تبهکار نمایند . ممکن است تسلیم سخن ها و مراد های آن‌ها شدن به حیث راحت خیس بیاید اما شما می بایست پایین هر قوانینی از هدف ها و ذهن ها خویش حمایت فرمایید و چه بسا در‌حالتی که ضروری شود برای آن‌ها بجنگید . احتمالا با مشقت هایی روبرو گردید , البته فیض ای که به دست میاورید بها تحمل این مانع ها را دارااست .

خرداد ماه

روز جاری شما سرشار از انرژی و سرزندگی میباشید و شم خیلی نیکی نسبت به خودتان دارید . شما از روبرو شدن با بقیه افراد نمی ترسید و نسبت به خودتان و بضاعت و توان هایتان تردیدی حس نمیکنید . کمب به آنچه سبب شده روز جاری حالتان اینطور باشد تصور کنید تا بتوانید به مراقبت این حس و درحال حاضر خوبتان در روزهای آتی یاری فرمایید . روز جاری بالاخره ناچار خواهید شد مکالمه ای را که مدتی است دارید به تاخیر می اندازید با یکی‌از نزدیکانتان داشته باشید . احتمالا این مکالمه برایتان دشوار باشد , اما فیض ای که به دست خواهید آورد خیلی خوبتر از آن است که بخواهد بخاطر این حس ناخوشایندتان کنار نهاده شود .

تیر

روز جاری از اینکه رمز موضع خودتان باقی بمانید و نگذارید کسی به شما اجبار بگوید و بخواهد نظرتان را عوض نماید هیچ هراسی ندارید . در وضعیت معمولی شما برای اینکه زد خورد و مبارزه بر راز اقتدار به‌وجود نیاید خودتان را کنار می کشیدید , البته روز جاری با سرسختی و ومقاومتی که از خودتان پیدایش می دهید دور‌وبری ها را شگفت زده خواهید کرد . در صورتیکه کسی بخواهد رمز به راز شما گذارده و یا این که احساساتتان را به بازی بگیرد با چیزی مواجه خواهد شد که به هیچ عنوان از شما انتظارش را نداشته است . دفاع کردن از خودتان احتمالا عمل رنج به لحاظ بیاید , اما هنگامی به فیض مورد نظرتان برسید خواهید مشاهده کرد که آنچه برایش جنگیده اید قیمت آن را داشته است .

مرداد

روز جاری به نفع همکارانتان است که عملکرد نکنند با شما دعوا نمایند یا این که شما‌را وادار به انجام کاری نمایند که خودتان نمی‌خواهید , چون شما مصمم می باشید هر چیزی نیز که بگویند طبق طرحی که خودتان داشته اید پیش بروید . شما خوشبختانه بضاعت واجب برای دفاع از نقشه هایتان را دارید و خیلی عالی می‌دانید چطور بایستی سایر افراد را قانع فرمایید . با این وجود ممکن است یکی‌از همکارانتان به نکته ای اشاره نماید که از حیث شما پنهان باقی مانده است . به عوض اینکه اشتباهتان را انکار نمایید کارایی نمایید آن را پذیرفته و برای جبران آن همت نمائید . پذیرفتن اشتباهات‌تان نشان دهنده اقتدار شماست و به معنای ضعف و ناتوانیتان نیست .

شهریور

روز جاری اگر چه روزتان ممکن است مقداری شم خستگی نمائید و تصور کنید دارید از کارهایی که برایتان اهمیت دارا‌هستند ; مانند وقت گذراندن با فرزندان و خانواده تان گشوده میمانید . یا این که احتمالا احساس نمایید این خستگی به‌این استدلال است که به مقدار کافی استراحت نمی‌کنید یا این که به تغذیه تان نمی رسید . شما این حق را دارید که هر وقت حتمی دانستید به خودتان یه خرده استراحت بدهید . روز جاری به جزئیات کوچک البته مالامال اهمیت معاش خصوصیتان برسید و ذهنتان را فراوان مشغول فعالیت نکنید . در شرایطی‌که امور باب میلتان پیش نمی پروسه غمگین نباشید , در حالتی که مسیرتان را با به عبارتی مشقت بار کوشی پیشین ادامه دهید تمام عملکرد هایتان به مرور زمان به زمان به سود خواهند رسید .

مهر

روز جاری مساله مرتبط با پیشین ممکن است به سراغتان آمده و برایتان مشکلاتی تولید نمایند , در شرایطی‌که با آن‌ها مواجه نشوید و برای حل آنان تلاشی نکنید برایتان دردسر به همراه خواهند شد . در واقع سعی برای کنار داخل شدن با قبل و روبرو شدن با آن به شما قدرتی خواهد داد که برای خودتان هم تعجب آور خواهد بود . چه بسا در حالتی که برایتان سخت باشد می بایست به سراغ ریشه حساس احساسات فعلیتان بروید و به دلیل اصل آن ها پی ببرید . شما چندین هفته قبلی به میزان کافی سرگرم بوده اید , روز جاری دیگر وقت آن رسیده است که به عشقتان تصور کنید و برای آتی تان طرح ریزی نمائید . تصویر یک مسافرت شادی بخش همراه با هر کس دوست دارید به شما انرژی خواهد اعطا کرد تا این هفته را به نیکی به پایان برسانید .

آبان

روز جاری صبح که از خواب بیدار می‌شوید پاره ای شم خستگی و افسردگی می‌کنید . مسئولیت های اکثری که در منزل و نسبت به خانواده دارید گهگاه به شما فشاری بیشتراز حد توانتان وارد می نماید و چه بسا گهگاه حس می‌کنید دیگر نمی توانید ادامه بدهید . ممکن است وقت آن رسیده است که یک تعطیلات کوتاه مقطع به خودتان کادو نمائید . این عمل برخلاف آنچه خودتان فکر‌میکنید تماما منطقی و توجیه پذیر است , برای آن که بتوانید انرژی کافی داشته باشید و وظایفتان را به نیکی انجام بدهید می بایست به روحیه خودتان برسید . همین انتها هفته چطور است؟ تا دیر نشده طرح ریزی فرمایید و چمدان هایتان را ببندید و مطمئن باشید هفته آتی را با انرژی تمام آغاز خواهید کرد .

آذر

روز جاری عمل کردن با بقیه همکارانتان برای شما به آسانی آب میل کردن خواهد بود , چرا‌که آنان شما و ایده های خوبتان را تحسین می نمایند و حاضر به تبعیت از شما می‌باشند . اگر‌چه همگام شدن با شما به دلیل تغییرات همیشه در مرحله انرژیتان عمل دشواری خواهد بود , خوشبختانه می‌توانید به نتیجه ها خیلی نیکی برسید , چون همگی میخواهید به یک انگیزه دست پیدا نمایید . درصورتی که می‌خواهید از این کار گروهی بیشترین فایده ممکن را ببرید عملکرد فرمائید در مسیرتان ثبات بیشتری داشته باشید و با سرعت یکسانی پیش بروید . راجع‌به ارتباط عاطفیتان می بایست کارایی نمائید هر سوء تفاهمی که روی ارتباط تان سایه انداخته است را برطرف کرده و از بودن در کنار نیز لذت برید .

دی

روز جاری از دید خودتان جای هیچ تردیدی در کارهایتان نیست . شما می‌پندارید به خیر می‌دانید که چکار دارید میکنید و کجا دارید میروید ; همکارانتان یا این که بایستی حمایتتان نمایند یا این که از راز راهتان کنار بروند و بگذارند کاری که خودتان فکر می‌کنید صراحت دارد را انجام دهید . این بینش شما احتمالا در دیدگاه نخستین عالی به لحاظ بیاید , اما در کار مجال چندانی به سایر افراد نمی دهد که استعدادها و بضاعت هایشان را نشان دهند . در حالتی‌که دیگر افراد میخواهند در موفقیتتان سهم دار شده و شما‌را ملازمت نمایند به آن ها این بخت را بدهید و یه خرده انعطاف پذیری نشان دهید . ملایمت در دیدگاه و رفتارتان بیش تر از هر چیز دیگری نشان دهنده توان شماست .

بهمن

روز جاری مجموعاَ روز آهسته و بی دردسری خواهد بود و خواهید توانست پس از یک‌سری روز طولانی و مالامال عمل پاره ای به خودتان استراحت بدهید . همینطور روز جاری روز خیر و خوبی برای ترقی رابطه ها کاریتان می‌تواند باشد , از این زمان هوشمندانه به کارگیری نمایید . شما اکنون در افکارتان آنقدر متعصب و خودرای میباشید که احتمالا تصور کنید عاقلانه خیس این است که احساساتتان را برای خودتان نگه داشته و این حالات متغیر و افراطی خویش را به سایر افراد نشان ندهید . ممکن است بتوانید عکس العمل های خودتان را با مهارت تمام در اختیار گرفتن فرمائید , اما در غایت ابلاغ نکردن احساستان به ضرروزیان خودتان خواهد بود , همان گونه که فروید گفته است : « احساسات ابلاغ نشده هرگز از دربین نخواهند رفت» .

فال پرنده ها

فال پرنده ها
فال پرنده ها : سینه سرخ
۲۱ ژانویه تا ۱۷ فوریه — ۱ بهمن تا ۲۸ بهمن

یک برونگرای خونسرد که خوی آتشی خویش را تحت نقاب مخفی می نماید و زیاد خویش رای و خویش راز است . آنان اشخاصی مغرور و خانواده دوست می‌باشند , گرچه گهگاه مقداری ستیزه جو می‌شوند .

فال پرنده ها : سهره
فوریه تا ۱۷ مارس — ۲۹ بهمن تا ۲۶ اسفند

این اشخاص شخصیت هایی زرنگی میباشند که دوچندان حیاتی و مدام گوش بزنگ اند . آن‌ها طبیعتاً اشخاصی اجتماعی و عده طلب می باشند , زیرا براین باوراند بودن در توده به آن‌ها حس امنیت می‌دهد . بایستی بتوانند مَفَری برای خیالپردازی های خویش پیدا نمایند . گاهاً زودرنج و عصبی می گردند .

فال پرنده ها : شاهین
۱۸ مارس تا ۱۴ آوریل — ۲۷ اسفند تا ۲۵ فروددین ماه

شخصی مقتدر که جثارت و گهگاه اراده گستاخانه ی خویش را به نمایش می‌گذارد . با مهارت خویش از مانع ها خلل ساز عبور می نماید , اینکار را به طریقی انجام میدهد که انرژی خویش را به هدر ندهد .

فال طیوران : آلباتروس
۱۵ آوریل تا ۱۲ می — ۲۶ فروددین ماه تا ۲۲ اردیبهشت ماه

فکری حیران دارااست , ولی در‌صورتی‌که به‌دنبال هدفی مشخص و معلوم باشد , فرسخ های متعددی را حاضر است چهت نیل به آن بپیماید . گاهی در حالتی‌که مشاهده کرد کافی نداشته باشد , ممکن است در جاهایی که نباید , گرفتار شود .

فال طیوران : قمری
۱۳ می تا ۹ ژوئن — ۲۳ اردیبهشت ماه تا ۱۹ خرداد ماه

طبیعتاً متانت طلب است و به آنچه نزدیک قلبشان باشد , نوک میزند . آنان از یک معاش مضاعف عاشقانه لذت می‌برند و به‌تدریج از آن خسته میشوند . آن ها کسانی شکیبا , سازگار , و دیدنی می‌باشند . کمبود خشونت در آن ها گهگاه سبب ساز می شود که قربانی اشخاص درنده خو شوند .

فال طیوران : عقاب
۱۰ ژوئن تا ۷ ژوئیه — ۲۰ خرداد ماه تا ۱۶ تیر

شخصیتی مضاعف با حترام که خصوصیات رویاپردازی متعددی داراست . آن‌ها هرگز پیرو شغل های بیهوده نمی افتند و با نگاه گیرای خویش , معارضان را رمز جایشان مینشانند . آنان قادرند تا از جنبه های کم و دنیوی انسانیت بالاتر فرآیند و دوچندان با استعدادند .

فال پرنده ها : بلبل
۸ ژوئیه تا ۴ آگوست — ۱۷ تیر تا ۱۳ مرداد

معمولاً قبلی از این که چشم شوند , صدایشان به گوش می‌رسد . آنان مدام حرفی برای بیان کردن دارا‌هستند . البته فراوان با شنوندگان خویش سازگارند . ظواهر غیرگیرای آنان شخصیتی را در خویش مخفی داراست که چشم به راه شکوفایی است .

فال پرنده ها : مرغ ماهیخوار
۵ آگوست تا ۱ سپتامبر — ۱۴ مرداد تا ۱۰ شهریور

این نیز یک شخصیت رنگی و لبریز زرق و برق دیگر است که مدام مشتاق تقابل است . آنان با سرعتی فراوان بسیار چرخی در نزدیکی می زنند و عشق و تعلق متعددی به آب دارا‌هستند . فراوان اصلی , تیز و باهوشند که سبب می شود شهامت شیرجه زدن در جاهایی را داشته باشند که دیگر افراد چه بسا از نزدیک شدن به آن بیم دارا‌هستند .

فال پرنده ها : قو
۲ سپتامبر تا ۲۹ سپتامبر — ۱۱ شهریور تا ۷ مهر

قو شخصیتی پیچیده دارااست . با این که در ظاهر فردی مضاعف آهسته و راحت است , در داخل برای سازگار کردن خویش با سرعت دنیای امروزی , دوچندان پرتلاش است . چنانچه شخصیت ارگانیک دلپذیر آن ها برانگیخته شود , ممکن است زیاد وحشیانه و عصبانی شوند .

فال طیوران : دارکوب
۳۰ سپتامبر تا ۲۷ اکتبر — ۸ مهر تا ۵ آبان

شخصیتی وحشتناک و کوشا با بنیه و شکیبایی مضاعف بالا . با خواهش حمایت سایر افراد برای نظرها و اعتقاداتشان هیچ مشکلی ندارند , و برایشان اهمیت ندارد که چقدر گیج و حواسپرت به حیث برسند . با روش تامل جانبی خویش , برای موشکافی مشکلات و حل آن فراوان مفیدند . ولی با شیوه ی معاش پرسر و صدایشان , ممکن است دوست نداشته باشید که همسایه تان یکی آن ها باشد .

فال طیوران : کسترل ( گشوده کوچک )
۲۸ اکتبر تا ۲۴ نوامبر — ۶ آبان تا ۳ آذر

ذهن هوشیارشان به آن‌ها این قابلیت و امکان را میدهد که از یک قضیه به قضیه دیگری بپرند , سوای این‌که تمرکزشان به نیز بخورد . آن‌ها با عزم فراوان متعددی بر هدف ها زندگیشان متمرکز میگردند , و از آنچه که در اطرافشان می گذرد شوریده و پریشان‌حال نمیشوند . اعتماد به بضاعت هایشان منجر میشود به جاهایی صعود نمایند که بقیه افراد صرفا رویای آن را در راز دارا‌هستند .

فال پرنده ها : کلاغ سیاه
۲۵ نوامبر تا ۲۳ دسامبر — ۴ آذر تا ۲ دی

آنان کسانی مالامال ابهت , گیرا و مالامال نیرو و مقاوم میباشند . آن‌ها از نیز طرازان خویش دوچندان تیزهوش خیس می‌باشند و در حل مشکلات دوچندان حرفه ای و چغل دستند . آن‌ها شیفته رقابتند و از محیط های روباز و وحشی زیاد لذت میبرند .

فال پرنده ها : حواصیل
۲۴ دسامبر تا ۲۰ ژانویه — ۳ دی تا ۳۰ دی

اشخاصی فریبنده و گول زننده می باشند . بااینکه ممکن است اغلب کسانی صرفا و منزوی به حیث برسند , البته نیازی به بودن در اجتماعات به هم ریخته را ندارند . در عبور از مسیر معاش ممکن است در باتلاق نیز گرفتار آیند , البته آنقدر مستحکم و پایدار می‌باشند تا با این مشکلات کنار آیند . فضای سبز نامطمئن آن ها سبب می شود که همواره در ادامه تحسین و تعریف‌و‌تمجید دور‌وبری ها باشند .

قصه کوتاه دعای زن و شوهرفال روزانه

فال روزانه
فال روزمره یکی درگیر کننده ترین تفریحات اینترنتی در سالیان اخیر می‌باشد , حتما شما نیز مانند خیلی از آدمهای اطرافمون , دوست دارین که از اتفاقات آتی و اتفاق ها فردا و فرداهای دیگه آگاه بشید , دوست دارین که طالع بینی و فال روزمره خودتون رو بخونین و از اون اطلاع داشته باشید . بارها و بارها تو بخش های متعدد وبسایت , اعتقادوباور به فال رو خرافات دونستیم , البته خب خوندن فال روزمره یه چیز دیگست که اگه هر روز یه خصوصی به اینجا بزنین خالی از لطف نیست ! فکرمی کنم اگه تحت عنوان سرگرمی و خیر اعتقاد و باور به فال روزمره نگاه کنین , هیچ گاه مبتلا ایراد نمیشین .

فال روزمره , Daily Omen
فال روزمره
فال روزمره شما در وب سایت نیک صالحی
به هر ترتیب فال روزمره یکی روشهای سرگرمی برای خوندن فرضیات قابل حادثه در طی بیست و چهار ساعت شبانه روز میباشد که ممکنه برای شما نیز واقعه بیافته ! با ما همراه باشید و فال روزمره خودتون رو هر روز از تارنما نیک صالحی بخونین . فال روزمره وبسایت نیک صالحی , از کتاب های دارای اعتبار ستاره شناسی برداشته شده و به صورت خودکار هر روز نسبتاً از ساعت دوازده شب به بعد از آن به وقت کشور ایران , آپدیت میشه . ولی این وقت گیر حسب زمان تهیه و تنظیم شده سرور های تارنما ممکنه میان یک تا دو ساعت تاخیر داشته باشه . اما مطمئن باشید فال روزمره ما هر روز منتشر میشه .

ستاره شناسی و دانش نجوم خرافات نیست , یه علمه که از روی تکان ستاره ها و اجرام آسمانی , میشه مواقعی رو پیش گویی کرد , که برای متولدین هر ماه تماما متعدد می باشد .

در ماجرا کوتاه پایین میتونین از نگاه ائمه و اطهار راجع‌به یقین داشتن به فال , آگاه بشین
عبدالملک بن اعین با آنکه خودش شخصی از راویان حدیث بود , به دانش نجوم احکامی و تاثیر وضع و اوضاع کواکب اعتقادوباور راسخ داشت . هر تصمیمی که می خواست بگیرد و هر کاری که می خواست بکند نخستین به سراغ کتابهای نجومی می‌رفت و به محاسبه می پرداخت تا ببیند حال و روز ستارگان چه حکمی به وی میدهد .

به ندرت این عمل برای وی به صورت عادت تبدیل شد و به نوعی وسواس در گیر شد به نحوی که در همه کارهایش به ستارگان مراجعه میکرد . و همین طور روز آپ تو دیت به شدت وسواسش بیش تر میشد . وی از طرفی می مشاهده کرد که در شرایطی‌که این احوال ادامه پیدا نماید و به خیر و نحسی ایام و ساعت ها و همینطور طالع نیک و بد و امثال اینها در زندگیش اهمیت بدهد , نظم معاش اش بکلی به نیز می‌خورد . و از طرفی نیز در خویش بضاعت مخالفت و بی اعتنایی به دانش نجوم و پیشگویی را نمی روئت کرد و مدام به اکنون مردمی که بی دقت به‌این کارها دنبال عمل خویش می‌روند و به پروردگار تکیه می نمایند غبطه میخورد .

روزی دل به دریا زد و احوالش را با امام جعفر درستگو ( ع ) میان گذاشت و اعلام کرد :
«من به‌این دانش گرفتار شده ام و اکنون بدجوری دست و پایم بسته شده و نمی توانم از آن دست بردارم» .

حضرت راستگو ( ع ) با تعجب از وی پرسید , تو به‌این چیزها معتقدی و کار می‌کنی ؟؟

عبدالملک ذکر کرد : آری ای پسر پیامبر آفریدگار

البته درستگو فرموند : «من به تو امر می دهم , تا بروی و همگی ی آن کتابها را حریق بزنی»

امر امام راستگو به اون قوت قلب بخشید و رفت و تمام آن کتابها را حریق زد و برای مدام خویش را راحت کرد .

تاریخچه فال قهوه

تاریخچه فال قهوه
تاریخچه فال قهوه
در حین چین باستان هنری به اسم تعبیر تفاله چای اشاعه داشت که در آن اساتید و اشخاص اهل حرفه بعد از تمام شدن چایی که در فنجان های زنگوله صورت نوشیده شده بود , تفاله های باقیمانده در ته فنجان را مورد بررسی قرار می دادند و به دلیل قربت گونه های تشکیل‌شده به حروف و عبارات چینی آن‌ها‌را تعبیروتفسیر می کردند . این اشخاص بر این اعتقاد و باور بودند که می‌توان با تلاوت گونه های ته فنجان , آتی را پیش گویی کرد .

این‌شیوه بعدها در نزد اعراب و با استعمال از تفاله ‌ی قهوه رایج شد . اول افرادی که قهوه را کشف نمودند اعراب بودند . آن‌ها ابتدا قهوه را فارغ از عطر و به صورت نپخته دم می‌ کردند که در سود آبمیوه رقیقی همانند چای سبز ساخت میشد که امروزه آن را با نام قهوه ی سبز می‌شناسند . سالها آنگاه , آن ها شیوه‌ی تهیه و تنظیم قهوه‌ی خویش را تغییر‌و تحول دادند به‌این صورت که ابتدا قهوه را برشته , آسیاب و بعد دم می کردند . در حقیقت از زمان اعراب به تعبیر و تفسیر علامت های مانده از قهوه در ته فنجان , فال قهوه گویند .

فال بینی با قهوه
فال بینی با قهوه مخصوصا بین اهل یک محل یونان , کشور‌ایران , ارمنستان , روسیه و یوگوسلاوی اشاعه دارااست . فال‌گیری با قهوه در کشورها و بخش ها دنیا شیوه و رسم‌های گوناگونی داراست , البته عموماً بنابراین است که بخش بیشتر مایع قهوه را مینوشند و ترکیب غلیظی از قهوه و آب در ته فنجان می ماند . فنجان را روی نعلبکی برمی‌گردانند . بعد از مدتی آن را برمی‌دارند و فال گیر به شکل‌هایی که در ته فنجان تشکیل شده نگاه مینماید و با اشاره به شکل‌ها که آنان را به بشر و حیوان و درخت و چیزهای دیگر تشبیه می‌نماید . نکاتی را در خصوص معاش و پیشین و درحال حاضر و آیندهٔ هر کس قهوه را خورده ابلاغ می نماید .

همه چیز درمورد فال حافظ

همه چیز درمورد فال حافظ
معرفی کتاب دیوان حافظ
خواجه حافظ شیرازی جزو بزرگ ترین شاعران اهل ایران در قرن هشتم میلادی است . از جمله اثراتی که از وی بر جای ما‌نده مشتمل بر ۵۰۰ غزل , دو مثنوی , اشعار قصیده , قطعه و چندین رباعی هست . تعداد متعددی از اشعاری که او سروده است غزل می‌باشد , به همین دلیل کتابی که از وی بر جای باقی مانده به غزلیات نگهدارنده آوازه دارااست . این شعر سرا بعضی از شعرهایش را از آیه‌ها قرآن الهام گرفته , به همین جهت تاثیر به سزایی در ساختار سبکی که در آن شعر می سروده نهاده است . نگهدارنده در کنار سروده های عرفانی و عاشقانه , در تک بیت سرودن هم دوچندان برنده دست بوده و اشعار یگانه و بامحتوایی را ساخت کرده است . وی در سروده های خویش از کلماتی نظیر باذکاوت و صوفی به کار گیری نموده که صرف حیث از معنای لغوی آنان می بایست با مطالعه در اوضاع ادبیات عرفانی درپی معنا آنان بود .

فال محافظ یا این که طالع بینی حافظ؟
فال با طالع بینی مختلف است . طالع بینی نوعی پیشگویی می‌باشد که شخص اقتدار تعیین و از روی اراده در آن ندارد و براساس موقعیت ستارگان در حین به دنیا آمدن شخص است ( همانند طالع بینی چینی یا این که طالع بینی هندی ) . ولی فال پیشگویی نوعی فال به حساب آورده می شود که با تعیین خویش شخص نتیجه ها شده و برخلاف طالع بینی به مورخ ایجاد بستگی ندارد .

اولی فال گرفته شده با کتاب حفظ کننده
فال دریافت کردن با کتاب محافظ

خواجه شمس الدین در شیراز دیده به دنیا گشود و در به عبارتی شیراز هم دیده از عالم فرو بست . هنگام دفن و خاک سپاری او , بعضا مخالف این بودند که به روش اسلامی به خاک سپرده شود به این دلیل که در اشعارش از می و میخانه حرف به فی مابین آورده است , به همین جهت دوست داران وی توصیه دادند که با تفال به کتاب خودش و تصاحب کردن فال نگهدارنده تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند . هنگام تصاحب کردن فال محافظ این بیت نمایان شد : گام دریغ مدار از لاشه حفظ کننده *** که گرچه غرق گناه است , می‌رود به پردیس معارضان وی بعد از بازدید این بیت از حیث خویش بازگشتند و با تشییع جنازه نگهدارنده به روش اسلامی موافقت نمودند . درحال حاضر آرامگاه لسان الغیب در حافظیه شیراز قرار گرفته و در مکان لبریز سرسبز و بوی خوش گل های رنگارنگ هست که مزین به اشعار زیبای خودش شده و یکی‌از مهمترین کشش های توریسم شهر شیراز به شمار میرود .

علت محبوبیت نگهدارنده
محافظ و فال حفظ کننده مثل استخاره با قرآن از قیمت های ملی و مذهبی بوده که مدام سرلوحه ی معاش ما ایرانیان قرار گرفته است . حفظ کننده از بزرگ ترین سخنوران مورخ کشور‌ایران زمین است که به نترسی می توان بیان کرد دیوان او بعداز قرآن , پرمخاطب و پرتیراژترین محل کار شعر و ادب و کتاب مردمان جمهوری اسلامی ایران است . امروزه بعد از گذشت سالیان که از رفتار این اثر می گذرد , هر روز صحبت , حرف و تاءمل ای جدید برای همگان داراست .

سر ماندگاری , تأثیرگذاری , طراوت و جادوی حرف خواجه حفظ کننده هم در همین دو نکته ذکر شده در تحت مخفی هست .

در سکو ی نخستین , شعرهای محافظ زیاد گسترده و متنوع است به گونه ای که دیگر کتاب های ادبی چنین خصوصیت منحصر به فرد به شخصی ندارند . ‏ شعرهای وی پیام و کلامی داراست و روی حرف وی با همگان است , دعوتنامه محافظ برای کلیه انسانها با نژاد , رنگ و مذهب های متعدد می‌باشد .

در رتبه دوم , پیامی که در سخن و شعر محافظ به عمل برده شده مضاعف متنوع و پهناور و در عین هم اکنون بی آلایش , تعدادی وجهی و کلیه ادراک هست . برخلاف نظریه بعضی تئوری پردازان و تنی چند از هوا داران که تصور می نمایند وجوه شاعری نگهدارنده بر تامل های وی برتری دارااست , حفظ کننده اندیشمندی متفکر و دارنده تاءمل و افکاری قابل مشاجره و با اهمیت در همگی بعد ها معاش آدم است . دیوان نگهدارنده صرفا منظومه اشعار نیست و وجوه متمایز از مهمترین مساله معاش و حیات و اجتماعی انسان را در خویش جای داده است .

فال محافظ در فرهنگ وتمدن ایرانیان
فال نگهدارنده در تمدن ایرانیان

اشخاص زیادی در حین سال و فصول متفاوت به زیارت آرامگاه وی میروند و با کتاب غزلیاتش سرگرم به به چنگ آوردن فال محافظ می‌شوند . ایرانیان به قدری برای این شعر سرا بزرگ احترام قائل میباشند که چه بسا برای رفتن به مزارش خیلی ها وضو می‌گیرند و کفش های خویش را در میاورند . آنان همینطور طبق آداب و رسوم سابق خویش , در روزهای عید ملی یا این که مذهبی مانند عید نوروز بر رمز سفره هفت سین یا این که شب چله نشسته و با کتاب حفظ کننده , فال محافظ می گیرند . این فعالیت به وسیله بزرگان خانواده یا این که هر که بتواند شعر را به خیر و خوبی بخواند یا این که شخصی که بضاعت معنا و تعبیر و تفسیر شعر را دارا هستند انجام می شود .

چطور فال نگهدارنده را تعبیروتفسیر کنیم؟
تعبیروتفسیر فال نگهدارنده

یک کدام از دشواری‌ های تعبیر فال نگهدارنده برای مخاطبین مدرن شعور معنا واژگان شعرهای نگهدارنده می‌باشد که مورد ‌ای کاملاً گویا است . با اعتنا به این‌که خواجه نگهدارنده شیرازی حدود هفت قرن با ما مسافت دارااست , تنی چند از واژگان زمان وی منسوخ شده یا این که تغییر تحول کاربرد پیدا نموده است و اصطلاحات پیچیده ادبی وی نیاز در معنای شدن دارا هستند . همینطور به دلیل گویش رمزی حفظ کننده و تشبیهات و کنایاتی که در شعر نگهدارنده به فراوانی یافت می‌شوند , تعبیروتفسیر به وسیله خویش فرد با مشقت همراه است و چه بسا گهگاه شخص نمی تواند به تعبیر و تفسیر آن بپردازد . وقتی که در تعبیروتفسیر فال حفظ کننده با خلل مواجه میشوید بایستی به شخصی با خبر از دنیای شعر مراجعه‌کنید و از وی بخواهید که غرض حفظ کننده را برای شما ابلاغ نماید .

طالع بینی کف بینی

طالع بینی کف بینی
کف بینی کف بینی در دیر باز و در یونان باستان به‌این صورت بود که کف بینان , کف دست را به نواحی متمایز تقسیم کرده اند و هریک را با اسم یکی‌از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها‌را دارنده معانی خاصی می‌دانند و کیفیات و خصوصیت های متفاوتی را به آن‌ها نسبت داده اند . از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر منتخب , سیاره تیر را مسئول دانش و علم و عقل و خرد و تجارت , سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و انرژی حیات می‌دانند . کف بینی

کف بینی

همینطور سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه , سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و توان , سیاره کیوان را مسئول احساس فضولی و درایت و افسردگی و کره ماه را مسئول احساسات احساسی و تخیل می داند اند .

آیا مایلید بدانید که آیا در آتی خودتان یـک زن خوشگل و یا این که یک افزایش سکو پیش روی خواهید داشت؟ فراوان عالی , ممکن است شما طالع هر روز هفته خویش را بخوانید , البته نظرتـان راجع بیافتن داده ها بیشتر درباره ی خودتان چیست؟ گمان نمی کنم راهی خوب تر از این‌که شما کار کشته باشید دریک میهمانی کف خوانی نمایید , بتواند سبب ساز جلب دقت شما گردد .

محل تولد کف بینی توشه بـعـد کـه دسـت شخصی را گرفته و به وی گفتـیـد که قـصـد تلاوت دستش را دارید , به او چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی بعداز آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل شده است . در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مثل سیل غران آغاز به توسعه و گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد .

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای مختلفی و تندستی فردی شمارا گزینش و پیشگویی می نمایند و خیر سرنوشتتان را .

خطوط روی دست تقدیر شما‌را گزینش و تعریف نمی‌کنند – بلکه این شما می باشید که آن را انتخاب می کنید . هرگاه تغییر و تحول یابید خطوط دستان شما هم تغییر و تحول خواهند کرد .

از کـف دستان خودتان آغاز نمایید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک مدرس کف خوانی خواهید شد . آن قدر دست اشخاص در راستای شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آن‌ها چه عمل فرمائید .

تلاوت کف دست هر دست نمایانگر جنبه های متعدد ازدیگری می‌باشد :

دست راست : سمت انجام دهنده یا این که ” تعامل ”

دست چپ : سمت احساسات و یا این که ” قلب ”

خط قلب در کف بینی بیان‌کننده آن است که بـر سـر معاش عشقی شما چه قبل و علت آن چه چیز بوده است .

دست راست– چگونگی رابطه با دیـگران , احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق و علاقه , شوق به معاش .

دست چپ– چه رمانتیک نسبت به خودتان و ارتباط هایتان دارید , احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند .

معنا خط خصوصیات خط در کف بینی وسواسی و خلل پسند در تعیین سهیم به پایین انگشت اشاره منتهی میشود نیازمند عشق و علاقه به پایین انگشت اواسط منتهی میشود احتیاج به ارتباط عاشقانه ندارد بی واسطه وکوتاه گویای تعدد جوانب مختلف از احساسات دو یا این که یک سری انشعاب از خط قلب بیرون میگردند زود مشقت در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه زیر بوده وبه خط قدمت می‌رسد وصلت پیروز زوج متاهل با خطوط قلب شبیه خط راز در کف بینی چه‌طور می اندیشید , میزان هوش را نمی سنجد .

دسـت راسـت– اعـمـالی فیزیکی که در معاش انجامش میدهید دربرگیرنده شغـل , حرفـه و استعدادهای مخفی .

دست چپ– شیوه اندیشیدن , عالم بینی و چگونگی برقراردی رابطه .

خصوصیات خط مضمون‌ خط خط راز میانگین به همسایه انگشت انگشتر منتهی میشود اندیشه معمولی ومستقیم کوتاه تاءمل محتاطانه و تمام وکمال بلند فکر متمرکز و روشن بی واسطه حاضر به در حیث به دست آوردن ایده های تازه منحنی خلاقیت مایل واریب واقع در بین افقی کلیدی و زود مشقت زنجیره ای روشن فکرو نظر نقطه حیث های متفاوت د و شاخه شدن در خط راز منش بی فرضی وسبکباری خط راز شناور خط قدمت این وسیله ای برای پیشگویی آتی که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا این که آنـکـه بـگوید یک‌سری سال دیگر قدمت خواهید کرد نمی‌باشد , بـلکه نشان میدهد که کیفیت معاش شما در آتی چه‌گونه خواهد بود . دست راست– راز معاش و قوای فیزیکی , زمانبندی حادثه ها و اتفاق ها مالامال اهمیت عملی معاش , تا چه مقدار در معاش قصه جو میباشید .

دست چپ– راز زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی , زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و اتفاق ها مالامال اهمیت رمانتیک معاش , چه مقدار در رابطه ها با دیگرافراد ماجراجو می‌باشید .

معنی خط خصوصات خط رمز معاش کم ( فرد خسته ) از مجاورت انگشت شست عبور می نماید سرزندگی و تراز انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن بیشتر از حیث فیزیکی فعال است تافکری قادر سطح خط راز از نگاه تن درستی آسیب پذیر زنجیره وار شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه عشق و علاقه به هجرت خطوط پیچ خورده متمایل به بیرون اشاره به رخدادهای مختص در مقاطعی از معاش خط کوچک روی خط قدمت رباب ناز

خصوصیت متولدین دی ماه

خصوصیت متولدین دی ماه
مشخصات کلی متولدین دی ماه : دارنده شخصیّت خوب , خیلی شایسته و متبحر , شایسته ترین مدیریت , انتقامجوی شدید , بی آلایش پوش و معمولی , محتاط , آهسته و بردبار , مرد فعالیت , مقتدر , مالامال تحمّل , جدّی و جاه طلب , فعّال و کوشا و سخت کوش , واقع دربین , سرکش , پول دوست , بیهوده انرژی تلف نمیکند , از تجربیّات خویش و سایر افراد به نیکی استعمال می نماید , با‌شرف و با ‌وجدان , پاک , خودکفا و سود جو , دارنده شم مسئولیّت دوچندان , معاند ولخرجی و حیف‌و‌میل , حسابگر , مخالف تجمّلات , مالک شأن و رده , اداره دهنده عالی , تقریباْ سیاستمدار , سختکوش و مطمئن و خونسرد , تودار , صاحب همسر خویش , حسود و بخیل و بدبین , متنفّر از جدایی , دارنده عدم خود‌با‌وری کافی , توان طلب , خانواده دوست , کم آب البته کریم ومهربان , وحشیانه , دارنده گویش نیش‌دار , خنده رو و با خوشحالی , دارنده درون غران , غیر قابل گذشت , قدر شناس , بعضی وقت ها خجالتی , باانضباط , بد اخم و بد عنق , دارنده یاد کار کشته , زود رمز عمل میاید و دیر می‌رود , از تنبلی بیزار است , اهل پزشک و دارو , خونسرد و مداوم , اثبات گام , خودکار , مذهبی , مستمع عالی و بعضی وقت ها لج باز .
مرد متولد دی اقتدار طلب , خانواده دوست , خوددار و سرد , در میدان عشق و علاقه کم صحبت و کم تظاهر , پدری دورازشوخی و کم آب ولی کریم و دلسوز . جایگاه را به گنج ترجیح می دهد . در جوانی زیاد دورازشوخی است البته به‌تدریج که پا به سن می گذارد قابل انعطاف میگردد . ابراز علاقه را می بایست به او یاد بدهید . مرد این ماه هیچ وقت از روی هوس تزویج نمی کند .

زن متولد دی

جاه طلب , کد بانو , منظم , مقداری لج باز و زود مشقت , مدام تروتمیز و خوش جامه , انگیزه نهائی وی مدام امرار معاش , جلب احترام و کسب قدرت و برخورداری از موقعیتهای چشمگیر است . از حیث اجتماعی فوق العاده مبادی آداب و با نزاکت است . دی یعنی آرمان تجربه کردن سمبل : بز عنصر وجود : خاک شعار : اینجانب بکار می‌گیرم سنگ میمون : عقیق رنگارنگ سیّاره : زحل فلّز وجود : سرب شخصیّت : کاردینال رنگ دوست داستنی : سیاه تأثیر پذیر با سیاست راهنمای استراتژیک

آزمایش های خونی سازگار با هم

آزمایش های خونی سازگار با هم
رابطه در بین مجموعه خونی و تزویج سوالی است که بخش اعظمی از زوج های برنا در ادامه جواب
آن می باشند . آیا مجموعه خونی و تزویج و آزمایشهای گذشته از تزویج لازم است ؟
ارتباط تیم خونی و تزویج چه چیزی است ؟
این که آیا اشخاص با تیم های خونی شبیه می‌توانند با نیز عقد کنند؟ و یا این که این‌که وصلت با چه
مجموعه های خونی مطلوب خیس است؟ در اینجا عملکرد می‌کنیم جواب این سوالهای را ارایه دهیم .
تیم خونی چیست؟ به صورت خلاصه مجموعه های خونی یک روش برای قسمت بندی خون اشخاص است .
این قسمت بندی مبنی بر وجود یا این که عدم وجود پادگن ( آنتی ژن ) های ارثی خواصی روی مرحله گلبول های قرمز‌رنگ
انجام می شود .
براساس مهم‌ترین این تقسیمات , خون کلیه انسانها به چهار جور A , B , AB و Oو مبتنی بر یک قسمت بندی دیگر به
تیم های مثبت و منفی تقسیم می شود .
به عنوان مثال هر کس آنتی ژن A را بروی گلبولهای قرمز‌رنگ خویش پیدایش می‌دهد , مجموعه خونش A است و یا این که
شخصی که هردو پادگن A و B را دارااست مجموعه خونش AB و شخصی که هیچکدام از این آنتی ژن
ها را ندارد خون وی از مجموعه O است .
رابطه میان مجموعه خونی اشخاص و تزویج چیست؟
پس از طی روند خواستگاری و آری برون , زمانی که برای روان
شدن خطبه عقد به دفترها ثبت وصلت مراجعه می‌کنید , یک معرفی طومار عکس دار به شما داده می شود
تا به مرکز ها تست خون جهت انجام آزمایشات گذشته از وصلت رجوع‌کنید .
البته این آزمایشات هیچ ارتباطی به مجموعه خونی شما ندارد .
چراکه مجموعه های خونی هیچ مانعی برای تزویج اشخاص تولید نمی‌کنند و اشخاص با هر مجموعه خونی که داشته
باشند میتوانند با یکدیگر عروسی نمایند .
مگر این‌که پای کارداران دیگری نظیر خطر ابتلای جنین به تالاسمی و یابیماری های ژنتیکی فی مابین باشد .
برای پیشگیری تالاسمی , زوجین بایستی پیش از عقد تست خون انجام دهند .
ولی برای پیشگیری از بیماری های ژنتیکی در جنین , پیشنهاد میشود که تمام اشخاص قبلی از وصلت نسبت به
انجام آزمایشات ژنتیک مبادرت نمایند .
آزمایشات گذشته از عقد و تیم خونی و وصلت
آزمایشات قبلی از عقد خیر ربطی به تیم خون اشخاص دارا هستند و خیر دربرگیرنده تست ژنتیک می گردند .
ولی در بعضی از مورد ها و برای بعضا از زوجین در به عبارتی مرکز ها انجام آزمایشات پیش از عقد , متخصص ها به
عروس و داماد توصیه میکنند که با دقت به قوانینی که دارا‌هستند نسبت به انجام مشورت ژنتیکی مبادرت نمایند .
موردها نیازمند مشورت کردن ژنتیکی عبارتند از :
۱ – زوج هایی که باهم نسبت فامیلی دارا هستند .
این دربرگیرنده هر نسبتی می شود . ( هر نوع تزویج فامیلی )
۲ – زوج جوانی که یک کدام از آن‌ها در گیر اختلالات ژنتیکی است .
۳ – زوج جوانی که یکی اعضای مرتبه یک قوم و قبیله آن ها در گیر اختلالات ژنتیکی است .
۴ – خانم هایی که قصد تزویج دارا هستند و سن آنان کمتر از ۱۸ سال یا این که بیشتر از ۳۳ است .
۵ – زوج جوانی که در مرکزها کلیدی و پرخطر عمل می نمایند و با مواد شیمیایی و یا این که هسته
ای رمز و عمل دارا هستند .
براین اساس آنچه که در وصلت اشخاص میتواند نقص‌ ساز باشد , یکسان بودن مجموعه خونی نیست
بلکه رابطه خونی ( برای مثال در وصلت فامیلی ) است که قادر است منجر مشکلات ژنتیکی شود .
به غیر از احتمال پیدایش بیماری های ژنتیکی و همینطور تالاسمی , خوشبختانه بقیه اختلالاتی که ممکن است در جنین تولید شود , در به عبارتی دوران بارداری قابل تشخیص و پیشگیری است . براین اساس اضطراری نیست در حین عروسی نگران آن‌ها باشید .

مجموعه خونی عروس و داماد به نیز نخورده است , یعنی چه؟
گفتیم که مجموعه خونی هیچ ربطی به تزویج ندارد .
البته ممکن است برای شما نیز این سوال اتفاق افتاده باشد که خواسته از این که میگویند “ مجموعه خونعروس و
داماد به نیز نخورده ” چیست؟ بایستی بیان کرد این اصطلاح , اشاره به بعضی حاصل که در آزمایشات پیشین از عقد معلوم
شود , داراست .
هنگامی یکی‌از طرفین در سابقه خویش و یا این که اقوام خویش یکی بیماری هایی که از روش ژن منتقل
می شود ( نظیر تالاسمی ) وجود داشته باشد با انجام آزمایشات خونی بررسی می نمایند که چقدر احتمال ابتلای
فرزند آنان به آن بیماری ها موجود است .
در حالتی‌که این احتمال بالا باشد به آن‌ها سفارش می شود که عقد نکنند و به آن ها در رابطه عواقب طفل دار
شدنشان هشدار می دهند .
علاوه براین افرادی که دارنده تالاسمی مینور می‌باشند درصورتی که با شخص دیگری که وی نیز دچار به تالاسمی مینور است
عروسی نمایند ۲۵ درصد احتمال دارد که فرزندان آن‌ها دچار به تالاسمی ماژور بشود .
تالاسمی مینور دارنده هیچ نماد خاصی نیست و نیاز به معالجه ندارد .
شخص در گیر به تالاسمی مینور هم از نگاه ظاهری تماما سلامت است و ازدواج وی با اشخاص تندرست هیچ عواقبی
ندارد .
البته تالاسمی ماژور یک بیماری خراب است و نیاز به معالجه داراست و مشکلات و مخارج متعددی را به
دنبال خواهد داشت .
لذا در صورتی در تست خون پیشین از عقد معین شود که هردو طرف تالاسمی مینور دارا هستند , آزمایشات تکمیلی دیگر به
همراه مشورت ژنتیکی برای آن ها انجام خواهد شد و به آنان در باره عواقب طفل دار شدنشان هشدار داده می
شود .