قصه کوتاه جوراب

قصه کوتاه جوراب
وقتی خواستم زن بگیرم با خودم گفتم بایستی دختری از خانواده طبقه زیر بگیرم که با دارو ندارم بسازه و انتظار متعددی نداشته باشه . واسه همین یه دختر بیست و یک ساله به نام صباحت تعیین کردم .

جهیزیه نداشت . باباش یک کارمند بی آلایش بود . رخ چندان جذابی نیز نداشت و اینجانب به خاطر انتخابم خرسند بودم .
صباحت زن معاش بود . بهش می گفتم امشب بریم رستوران؟
می اعلام کرد : خیر , چرا پول خرج کنیم؟
می گفتم : صباحت جان جامه بخرم؟
می اعلام کرد : مگه شخصیت بشر به لباسه؟
تا این که براش به اجبار یه جفت جوراب زیبا خریدم . دو ماه گذشت البته همسرم جوراب جدید را نپوشید .

یه روز گفتم : عزیزم چرا جوراب جدید ات رو نمی پوشی؟ با خجالت پاسخ اعطا کرد : آخه این جورابا با کفشای کهنه ام دسته در نمیاد!
به اجبار بردمش خارج و براش یه جفت کفش جدید خریدم .
فرداش که می خواستیم بریم مهمونی گشوده کفش و جوراب رو نپوشید . بهش گفتم چرا تو کفش و جورابتو گذاشتی توی صندوق و نمی پوشی؟
پاسخ بخشید : آخه لباسام با کفش و جورابم دسته در نمیاد! همون روز یکپارچه خرقه براش گرفتم . البته همسرم گشوده نپوشید . دلیلش نیز این بود : این لباسا با بلیز کهنه نوع در نمیان!

رفتم دو عدد تی شرت عالی نیز خریدم . ایندفعه روسری خواست . روسری رو که خریدم . دیگه چیزی کم و کسر نداشت . ولی این نو نخستین فعالیت بود! زیرا جوراباش کهنه شدن و پیرهنش نیز از مد زمین‌خورد و از نخستین استارت کردم به فراهم نمودن کم و کسری های خانوم!

تا این که یه روز دیدم اخماش رفته تو نیز . پرسیدم چته؟ ذکر کرد : این موها با لباسام گونه نیست . قرار شد هفته ای یه توشه بره آرایشگاه .
پس از مدتی دیدم صباحت به تاءمل رفته . بهم اعلام‌کرد : لوازم و لوازم خونه دیرین شده و با خودمون گونه درنمیاد .
تغییر دادن اسباب خونه معمولی کمبود البته به خاطر همسر کم توقعم عوضش کردم . مبل و پرده و میز ناهارخوری و خلاصه تمامی لوازم خونه عوض شد . صباحت توی خونه باباش رادیو نیز ندیده بود البته توی خونه اینجانب شب ها تلویزیون می دید!

یک‌سری روز پس از کهن بودن خونه و کثیفی محله صحبت زد . یک سوئیت شیک تو یکی خیابونای بالاشهر گرفتم . ولی این توشه اسباب با سوئیت تازه گونه نبود!
مجدد لوازم رو عوض کردم . پس از دو سه ماه دیدم صباحت گشوده اخم کرده . پرسیدم دیگه چرا ناراحتی؟ طبق معمول روش نمی‌شد بگه ولی یه جورایی فهموند که خودرو می خواد!
با کلی قرض و قوله یه اتومبیل نیز واسه خانوم خریدم . درحال حاضر دیگه با اون دختری که وقتی زن ایده ال اینجانب بود نمیشد سخن نیز زد! از کلیه خوشگلا زیبا خیس بود! کارش شده بود استخر و سینما و آرایشگاه و پارتی! دختری که دیگه ویسکی می‌خورد . همیشه تحت لب می اذعان کرد : بشر بایستی تمامی چیزش با نیز متناسب باشه!

اوایل نمی دونستم منظورش چیه زیرا کم و کسری نداشت . خونه , معاش , خودرو , لوازم و سایر چیزا رو که داشت . ولی پس از مدتی فهمیدم چیزی که در معاش صباحت خانوم کهنه شده و با سایر چیزا نوع درنمیاد خودم هستم!
بدون چاره شدم طلاقش بدم . منزل و اتومبیل و لوازم و هرچی که داشتم با خودش موفقیت . صرفا چیزی که برام موند همین کنیه عاصم جورابی بود! یه جفت جوراب سبب شد که تمامی چی بهم بخوره . کاش دستم می باخت و براش نمی گرفتم!

با وفا

با وفا
پدر بغض کرده و غمگین دست های مامان را لای انگشتانش گرفته بود و می اظهار‌کرد : ای کاش اینجانب جای تو بودم . . .
مغایر بابا , مامان تبسم کرد و خاطرنشان کرد : این حرفها چیه مرد؟ دکترها گهگاه وقتها غلط می نمایند . . .
مطمئن باش اینجانب , مغایر تشخیص دکترها که گفتند صرفا شش ماه زنده ای , تا شصت سال دیگه می‌مانم .
بابا با لحنی اندوهگین خاطرنشان کرد : در صورتیکه برای تو اتفاقی بیفته , اینجانب یک ثانیه نیز زنده نمی مانم .

پسر یازده ساله که اینها را می شنید , اگرچه برای مادرش اندوهگین بود , ولی از با وفا بودن پدرش ذوق زده بود . . .
پسرک ( که اکنون با مادربزرگش معاش میکرد ) روبروی عکس مامان معبود بیامرزش نشست و ذکر کرد : مامانی پدر دروغگو بود .
آن سوی شهر , بابا که صحیح دو روز بعداز چهلم تجدید فراش کرده بود , با زن برنا جدیدش خوش بود .

ثروتمند

ثروتمند
هوا بدجورى توفانى بود و آن پسر و دختر کوچولو حسابى از سوز و سرما مچاله شده بودند . هر دو خرقه هاى کهنه و گشادى به بدن داشتند و پشت در منزل مى لرزیدند . پسرک پرسید : ببخشین خانم! صفحه باطله دارین؟
برگه باطله نداشتم و وضع و اوضاع مالى خودمان نیز چنگى به دل نمى زد و نمى توانستم به آنان کمکی کنم . مى خواستم یک جورى از رمز خودم بازشان کنم که چشمم به پاهاى کوچک آنان زمین‌خورد که توى دمپایى هاى کهنه کوچکشان قرمز‌رنگ شده بود .
گفتم : بیایین تو یه فنجون شیرکاکائوى گرم براتون صحیح کنم .

آنان‌را درون آشپزخانه بردم و کنار بخارى نشاندم تا پاهایشان را گرم نمایند . بعد از آن یک فنجان شیرکاکائو و کمى نان برشته و مربا به آنان دادم و سرگرم فعالیت خودم شدم .
ذیل چشمى دیدم که دختر کوچولو فنجان خالى را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد . آنگاه پرسید : ببخشین خانم! شما پولدارین؟
نگاهى به روکش نخ نماى مبل هایمان انداختم و گفتم : من؟ ه نه!
دختر کوچولو فنجان را با احتیاط روى نعلبکى گذاشت و اذعان کرد : آخه رنگ فنجون و نعلبکى اش به نیز مى خوره .

آنها در حالى که بسته هاى کاغذى را جلوى صورتشان گرفته بودند تا باران به صورتشان شلاق نزند , رفتند .
فنجان هاى سفالى آبى رنگ را برداشتم و براى اولین دفعه در عمرم به رنگ آنها توجه کردم . آن‌گاه سیب زمینى ها را باطن آبگوشت ریختم و نیز زدم . سیب زمینى , آبگوشت , سقفى بالاى سرم , همسرم , یک شغل عالی و دائمى , کلیه این ها به نیز مى آمدند .

صندلى ها را از جلوى بخارى برداشتم و سرجایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک منزل مان را آراسته کردم . لکه هاى کوچک دمپایى را از کنار بخارى , تمیز نکردم . مى خواهم مدام آنان‌را به عبارتی جا نگه دارم که هیچ زمان یادم نرود چه انسان ثروتمندى هستم .

قصه کوتاه دعای زن و شوهرفال روزانه

فال روزانه
فال روزمره یکی درگیر کننده ترین تفریحات اینترنتی در سالیان اخیر می‌باشد , حتما شما نیز مانند خیلی از آدمهای اطرافمون , دوست دارین که از اتفاقات آتی و اتفاق ها فردا و فرداهای دیگه آگاه بشید , دوست دارین که طالع بینی و فال روزمره خودتون رو بخونین و از اون اطلاع داشته باشید . بارها و بارها تو بخش های متعدد وبسایت , اعتقادوباور به فال رو خرافات دونستیم , البته خب خوندن فال روزمره یه چیز دیگست که اگه هر روز یه خصوصی به اینجا بزنین خالی از لطف نیست ! فکرمی کنم اگه تحت عنوان سرگرمی و خیر اعتقاد و باور به فال روزمره نگاه کنین , هیچ گاه مبتلا ایراد نمیشین .

فال روزمره , Daily Omen
فال روزمره
فال روزمره شما در وب سایت نیک صالحی
به هر ترتیب فال روزمره یکی روشهای سرگرمی برای خوندن فرضیات قابل حادثه در طی بیست و چهار ساعت شبانه روز میباشد که ممکنه برای شما نیز واقعه بیافته ! با ما همراه باشید و فال روزمره خودتون رو هر روز از تارنما نیک صالحی بخونین . فال روزمره وبسایت نیک صالحی , از کتاب های دارای اعتبار ستاره شناسی برداشته شده و به صورت خودکار هر روز نسبتاً از ساعت دوازده شب به بعد از آن به وقت کشور ایران , آپدیت میشه . ولی این وقت گیر حسب زمان تهیه و تنظیم شده سرور های تارنما ممکنه میان یک تا دو ساعت تاخیر داشته باشه . اما مطمئن باشید فال روزمره ما هر روز منتشر میشه .

ستاره شناسی و دانش نجوم خرافات نیست , یه علمه که از روی تکان ستاره ها و اجرام آسمانی , میشه مواقعی رو پیش گویی کرد , که برای متولدین هر ماه تماما متعدد می باشد .

در ماجرا کوتاه پایین میتونین از نگاه ائمه و اطهار راجع‌به یقین داشتن به فال , آگاه بشین
عبدالملک بن اعین با آنکه خودش شخصی از راویان حدیث بود , به دانش نجوم احکامی و تاثیر وضع و اوضاع کواکب اعتقادوباور راسخ داشت . هر تصمیمی که می خواست بگیرد و هر کاری که می خواست بکند نخستین به سراغ کتابهای نجومی می‌رفت و به محاسبه می پرداخت تا ببیند حال و روز ستارگان چه حکمی به وی میدهد .

به ندرت این عمل برای وی به صورت عادت تبدیل شد و به نوعی وسواس در گیر شد به نحوی که در همه کارهایش به ستارگان مراجعه میکرد . و همین طور روز آپ تو دیت به شدت وسواسش بیش تر میشد . وی از طرفی می مشاهده کرد که در شرایطی‌که این احوال ادامه پیدا نماید و به خیر و نحسی ایام و ساعت ها و همینطور طالع نیک و بد و امثال اینها در زندگیش اهمیت بدهد , نظم معاش اش بکلی به نیز می‌خورد . و از طرفی نیز در خویش بضاعت مخالفت و بی اعتنایی به دانش نجوم و پیشگویی را نمی روئت کرد و مدام به اکنون مردمی که بی دقت به‌این کارها دنبال عمل خویش می‌روند و به پروردگار تکیه می نمایند غبطه میخورد .

روزی دل به دریا زد و احوالش را با امام جعفر درستگو ( ع ) میان گذاشت و اعلام کرد :
«من به‌این دانش گرفتار شده ام و اکنون بدجوری دست و پایم بسته شده و نمی توانم از آن دست بردارم» .

حضرت راستگو ( ع ) با تعجب از وی پرسید , تو به‌این چیزها معتقدی و کار می‌کنی ؟؟

عبدالملک ذکر کرد : آری ای پسر پیامبر آفریدگار

البته درستگو فرموند : «من به تو امر می دهم , تا بروی و همگی ی آن کتابها را حریق بزنی»

امر امام راستگو به اون قوت قلب بخشید و رفت و تمام آن کتابها را حریق زد و برای مدام خویش را راحت کرد .

پلیکان

پلیکان
یکی از نمادهای مقدس در دین مسیحیت پلیکان است .
برهان آن این است در صورت نبودن خوراک نوک خویش را به گوشتش فرو می‌برد و از آن جوجه های خویش را تغدیه می‌نماید .

ما اکثر زمان ها توانمند به فهم نعمتهایی که داریم نیستیم .
داستانی موجود هست که در آن پلیکانی در یک فصل زمستان طاقت فرسا از گوشت خویش جوجه هایش را تغذیه کرد و زمانی که سرنوشت از شدت ضعف جان اعطا کرد ; یکی جوجه هایش به دیگری اظهار‌کرد : بالاخره خلاص شدیم از غذای تکراری .

تاریخچه فال قهوه

تاریخچه فال قهوه
تاریخچه فال قهوه
در حین چین باستان هنری به اسم تعبیر تفاله چای اشاعه داشت که در آن اساتید و اشخاص اهل حرفه بعد از تمام شدن چایی که در فنجان های زنگوله صورت نوشیده شده بود , تفاله های باقیمانده در ته فنجان را مورد بررسی قرار می دادند و به دلیل قربت گونه های تشکیل‌شده به حروف و عبارات چینی آن‌ها‌را تعبیروتفسیر می کردند . این اشخاص بر این اعتقاد و باور بودند که می‌توان با تلاوت گونه های ته فنجان , آتی را پیش گویی کرد .

این‌شیوه بعدها در نزد اعراب و با استعمال از تفاله ‌ی قهوه رایج شد . اول افرادی که قهوه را کشف نمودند اعراب بودند . آن‌ها ابتدا قهوه را فارغ از عطر و به صورت نپخته دم می‌ کردند که در سود آبمیوه رقیقی همانند چای سبز ساخت میشد که امروزه آن را با نام قهوه ی سبز می‌شناسند . سالها آنگاه , آن ها شیوه‌ی تهیه و تنظیم قهوه‌ی خویش را تغییر‌و تحول دادند به‌این صورت که ابتدا قهوه را برشته , آسیاب و بعد دم می کردند . در حقیقت از زمان اعراب به تعبیر و تفسیر علامت های مانده از قهوه در ته فنجان , فال قهوه گویند .

فال بینی با قهوه
فال بینی با قهوه مخصوصا بین اهل یک محل یونان , کشور‌ایران , ارمنستان , روسیه و یوگوسلاوی اشاعه دارااست . فال‌گیری با قهوه در کشورها و بخش ها دنیا شیوه و رسم‌های گوناگونی داراست , البته عموماً بنابراین است که بخش بیشتر مایع قهوه را مینوشند و ترکیب غلیظی از قهوه و آب در ته فنجان می ماند . فنجان را روی نعلبکی برمی‌گردانند . بعد از مدتی آن را برمی‌دارند و فال گیر به شکل‌هایی که در ته فنجان تشکیل شده نگاه مینماید و با اشاره به شکل‌ها که آنان را به بشر و حیوان و درخت و چیزهای دیگر تشبیه می‌نماید . نکاتی را در خصوص معاش و پیشین و درحال حاضر و آیندهٔ هر کس قهوه را خورده ابلاغ می نماید .

پیامک‌های تبریک سال جدید

پیامک‌های تبریک سال جدید
عید عید باستانی را از زمان های دیر باز هرساله جشن و پای کوبی می‌گیرند . بعضی مردمان در روز ها عید باستانی به هجرت می‌روند و بعضا دیگر سرگرم روئت کرد و تماشا اقوام و آشنا ها می باشند . ایرانیان در ماه انتها سال به مناسبت فرا وصال عید باستانی منزل تکانی می نمایند و جامه های تازه می خرند . همینطور کلیه مردمان طبق ترسیم کهن سبزه برای سفره هفت سین صحیح می نمایند . با اس ام اس ها و جمله ها خوشگل فرا وصال عید باستانی را به دوستان عزیز و عزیزانتون شادباش بگید . در نصیب تحت جمله ها خوشگل برای تهنیت عید باستانی را قرار داده ایم . برای به کار گیری از این جمله ها در نیک صالحی همراه ما باشید .

تهنیت عید باستانی
گشت گرداگرد مهر تابناک , کشور ایران زمین / روز جدید آمد و شد شعف برون زندر کمین

ای تو یزدان , ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .

عید باستانی بر شما خوش‌یمن

******

بوی جان میاید اکنون از نفس های فصل بهار

دستهای لبریز گل اند این شاخه ها , بهر تقدیم

با پیام دلکش ” نوروزتان غالب باد ”

با نغمه جدید ” هر روزتان عید باستانی باد ”

شهر سرشار است از لبخند , از گل , از آرزو

تا عالم باقی است این دین دنیا افروز باد . . .

******

تهنیت نوروز
اس ام اسهای نو برای شادباش عید نوروز
هرچند یادمان می‌رود که عشق و علاقه صرفا برهان معاش است

البته آفریدگار را شکر که عید باستانی هر سال این تامل را به یادمان می‌آورد

پس نوروزتان خجسته که سالتان را سرشار از علاقه نماید . . .

******

عید نوروز یعنی

هیچ زمستانی

ماندنی نیست …

سال جدید معاش جدید حس تازه

و بهاری شدنتون پیشاپیش میمون

******

گشوده عالم و انسان و پوسیده گان خزان و فصل زمستان خندان و شتابان

به استقبال فصل بهار میروند تا غم فصل زمستان را به آلزامیر سپارند

و کابوس حزن را در ذیل خاک مدفون سازند و آنگه راز مست و با وجد و نشاط و شادی

عیدتان خجسته

قشنگ ترین اس ام اسهای صبح بخیر

قشنگ ترین اس ام اسهای صبح بخیر
امروزه اکثر وقت ها مردمان با یکدیگر از روش پیام کوتاه و پیام کوتاه در رابطه می باشند و مناسبات , شادباش به دنیا آمدن و… را از روش پیام کوتاه به یکدیگر تهنیت می‌گویند . همینطور بعضا اشخاص دوست دارا هستند پیام های صبح بخیر و شب بخبر به عزیزان و عزیزانشان ارسال نمایند . می‌توانید با جمله ها قشنگ اس‌ام‌اس های صبحگاهی به عزیزانتون ارسال فرمائید . در نصیب پایین زیباترین جملا‌ت و پیام کوتاه صبح بخیر بیان کردن را قرار داده ایم . برای به کار گیری از این پیام کوتاه ها در نیک صالحی همراه ما باشید .

اس ام اس صبح بخیر
صبح آمده بلند شو که خورشید تویی در عالم یأس آرزو تویی در پایکوبی طلوع صبح در گلشن وجود آن گل که به روی صبح خندید تویی

درود صبحتون بخیر شااااادی

******

هیچ آغازی

زیباتر از درود نیست ;

روزتون مملو از مهر و محبت ,

لبتون مالامال از خنده ,

سفره هاتون پر‌از خیر و برکت ,

لحظات زندگیتون آکنده‌از عفو

درود

صبحتون به زیباییِ

گل های بهاری

******

اس ام اس صبح بخیر
پیام کوتاه تازه صبح بخیر
خدایا

آغازی که تو

صاحبش نباشی

چه امیدیست به پایانش؟

پس به اسم تو

آغاز می کنم روزم را

درود صبحتون

بشاش و مالامال آرزو

فنجانتون پر از عشق و علاقه

******

مجدد صبح زیبایى رسیده

مجدد راز زد از مشرق سپیده

عجب نقشى زده نقاش عالم

چه تصویر قشنگى مخلوق

بفرمایید ناشتایی

******

همه چیز درمورد فال حافظ

همه چیز درمورد فال حافظ
معرفی کتاب دیوان حافظ
خواجه حافظ شیرازی جزو بزرگ ترین شاعران اهل ایران در قرن هشتم میلادی است . از جمله اثراتی که از وی بر جای ما‌نده مشتمل بر ۵۰۰ غزل , دو مثنوی , اشعار قصیده , قطعه و چندین رباعی هست . تعداد متعددی از اشعاری که او سروده است غزل می‌باشد , به همین دلیل کتابی که از وی بر جای باقی مانده به غزلیات نگهدارنده آوازه دارااست . این شعر سرا بعضی از شعرهایش را از آیه‌ها قرآن الهام گرفته , به همین جهت تاثیر به سزایی در ساختار سبکی که در آن شعر می سروده نهاده است . نگهدارنده در کنار سروده های عرفانی و عاشقانه , در تک بیت سرودن هم دوچندان برنده دست بوده و اشعار یگانه و بامحتوایی را ساخت کرده است . وی در سروده های خویش از کلماتی نظیر باذکاوت و صوفی به کار گیری نموده که صرف حیث از معنای لغوی آنان می بایست با مطالعه در اوضاع ادبیات عرفانی درپی معنا آنان بود .

فال محافظ یا این که طالع بینی حافظ؟
فال با طالع بینی مختلف است . طالع بینی نوعی پیشگویی می‌باشد که شخص اقتدار تعیین و از روی اراده در آن ندارد و براساس موقعیت ستارگان در حین به دنیا آمدن شخص است ( همانند طالع بینی چینی یا این که طالع بینی هندی ) . ولی فال پیشگویی نوعی فال به حساب آورده می شود که با تعیین خویش شخص نتیجه ها شده و برخلاف طالع بینی به مورخ ایجاد بستگی ندارد .

اولی فال گرفته شده با کتاب حفظ کننده
فال دریافت کردن با کتاب محافظ

خواجه شمس الدین در شیراز دیده به دنیا گشود و در به عبارتی شیراز هم دیده از عالم فرو بست . هنگام دفن و خاک سپاری او , بعضا مخالف این بودند که به روش اسلامی به خاک سپرده شود به این دلیل که در اشعارش از می و میخانه حرف به فی مابین آورده است , به همین جهت دوست داران وی توصیه دادند که با تفال به کتاب خودش و تصاحب کردن فال نگهدارنده تصمیم بگیرند که چه کاری انجام دهند . هنگام تصاحب کردن فال محافظ این بیت نمایان شد : گام دریغ مدار از لاشه حفظ کننده *** که گرچه غرق گناه است , می‌رود به پردیس معارضان وی بعد از بازدید این بیت از حیث خویش بازگشتند و با تشییع جنازه نگهدارنده به روش اسلامی موافقت نمودند . درحال حاضر آرامگاه لسان الغیب در حافظیه شیراز قرار گرفته و در مکان لبریز سرسبز و بوی خوش گل های رنگارنگ هست که مزین به اشعار زیبای خودش شده و یکی‌از مهمترین کشش های توریسم شهر شیراز به شمار میرود .

علت محبوبیت نگهدارنده
محافظ و فال حفظ کننده مثل استخاره با قرآن از قیمت های ملی و مذهبی بوده که مدام سرلوحه ی معاش ما ایرانیان قرار گرفته است . حفظ کننده از بزرگ ترین سخنوران مورخ کشور‌ایران زمین است که به نترسی می توان بیان کرد دیوان او بعداز قرآن , پرمخاطب و پرتیراژترین محل کار شعر و ادب و کتاب مردمان جمهوری اسلامی ایران است . امروزه بعد از گذشت سالیان که از رفتار این اثر می گذرد , هر روز صحبت , حرف و تاءمل ای جدید برای همگان داراست .

سر ماندگاری , تأثیرگذاری , طراوت و جادوی حرف خواجه حفظ کننده هم در همین دو نکته ذکر شده در تحت مخفی هست .

در سکو ی نخستین , شعرهای محافظ زیاد گسترده و متنوع است به گونه ای که دیگر کتاب های ادبی چنین خصوصیت منحصر به فرد به شخصی ندارند . ‏ شعرهای وی پیام و کلامی داراست و روی حرف وی با همگان است , دعوتنامه محافظ برای کلیه انسانها با نژاد , رنگ و مذهب های متعدد می‌باشد .

در رتبه دوم , پیامی که در سخن و شعر محافظ به عمل برده شده مضاعف متنوع و پهناور و در عین هم اکنون بی آلایش , تعدادی وجهی و کلیه ادراک هست . برخلاف نظریه بعضی تئوری پردازان و تنی چند از هوا داران که تصور می نمایند وجوه شاعری نگهدارنده بر تامل های وی برتری دارااست , حفظ کننده اندیشمندی متفکر و دارنده تاءمل و افکاری قابل مشاجره و با اهمیت در همگی بعد ها معاش آدم است . دیوان نگهدارنده صرفا منظومه اشعار نیست و وجوه متمایز از مهمترین مساله معاش و حیات و اجتماعی انسان را در خویش جای داده است .

فال محافظ در فرهنگ وتمدن ایرانیان
فال نگهدارنده در تمدن ایرانیان

اشخاص زیادی در حین سال و فصول متفاوت به زیارت آرامگاه وی میروند و با کتاب غزلیاتش سرگرم به به چنگ آوردن فال محافظ می‌شوند . ایرانیان به قدری برای این شعر سرا بزرگ احترام قائل میباشند که چه بسا برای رفتن به مزارش خیلی ها وضو می‌گیرند و کفش های خویش را در میاورند . آنان همینطور طبق آداب و رسوم سابق خویش , در روزهای عید ملی یا این که مذهبی مانند عید نوروز بر رمز سفره هفت سین یا این که شب چله نشسته و با کتاب حفظ کننده , فال محافظ می گیرند . این فعالیت به وسیله بزرگان خانواده یا این که هر که بتواند شعر را به خیر و خوبی بخواند یا این که شخصی که بضاعت معنا و تعبیر و تفسیر شعر را دارا هستند انجام می شود .

چطور فال نگهدارنده را تعبیروتفسیر کنیم؟
تعبیروتفسیر فال نگهدارنده

یک کدام از دشواری‌ های تعبیر فال نگهدارنده برای مخاطبین مدرن شعور معنا واژگان شعرهای نگهدارنده می‌باشد که مورد ‌ای کاملاً گویا است . با اعتنا به این‌که خواجه نگهدارنده شیرازی حدود هفت قرن با ما مسافت دارااست , تنی چند از واژگان زمان وی منسوخ شده یا این که تغییر تحول کاربرد پیدا نموده است و اصطلاحات پیچیده ادبی وی نیاز در معنای شدن دارا هستند . همینطور به دلیل گویش رمزی حفظ کننده و تشبیهات و کنایاتی که در شعر نگهدارنده به فراوانی یافت می‌شوند , تعبیروتفسیر به وسیله خویش فرد با مشقت همراه است و چه بسا گهگاه شخص نمی تواند به تعبیر و تفسیر آن بپردازد . وقتی که در تعبیروتفسیر فال حفظ کننده با خلل مواجه میشوید بایستی به شخصی با خبر از دنیای شعر مراجعه‌کنید و از وی بخواهید که غرض حفظ کننده را برای شما ابلاغ نماید .

طالع بینی کف بینی

طالع بینی کف بینی
کف بینی کف بینی در دیر باز و در یونان باستان به‌این صورت بود که کف بینان , کف دست را به نواحی متمایز تقسیم کرده اند و هریک را با اسم یکی‌از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها‌را دارنده معانی خاصی می‌دانند و کیفیات و خصوصیت های متفاوتی را به آن‌ها نسبت داده اند . از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر منتخب , سیاره تیر را مسئول دانش و علم و عقل و خرد و تجارت , سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و انرژی حیات می‌دانند . کف بینی

کف بینی

همینطور سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه , سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و توان , سیاره کیوان را مسئول احساس فضولی و درایت و افسردگی و کره ماه را مسئول احساسات احساسی و تخیل می داند اند .

آیا مایلید بدانید که آیا در آتی خودتان یـک زن خوشگل و یا این که یک افزایش سکو پیش روی خواهید داشت؟ فراوان عالی , ممکن است شما طالع هر روز هفته خویش را بخوانید , البته نظرتـان راجع بیافتن داده ها بیشتر درباره ی خودتان چیست؟ گمان نمی کنم راهی خوب تر از این‌که شما کار کشته باشید دریک میهمانی کف خوانی نمایید , بتواند سبب ساز جلب دقت شما گردد .

محل تولد کف بینی توشه بـعـد کـه دسـت شخصی را گرفته و به وی گفتـیـد که قـصـد تلاوت دستش را دارید , به او چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی بعداز آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل شده است . در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مثل سیل غران آغاز به توسعه و گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد .

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای مختلفی و تندستی فردی شمارا گزینش و پیشگویی می نمایند و خیر سرنوشتتان را .

خطوط روی دست تقدیر شما‌را گزینش و تعریف نمی‌کنند – بلکه این شما می باشید که آن را انتخاب می کنید . هرگاه تغییر و تحول یابید خطوط دستان شما هم تغییر و تحول خواهند کرد .

از کـف دستان خودتان آغاز نمایید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک مدرس کف خوانی خواهید شد . آن قدر دست اشخاص در راستای شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آن‌ها چه عمل فرمائید .

تلاوت کف دست هر دست نمایانگر جنبه های متعدد ازدیگری می‌باشد :

دست راست : سمت انجام دهنده یا این که ” تعامل ”

دست چپ : سمت احساسات و یا این که ” قلب ”

خط قلب در کف بینی بیان‌کننده آن است که بـر سـر معاش عشقی شما چه قبل و علت آن چه چیز بوده است .

دست راست– چگونگی رابطه با دیـگران , احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق و علاقه , شوق به معاش .

دست چپ– چه رمانتیک نسبت به خودتان و ارتباط هایتان دارید , احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند .

معنا خط خصوصیات خط در کف بینی وسواسی و خلل پسند در تعیین سهیم به پایین انگشت اشاره منتهی میشود نیازمند عشق و علاقه به پایین انگشت اواسط منتهی میشود احتیاج به ارتباط عاشقانه ندارد بی واسطه وکوتاه گویای تعدد جوانب مختلف از احساسات دو یا این که یک سری انشعاب از خط قلب بیرون میگردند زود مشقت در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه زیر بوده وبه خط قدمت می‌رسد وصلت پیروز زوج متاهل با خطوط قلب شبیه خط راز در کف بینی چه‌طور می اندیشید , میزان هوش را نمی سنجد .

دسـت راسـت– اعـمـالی فیزیکی که در معاش انجامش میدهید دربرگیرنده شغـل , حرفـه و استعدادهای مخفی .

دست چپ– شیوه اندیشیدن , عالم بینی و چگونگی برقراردی رابطه .

خصوصیات خط مضمون‌ خط خط راز میانگین به همسایه انگشت انگشتر منتهی میشود اندیشه معمولی ومستقیم کوتاه تاءمل محتاطانه و تمام وکمال بلند فکر متمرکز و روشن بی واسطه حاضر به در حیث به دست آوردن ایده های تازه منحنی خلاقیت مایل واریب واقع در بین افقی کلیدی و زود مشقت زنجیره ای روشن فکرو نظر نقطه حیث های متفاوت د و شاخه شدن در خط راز منش بی فرضی وسبکباری خط راز شناور خط قدمت این وسیله ای برای پیشگویی آتی که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا این که آنـکـه بـگوید یک‌سری سال دیگر قدمت خواهید کرد نمی‌باشد , بـلکه نشان میدهد که کیفیت معاش شما در آتی چه‌گونه خواهد بود . دست راست– راز معاش و قوای فیزیکی , زمانبندی حادثه ها و اتفاق ها مالامال اهمیت عملی معاش , تا چه مقدار در معاش قصه جو میباشید .

دست چپ– راز زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی , زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و اتفاق ها مالامال اهمیت رمانتیک معاش , چه مقدار در رابطه ها با دیگرافراد ماجراجو می‌باشید .

معنی خط خصوصات خط رمز معاش کم ( فرد خسته ) از مجاورت انگشت شست عبور می نماید سرزندگی و تراز انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن بیشتر از حیث فیزیکی فعال است تافکری قادر سطح خط راز از نگاه تن درستی آسیب پذیر زنجیره وار شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه عشق و علاقه به هجرت خطوط پیچ خورده متمایل به بیرون اشاره به رخدادهای مختص در مقاطعی از معاش خط کوچک روی خط قدمت رباب ناز