بازی های کودکانه و قدیمی ایران زمین | روش انجام آن ها

بازی‌های کودکانه به بازی‌های گروهی خردسال ها گفته می شود که ممکن است به وسیله بزرگسالان هم صورت بپذیرد که معمولاً در کوچه , مکتب و یا این که تراس خانه‌ها انجام می گردد . بازی‌های ورزشی شناخته شده نظیر فوتبال مشمول این مقاله نمی شوند .
بالا بلندی , توپ چرخی , تیله بازی , خاله بزغاله , خروس جنگی , زو , پادشاه و وزیر , الک دولک , شمع گل پروانه , عمو زنجیر باف , قایم باشک , قلعه , کلاغ پر , گل یا این که پوچ , لی لی , هفت‌سنگ , وسطی و … از بازی‌های سابق خردسال ها اهل ایران میباشند . بعضی از بازی‌های کهن اکنون فراموش شده‌اند .

شیوه‌های بازی های کودکانه

یک به یک : بازی‌هایی نظیر ۳ ریگگ و دوز ( ایکس – او ) که فقط دو نفر بازیکن دارااست .

یک به چند : بازی‌های یک به چند بازی‌هایی می باشند که یک نفر مقابل یک مجموعه قرار میگیرد . در‌این بازی‌ها به آن یک نفر گرگ نیز گفته میشود .

تیم به تیم : بازی‌های گروهی در میان دو تیم انجام میگردد . قبلی از استارت بازی بایستی یارکشی شود . بدین صورت که دو نفر سردسته می گردند و هر مورد به نوبت از در بین دیگر افراد یاران خود را تعیین مینمایند .

بازی کودکانه «سه ریگک»
این بازی که بیشتر در افغانستان بازی می گردد مشابه xo است . روش بازی به‌این گونه‌است که روی یک صفحه مربعی کشیده می‌گردد و آن گاه با کشیدن دو خط از اواسط اضلاع آن به نیز به چهار مربع تقسیم می شود . آنگاه دو شرکت کننده به نوبت ۳ ریگ خویش ( که غیر هم رنگ میباشند و میتواند حبوباتی نظیر نخود نیز باشند ) را در ۹ نقطه به وجود آمده میگذارند بطوری که هریک سعی مینماید یک سطر سه تایی را لبریز نماید . در حالتی‌که کسی توانست یک سطر سه تایی ( در اصطلاح این بازی یک قطار ) را پر نماید برنده‌است . چنانچه بعد از تمام شدن سه ریگ کسی که برنده‌ای وجود نداشت به بازی با جابجا کردن ریگ‌ها ادامه پیدا می کند تا یکی پیروزشود .

اصطلاح : شرایط دوقطاره در‌این بازی به حالتی گفته می‌گردد که شخصی بتواند وضعتی را به‌وجود آورد که در جنبش بعدی قابلیت و امکان ساخت دو قطار را داشته باشد . در این صورت بازیکن مقابل هر کاری که نماید صرفا قادر است از قطار شدن یک ردیف خودداری نماید و در غایت بازیکن اولیه پیروز می‌گردد .

بازی کودکانه «نُه ریگک»
۹ ریگک مشابه سه ریگک است . با این تفاوت‌ها :

صورت کشیده شده عبارت از سه مربع تو در تو می باشند که چهار خط در بین اضلاع شان را به نیز وصل کرده و مجموعاَ ۲۴ نقطه به‌وجود آمده‌است .

هر بازیکن دارنده ۹ ریگ است

بعد از چیده شدن مهره‌ها هر مهره تنها قادر است به خانه‌های آزاد همسایه خویش برود .

در‌صورتی‌که که بازیکنی بتواند یک قطار ( یک ردیف سه تایی از ریگ‌هایش ) صحیح نماید رقیب بایستی یک ریگ از ریگ‌های خویش را از عرصه بیرون نماید . در‌حالتی که در جریان اولیه بازی باشد که ریگ‌ها بدون نقص گذارده نشده‌اند باشد یکی‌از ریگ‌های بیرونی و چنانچه در جریان بازی باشد یک از ریگ‌ها به گزینش خودش .

در شرایطی که که ریگ‌های یک بازیکن به ۳ ریگ رسید شرط جنبش در نقطه‌های همسایه را ندارد و به هر خانه‌ای می تواند برود . در‌این شرایط درصورتی که بازیکن دیگر یک قطار درست کرد بازیکن اولیه که دیگر با داشتن دو ریگ نمی‌تواند هیچ قطاری درست نماید بازنده مسابقه خواهد شد و بازی به پایان می رسد .

بازی کودکانه «آفتاب مهتاب»
دو نفر پشت به پشت نیز میدهند و دستهایشان را در نیز قفل می کنند . آن‌گاه به نوبت مقداری خم شده و هم‌بازی را یک سری سانتیمتر از زمین بلند می‌نمایند . هنگام بازی این شعر خوانده می شود :

آفتاب مهتاب چه رنگه؟ چقدر هر دو قشنگه

بازی کودکانه «اتل متل توتوله»
این بازی را می‌توان چه بسا یک نفره اجرا کرد . به صورتی که پاها را دراز کرده و شعر منحصر به فرد آن خوانده می‌گردد و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا میرود و در پایان شعر پایی که شعر روی آن پایان میپذیرد تحت عنوان بازنده تعیین می گردد واین عمل تا باقی مثل یک پا ادامه می یابد . شعر اتل متل به‌این صورت است :

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره

نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندستون

یک زن کردی بستون
اسمشو بزار عمه قزی

به دور کلاش قرمزی
هاچین و واچین

یه . . . پا . . . تو . . . ورچین .
پباده سازی وچاپ کارت ویزیت/بهترین بها وکیفیت
ماهر ترین آکادمی کنکور آنلاین مرزوبوم

شعر اتل متل به گونه‌های دیگری هم خوانده میگردد که اما ترویج کمتری دارااست , نظیر :

اتل متل یک مورچه . . . قدم میزدتو کوچه . . . اومد یک کفش ولگرد . . . پای اونو لگد کرد . . . مورچه پا شکسته . . . راه نمیره نشسته . . . با برگی پاشو بسته . . . مورچه جونم تو ماهی . . . خوب بشه پات الهی . . . هاچین و واچین . . . یک پاتو ورچین

بازی قدیمی کودکانه محبوب

بازی کودکانه «استُپ هوایی»

اسم دیگر این بازی احتمالاً استپ آزاد است . در‌این بازی که توسط یکسری بازیکن به همراه یک توپ انجام میگردد ( تعداد نفرات نامحدود ) , توپ به وسیله شخص آغاز کننده بازی به هوا پرتاب میشود , به طور همزمان با پرتاب توپ به هوا اسم فردی از بازیکنان حاضر بوسیله پرتاب کننده با صدای رسا گفته می شود . شخصی که اسم وی برده شده تلاش مینماید که توپ را سوای اصابت آن به زمین بگیرد . در‌این حین دیگر بازیکنان آغاز به دویدن و بدور شدن از آن حوزه‌ می نمایند .

شخصی که اسم وی برده شده چنانچه که پیروز به به چنگ آوردن توپ شد , مجدد کار پرتاب توپ به هوا و فراخوانی کردن اسم یکی دیگر از بازیکنان را انجام میدهد . چنانچه که پیروز به گرفتن توپ نگردید , آن‌گاه در‌پی توپ دویده و عملکرد مینماید هرچه سریعتر توپ را بگیرد . به محض تصاحب کردن توپ می گوید : ( استوپ ( . بازیکنان دیگر به محض شنیدن واژه استوپ مکلف میباشند در هر جایی که می‌باشند , توقف کنند . فردی که توپ را در دست داراست , می تواند به دلخواه به طرف هر هر که نزدیک خیس بوده و یا این که هر که که او مایل است , توپ را پرتاب کند . در این‌حالت هیچیک از بازیکنان مجاز به حرکت نمی‌باشند .

اگر که توپ به شخص مورد نظر برخورد نمود , یک امتیاز منفی به خسارت شخصی که توپ به وی برخورد نموده منظور شده و بازی مجدداً به وسیله وی آغاز می گردد . چنانچه توپ به او برخورد ننماید یک امتیاز منفی به ضرر و زیان فرد پرتاب کننده منظور شده و بازی مجدداً بوسیله وی آغاز می شود . بازی با همین چرخه تکرار شده تا امتیاز منفی فردی به عدد مورد توافق و از پیش گزینش شده‌ای رسد . در‌این‌صورت‌ دیگر بازیکنان به جز فرد دارنده امتیاز منفی وارد شور شده و نامی مستعار برای او گزینش می‌کنند . از اینجا به سپس او را با اسم مستعار تعیین شده می خوانند ( در هنگام پرتاب توپ به هوا ) .

هر که او را با اسم دارای اهمیت او صدا نماید , یک امتیاز منفی به حسابش خواسته خواهد شد . با وصال امتیازات منفی به عدد مورد توافق و از پیش رقم خورده دیگری , فرد متبوع را رو به دیوار یا این که مرحله دیگری چسبانده ( تکیه داده ) و هرمورد از بازیکنان او را با توپ مورد اصابت قرار می دهند .

بعد از پایان این توپ باران , فرد مورد نظر اصطلاحاً سوخته و از بازی بیرون می شود . دیگر بازیکنان آنقدر به بازی ادامه داده تا یک نفر باقی بماند که وی به عبارتی پیروز آخرین بازی است .

فال خرداد

فال ماهانه متولدین فروددین ماه :

دانشجو یان بازه زمانی کارشناسی ممکن است ماه نیکی داشته باشند . تمام کاری که شما بایستی انجام دهید این است که با نیز دانشگاهیان خویش همراه باشید . در‌این تراز , ممکن است شغل پاره زمانی را هم انجام دهید . مقداری درآمد مازاد مدام یاری می نماید . در طی این سطح در جناح مالی , وضع عالی به لحاظ می‌رسد و ممکن است این زمان مطلوب برای انجام بعضا سپرده گذاری های عالی باشد . زمانی حرف از عاشقانه می شود , اشخاصی که در‌پی علاقه میباشند , ممکن است گامی جسورانه بردارند . اشخاصی که اینک درباره می باشند , بایستی اهتمام ورزند تا شور و اشتیاق را به معاش خویش بازگردانند . افرادی که در سال انتها فارغ التحصیلی کالج میباشند ممکن است نیاز به مطالعات بیشتر داشته باشند . صاحبان شغل ها در صورتی بخواهند فروش خویش را بهبود بخشند , ممکن است دشوار خیس عمل نمایند . اشخاص با حقوق و دستمزد ممکن است با حمد و موفقیت متعددی روبرو شوند . به مرور و کارایی مداوم , ممکن است میوه زحمات شما نتایج شود .

فال ماهانه متولدین اردیبهشت ماه :

در طی این تراز , بازرگانان ممکن است حوصله خویش را تست نمایند . تمام کاری که شما می بایست انجام دهید این است که پشتکار داشته باشید و با ترقی آرام مبتلا حبس نشوید . پرسنل ممکن است با محدودیت هنگامی روبرو شوند و ممکن است زیر فشار قرار گیرند تا نتیجه ها بیشتری کسب نمایند . این ممکن است زمان دوچندان خیر برای علم آموزان باشد , چون ستارگان نشان می دهند که یاد و توان فراگرفتن ممکن است تند باشد . علم آموزان برای بدست آوردن حاصل عالی می‌توانند ساعت های طولانی را صرف مطالعه نمایند . در صورتی کارآفرین می‌باشید , این توشه ممکن است برای شما ناامید کننده باشد . نتیجه ها ممکن است شمارا ناامید نماید . اشخاص حقوق و دستمزد بگیر ممکن است برای فعالیت مشقت بار خیس و فیض خوب تر به کارشان فشار بیاورند . طبق تکان سیارات در‌این تراز ممکن است کارگران طاقت فرسا خیس عمل نماید . آنان ممکن است شم نمایند که سود فعالیت دشوار خویش را نمی گیرند . آن ها ممکن است به خیر و خوبی کوشش کنند و از فرصتهای بیشتری برای ارتقا فروش به کارگیری نمایند . متخصصین مشغول به کار ممکن است ذیل فشار بخش اعظمی از کارفرمایان قرار بگیرند تا همت نیکی داشته باشند . علم آموزان ممکن است عالی کار نمایند تا برای ترم تازه مهیا شوند و موضوعاتی که می بایست فراگیری داده شوند را بخوانند . آن‌ها ممکن است شم نمایند که فیض فعالیت مشقت بار خویش را نمی گیرند . متخصصین مشغول به کار ممکن است پایین فشار کارفرمایان قرار بگیرند تا همت نیکی داشته باشند .

فال ماهانه متولدین خرداد ماه :

اشخاص دستمزد بگیر ممکن است درین تراز خواستار افزایش و ارتقاء حقوق و دستمزد باشند . آنان ممکن است در باب آتی خویش تاءمل نمایند , و از این حیث ممکن است ستاره ها از آن ها پشتیبانی نمایند . در‌این عصر , در سمت شغل های ناعادلانه برای کسب سود نروید . هرچند ممکن است این مورد در کوتاه زمان منفعت‌دار به حیث رسد ولی ممکن است در زمان طولانی فاجعه توشه باشد و ممکن است شمارا با ایراد در اجرای ضابطه قرار دهد . ممکن است کارآفرینان عالی فعالیت نمایند که تصمیمات دارای اهمیت را اتخاذ نکنند . آن ها ممکن است سود مناسب خویش را نگیرند . ممکن است کارکنان عالی فعالیت نمایند تا از نقشهای نو خویش راضی باشند . ممکن است آن ها نیاز به ادامه عمل طاقت فرسا داشته باشند . دانشجو یان فارغ التحصیل ممکن است در کالج با تایم ها رنج روبرو شوند . آن‌ها ممکن است به خیر یادداشت برداری نمایند و مرتباً از آن ها تجدید حیث نمایند , تا کارشان را به صورت مؤثر یاد بگیرند . ممکن است کارآفرینان برای پرهیز از اقدامی بزرگ عالی کار نمایند البته در غیر این صورت ممکن است توقع داشته باشند که خبرهای خیر را کسب نمایند . کسانی که شغل ها تجاری با موسسات فرنگی دارا هستند ممکن است در آخری کردن داد و ستد مشکلی داشته باشند . افرادی که به کالاهای مهندسی می‌پردازند ممکن است در طی این ماه حاصل مناسب را بازدید نمایند . متخصصین مشغول به کار ممکن است برای انجام وظیفه‌های محوله به آنان و برآورده کردن مطالبات شغل خویش با فشار مدیران خویش مواجه شوند . کسانی که شغل ها تجاری با شرکت های فرنگی دارا‌هستند ممکن است در آخرین کردن داد و ستد مشکلی داشته باشند . اشخاصی که به کالاهای مهندسی میپردازند ممکن است در طی این ماه حاصل مناسب را بازدید نمایند .

فال ماهانه متولدین تیر :

ممکن است بازرگانان به بعضا موردها بپردازند . آن‌ها ممکن است نیاز به توضیح همین قضیه در امر مشتریان گرانبها خالص بالا داشته باشند . اشخاص دستمزد بگیر ممکن است نیاز به ارتقا فایده وری خویش داشته باشند , چون ممکن است شغل آن‌ها زیر فشار باشد . آن‌ها ممکن است در شغل خویش حس امنیت نمایند . در حین ماه , دانشجوها تحصیلات تکمیلی ممکن است با موقعیت مشقت روبرو شوند . زمانی حرف از معاش عاشقانه شما می شود , رابطه در هر ارتباط دارای اهمیت است . در صورتیکه تصمیم دارید در خصوص احساسات خویش کلام فرمایید , ممکن است ارتباط شما شکوفا شود . هنگامی کلام از کارها مالی است , مراقب باشید و وسوسه نشوید که منافع خویش را به دیگرافراد نشان دهید . این ممکن است شما‌را در یک مکان امن , از دید مالی نگهداری نماید . دارندگان شغل ممکن است نتوانند کارآمد عمل نمایند . ممکن است آن ها چهت نیل به انگیزه خویش نیاز به ساعتها فعالیت بیشتری داشته باشند .

فال ماهانه متولدین مرداد :

برای متولدین مرداد که در دولت فعالیت می نماید , این ماه ممکن است فرصتی پرفایده برای داد و ستد بلند دوران تولید نماید . ممکن است پرسنل حقوق و دستمزد بگیر برای زمان پایین فشار قرار گیرند و مدیر آنان ممکن است آن‌ها‌را برای عمل بیشتر ذیل فشار قرار دهد . علم آموزان در یادگرفتن خوب ممکن است اعتنا تیزبین داشته باشند و ممکن است شاهد ترقی آنان باشند . متولدین مرداد همینطور ممکن است ثبات مالی درین برهه زمانی نشان دهد . این تراز ممکن است اقبال صاحبان شغل ها را به روشی پرفایده برای درآمدزایی نشان دهد . با این حال این اقبال ممکن است با موانعی روبرو شود , به این ترتیب بازرگانان از به وقوع پیوستن پتانسیل حقیقی وواقعی خویش گشوده میمانند . ممکن است متخصص ها مشغول به کار با وجود سا‌عتها طولانی فعالیت , وصال به هدف ها خویش را مشقت بار نمایند . در طی این تراز , خرید و فروش بزرگی که ممکن است روحیه شمارا زنده نماید ممکن است روی کارتها باشد . البته طاقت داشته باشید چون این توافق ممکن است برای پایانی شدن زمان پیروزشود . با این وجود , معاملات دیگر ممکن است غالبا صورت بپذیرد و ممکن است از نگاه مالی در جای خیر قرار بگیرید .

فال ماهانه متولدین شهریور :

برای صاحبان شغل ها , این زمان ممکن است مناسب باشد چون ممکن است داد و ستد پاداش دهنده ای را کسب نماید . دارندگان شغل ها می‌توانند توقع داشته باشند که یک ماه دشوار فعالیت نماید . دانشجوها کارشناسی ممکن است حاصل متناسب با مشقت بار کوشی خویش را نبینند . برای دانشجو یان ارشد , این ممکن است زمان قابل قبولی برای بدست آوردن درآمدی جانبی باشد که ممکن است به هزینه های آنان یاری دهد . ممکن است بازرگانان شاهد گذار منفی سیارات در حین اواسط ماه باشند که ممکن است بازدارنده از دستیابی آن‌ها به توافق با مشتریان شود . اشخاص دستمزد بگیر برای موفقیت ممکن است با فشارهای متعددی از طرف مدیریت خویش مواجه شوند .

طالع بینی ماه ها , طالع بینی ماه
طالع بینی ماهانه

فال ماهانه متولدین مهر :

این ماه ممکن است مناسب برای صاحبان شغل ها تجاری باشد , چون ممکن است از سودهای مالی خویش راضی باشند . آن ها ممکن است خرید و فروش ای را انجام دهند که آنان‌را تقویت نماید و از دید مالی آن‌ها‌را به توان بیشتری چیره شود . ممکن است پرسنل خویش را زیر فشار قرار دهند و عملکردشان مطابق انتظارات بالای کارفرمایانشان باشد . علم آموزانی که عصر های تحصیلات تکمیلی را دنبال می نمایند ممکن است نیاز داشته باشند در مجموع متمرکز و پربار باشند . فعالیت مشقت بار و فراهم سازی آن‌ها ممکن است ثمره داشته باشد . ممکن است متخصصین مشغول به کار برای خودداری از تولید اختلافات کلامی در دفتر به خیر کار نمایند . ممکن است بازرگانان نیاز به تمرکز دشوار در ارتقاء فروش خویش داشته باشند . آن ها ممکن است نیاز به مذاکرات معنادار و عاقلانه داشته باشند تا یک خرید و فروش شیرین را به منزل ببرند .

فال ماهانه متولدین آبان :

در طی این سطح , بازرگانان متولد آبان ممکن است سود مالی کسب نمایند , که ممکن است با گذشت ماه خوبتر شود . اشخاص حقوق و دستمزد بگیر ممکن است تاخیر در به وقوع پیوستن تلاشهای خویش ببینند . برای بازرگانان , این تراز ممکن است معاملات منظمی را به همراه داشته باشد که ممکن است آن‌ها را در مواقع غیرمترقبه پنهان نگه داراست . ممکن است بازرگانان در‌این بازه با معاملاتی ارزشمند خالص , خرید و فروش بزرگی را انجام دهند . دانشجو یان دانشگاه ممکن است وسوسه شوند که زمان خویش را خنثی نمایند و استارت به کسب درآمد نمایند . دانشجوها فراگیری خوب ممکن است بخواهند برای علم آموزی به آن سوی مرز بروند . آنان مدام ممكن است نگران كاهش فروش و كاهش درآمد باشند .

جوک هایی در زمینه ی کرونا

جوک ساختن از ویروس کرونا به نوعی تخلیه عصبانی و نگرانی همگانی است که با مضحک به دست آوردن اتفاق ها تلخ به نوعی سبب تسکین روحی شخص و جامعه و به ویژه جمعیت قربانی می گردد . ساخت طنز و خندیدن یک مدل سلاح برای شکستن جو وحشت حاکم بر فضای جامعه است .

خندیدن و طنز ساختن در حالت بحرانی و ملتهب , عکس العمل ارگانیک آدم برای ارتقاء روحیه خویش و دور‌وبری ها است . ما برای مدیر و مرتفع کردن یک معضل نیاز داریم که روحیه داشته باشیم . سوای روحیه قطعاً از پیش بازنده‌ایم . قطعاً شما نیز با اینجانب موافقید که با شیون کردن و آه کشیدن و ندامت میل کردن کسی روحیه نمی‌گیرد .

اتفاقاً برعکس این لبخند است که به آدمی جان میبخشد .

هرگز خانوما رو با کرونا تهدید نکنید

.

خانوما خودشون ویروسی دارا هستند بنام غُرُنا

که تا درحال حاضر میلیونها مرد را به کام مرگ کشانده

مزاح در رابطه کرونا , شوخی کرونا
شوخی در رابطه کرونا

‏از هنگامی تلویزیون زیرنویس کرده چشمای خودتون رو با دست نمالید شدیدا چشمام میخاره

اصن دوس دارم ۴تا دست دیگه نیز قرض بگیرم چشمامو بمالونم

مزاح در رابطه کرونا , جوک کرونا
مزاح در رابطه کرونا

آقا این یک ماه رو نیز زنده بمونیم

میتونیم بگیم : ما باقیماندگان سال 98 هستیم

مزاح در رابطه کرونا , شوخی کرونا
طنز در رابطه کرونا

روز جاری دو نفر که ماسک داشتن تو خیابون آشنا دراومدن ;

ماسکاشونو دراوردن , روبوسی کردن , مجدد ماسک زدن

طنز در رابطه کرونا , مزاح کرونا
شوخی در رابطه کرونا

کرونای عزیز . . .

ما هیچ چیزمون بهم نمیخوره چه بسا تو اسمت نیز خیلی با کلاس خیس از نام منه . . . ما به درد نیز نمیخوریم . . . نزدیک اینجانب نیا . . .

اینجانب فکرامو کردم تصمیممو گرفتم . . . .

گزینش اینجانب اسهاله . . .

طنز در رابطه کرونا , مزاح کرونا
طنز در رابطه کرونا

مورد داشتیم تو کمپانی تا روز قبل با لیوانی که صبح شیر می خورد , ظهر دوغ می خورد و عصر قهوه و چایی و مجدد چرخه به کار گیری ش از فردا آغاز می‌شد .

شرایط فعلی لیوانو میشوره میذاره تو کمدش درو قفل میکنه میره , اینجانب از ویروس کرونا ممنونم که بهداشت رو به خیلیا یاد اعطا کرد

مزاح در رابطه کرونا , جوک کرونا
مزاح در رابطه کرونا

‏بلایا و مصیبت‌ها عین برنامه هفتگی دبستان شده .

ین هفته کرونا کرونا زمین‌لرزه داریم هفته سپس کرونا کرونا سیل

مزاح در رابطه کرونا , جوک کرونا
مزاح در رابطه کرونا

‏اولا خداوند تک تک بلاهاشو میفرستاد . به عنوان مثال یه توشه سیل یه توشه ز‌لزله یه توشه . . . اما روئت کرد پاسخ نمیده ما سگ جون خیس از این حرفاییم ; حال حاضر ملخ‌ها هجوم کردن جنوب , کرونا تو راس , ز‌لزله نیز تو شمال غرب

مزاح در رابطه کرونا , جوک کرونا
طنز در رابطه کرونا

در صورت ابتلا به ویروس کرونا تا ۱۰ روز آویشن و نبات را دم کرده و بخورید .

.

.

روز یازدهم آویشن را فارغ از نبات دم کرده بخورید اونوقت ویروس میاد خارج میگه پ نباتش کو؟

با کفش تابستانی بزنید تو سرش بکشیدش!

تا اکتشافات بعدی بدروووود

مزاح در رابطه کرونا , جوک کرونا
طنز در رابطه کرونا

شرایط کنونی استان های جمهوری اسلامی ایران همگی دارن باهم میخونن

بغلی بگیر

چی رو بگیرم؟

کرونا رو

چیکارش کنم؟

بده بغلی

طنز در رابطه کرونا , جوک کرونا
شوخی در رابطه کرونا

‏کرونا نگرفتم اما یک بیماری بدتر گرفتم به نام

( نکنه کرونا گرفتم (

شوخی در رابطه کرونا , جوک کرونا
طنز در رابطه کرونا

عوضش اگه زنده بمونیم یاد می‌شه تمامی این‌ها

می زنیم تو راز نوه نتیجه‌مون که ما توی یه سال از تمام این‌ها جون تندرست به در بردیم آن‌گاه تو غم چرا زید برقی‌ت دیر جوابت رو می‌ده؟

شوخی در رابطه کرونا , شوخی کرونا
مزاح در رابطه کرونا

اگه بر اثر کرونا از عالم رفتم . روی سنگ قبرم بنویسید :

( بر اثر زد خورد با پلنگ دار فانی را وداع اذعان کرد (

ننویسد که : بر اثر ویروس کرونا ( بادی وزید و گلی مالامال لبریز شد (

سخنان ناب بزرگان

وظیفه ما نیست که خطای سایر افراد را کاوش کنیم وبه قضاوت در رابطه بقیه افراد بنشینیم . ما بایستی تمام نیروی خود را برای قضاوت در فعالیت خودمان صرف کنیم و تا‌زمانی‌که چه بسا یک نادرست در خویش می‌بینیم حق نداریم که در عمل

مردمان دیگر دخالت کنیم .

ماهاتما گاندی

جمله ها بزرگان درباره‌ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

گهگاه نامت را , اعتبار و جایگاه و

تحصیلاتت را در کل فراموش کن .

مانندکودکان شو

دورازشوخی نباش .

گهگاه معاش را یک تفریح

بدان و آن را با قلبت لمس کن .

از دنیای به‌این زیبایی لذت ببر و

سپاسگزار باش

اشو

جملا‌ت بزرگان در زمینه ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان ناب و حکیمانه از بزرگان

هر که بصیرت را اخلاق کرده ,

یقینا بیناست . . .

یک روشن دل نمی‌تواند بصیرت را خلق و خوی نماید .

پس وی تورا می‌بیند , از وی امداد بخواه . .

الهی قمشه‌ ایی

جمله‌ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان خوشگل و خواندنی

زندگي شم غريبي است که يک مرغ مهاجر دارااست

سبزه ها در فصل بهار مي رقصند

اینجانب در کنار تو به ادب مي ترسیم

و آنجا که هيچ کس به ياد ما نيست

تو‌را عاشقانه مي بوسم

تا با گرمي نفسهايم , به لبانت جان دهم

و با گرمي نفسهايت , جاني مجدد گيرم

دوستت دارم

با تمامی هستي خویش , اي تمامی هستي اینجانب

و هزاران توشه خواهم اظهار کرد

دوستت دارم را

نيما يوشيج

جمله ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

خدای کریم کسی است

که خیر در هفت‌طبقۀ افق

می‌گنجد

و خیر در هفت‌طبقۀ زمین

اما در دل آدمیزاد می‌گنجد

پس زنهار که هیچ‌وقت

دل کسی را نشکنی!

زورباي يوناني

جمله‌ها بزرگان در خصوص معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان ناب و حکیمانه از بزرگان

عشق و علاقه خودش خواهد آمد ;

بی جنجال !

نمی توان از آن فراروگریز کرد !

هنگامی متوجه آمدنش

خواهی شد که ,

فارغ از آن استنشاق‌کردن

طاقت فرسا میشود !

پاتریک مودیانو

جمله ها بزرگان در باب معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
جمله ها بزرگان راجع‌به معاش

بشر ها مانند آب در یک آب‌انبار می باشند ;

شما نمی‌توانید کف آبدان را مشاهده کنید و فکر‌می‌کنید‌ کم عمق است , البته تنها هنگامی که شیرجه بزنید می فهمید عمق حقیقی وواقعی آن چقدر است . . .

جی ال ویتریک

جمله ها بزرگان درخصوص معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
سخنان بزرگان

نیروهایی میباشند که به حیث شر میرسند اما درواقع به تو آموزش میبینند که چه گونه ( افسانه فردی ( ات را محقق کنی . آن ها می‌باشند که ذهن و عزم تورا مهیا مینمایند . زیرا یک حقیقت بزرگ درین دنیا موجود هست :

تو کسی که باشی و هر چه بکنی زمانی حقیقتا چیزی را بخواهی این خواست در روح دنیا متولد میشود و این ماموریت تو در روی زمین است . به وقوع پیوستن ( افسانه فردی ( فقط وظیفه آدم است . تمامی چیز در سرویس یک چیز است .

پائولو کوئیلو

جمله ها بزرگان در زمینه ی معاش , سخنان بزرگان در رابطه موفقیت
جمله‌ها کوتاه و تاثیرگذار از بزرگان

آدم های بزرگ

دو دل دارا هستند

دلی که درد میکشد

و مخفی است

و دلی که میخندد

و واضح است . . .

پرفسور محمود حسابی

جمله ها ناب عاشقانه احساسی

جملات عاشقانه رمانتیک

به روزی یعنی

هر توشه بیشتر از گذشته

احساس کنی بودنش شایسته ترین واقعه زندگیته

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه و رمانتیک

ای کاش که در

قسمتِ اینجانب نیز بنویسند

صُبحی که شود

با نفسِ گرمِ تو آغاز . . . !

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
جمله ها ناب عاشقانه

هيچگاه دوست داشتن های

لبریز دليل را دوست نداشتم

به عنوان مثال اينها كه ميگويند

دلداده چشمانشم

يا دلداده کتف هايش به هیچ وجه مفهوم

ندارد , هنگامی كسی ميپرسد چرا دوستش داری ؟

بايد لبخند بزنی و بگويی ; زیرا دوستش دارم . . .

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
جملا‌ت عاشقانه احساساتی

همراهت مي‌آيم تا پایان رویه . . . !

و هيچ نمی پرسم هیچ وقت ;

با تو اولیه کجاست ,

با تو پایان کجاست

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه

گویی علاقه در نرسیدن است , تلخی‌اش نیز همین است , نرسیدن , دوری و تمام فاصله‌ها . . . اینجانب تو‌را دوست دارم تو دیگری را , دیگری منرا دوست داراست , اینجانب دیگری را , اینجانب تورا دوست دارم , تو مرا البته نمی شود همه‌چیز سفت می‌ایستد که‌نشود

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله ها ناب عاشقانه نو

بایستی عشق‌مان به درازا کشیده شود

تا چنانچه بعد ها , داستان شدیم

قصه‌ی شنیدنِ عشق‌مان

تلفن همراه بخواهد , به وسعتِ اسمان . . .

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت ناب عاشقانه و احساساتی

و عشق‌خودش خواهد آمد ( بی‌هیاهو ( و

نمی توان از آن گریز کرد! آهسته

و آهستـــه میاید و در گوشه‌ای از قلبت

می‌نشیند! وقتی متوجه آن خواهید شد

که فارغ از آن معاش مشقت بار است . . .

جمله‌ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و رمانتیک
جملا‌ت عاشقانه

بشر ها از یک جایی به آن گاه به بودن با نیز

به عاشقانه های پیش پا افتاده و تکراریشان

مشتاق که خیر . . . ! محتاجند . . .

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت عاشقانه قشنگ

میگویم شب‌بخیر! بخوان : یک روز دیگر نیز راز

شد با دوست داشتنت بخوان آرزوی امشبم

نیز تو بودی! بخوان این شب‌ها برای بخیر شدن

به یکی مانند تو نیاز دارد! اینجانب میگویم شب بخیر

تو بگو : اینجانب نیز ( دوستت دارم (

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله‌ها ناب عاشقانه و رمانتیک
جمله‌ها عاشقانه کوتاه

( ( بی تو ( ( ای آهسته جانم

زندگانی زیرا کنم , ,

زیرا تو پیش اینجانب نباشی ,

شادمانی زیرا کنم . . .

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساسی , جملا‌ت ناب عاشقانه و رمانتیک
زیباترین جمله ها عاشقانه

گفتم هر چقدر

بیشتر بخندونمش

بیشتر عاشقم میشه اما

اون هر چقدر بیشتر میخندید اینجانب

بیشتر عاشقش‌ می شدم

جملا‌ت ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جملا‌ت عاشقانه دلتنگی

هر زمان که به تاءمل توام

لحظه لحظه دقایقش

سرشار از عشقه

پس چه سریست که می گویند

ساعت نقط ی اوج عاشقی

صفر است

جمله ها ناب عاشقانه باعکس احساساتی , جمله ها ناب عاشقانه و احساساتی
جمله‌ها عاشقانه رمانتیک

در عشق و علاقه هزار جان و دل بس نڪند

دل خویش چه بود حدیث جان ڪس نڪند

این‌راه ڪسی رود ڪه در هر گامی

صد جان بدهد ڪه روی واپس نڪند . . . .

شعر طنز در مورد حذف صفر از پول ملی

حمید حاجی زاده با نشر شعری جوک به مسئله داغ ( حذف چهار صفر از پول ملی ( پرداخت .
غصه از یک کنار , کم گردد
دردِ دنباله دار کم گردد!

هرچه پیچیدگی است یا این که که فشار
از دل زمانه , کم گردد!

زیرا که از پول ما به تدبیری
صفر بی اعتبار ( ! ) کم گردد!

این خودش اعجاز است , اعتقادوباور کن!
چهار صفر از هزار کم گردد!

از تورم ; هر آنچه پیش از این بود
دوبرابر , دوبار , کم گردد!

سِنت می شود نیز ارز ریال
اعتبار از دلار کم گردد!

از چهار شیوه گیج استانبول
پیت و قوطی سوار کم گردد!

دو قَران می شود دو سیخِ کباب
بربری از ناهار کم گردد!

الغرض مشکلات مختلف
پاراگراف در اختصار کم گردد!

گلخانه قرنطینه , رستورانی در امستردام

یک رستوران در آمستردام هلند با معرفی گلخانه قرنطینه خویش , از طریق جدیدی برای سرو وعده‌های غذایی و رعایت مسافت اجتماعی به کار گیری نموده است . این ایده خلاقانه قادر است به زودی توسعه یابد و دلتنگی ما برای خوراک تناول کردن در رستوران را برطرف کند!

در حالی که با شیوع ویروس کرونا در سراسر عالم , اهمیت رعایت مسافت اجتماعی در مکان‌های همگانی بیشتراز پیش حس می‌شود , بیشتر رستوران‌ها به عارضه ها بهداشتی به تعطیلی کشیده شده‌اند . تمامی ما بایستی اعتراف کنیم که دلتنگ تجربه‌های صرف وعده‌های غذایی با دوستانمان در رستوران‌ها هستیم . از این رو , رستورانی در هلند به تفکر راه‌حل بوده و توانسته روش تازه و خلاقانه‌ای برای بازگشایی پیدا نماید . راه‌حل این رستوران برای نقص‌ اخیر دنیا , به کار گیری از گلخانه قرنطینه است . Mediamatic ETEN , رستورانی در آمستردام که غذای گیاهی سرو می نماید , با ساخت گلخانه‌های شیشه‌ای کوچک تصمیم دارااست با رعایت بی نقص مورد ها بهداشتی , به مدعوین خویش سرویس نماید . اکنون , این خدمت آزمایشی صرفا برای خانواده و دوستان خوب کارمندان ارائه می‌گردد و قرار است از روش تارنما رستوران در روزهای آتی برای رزرو دراختیار عموم قرار گیرد .

گلخانه قرنطینه : رستورانی در آمستردام
فضای سرو طعام در گلخانه قرنطینه
قانون ها مسافت اجتماعی
با این‌که در بخش اعظمی از نقاط محدودیت‌های شدیدی برای فاصله اجتماعی موجود هست , این جور مکان برای سرو وعده‌های غذایی , می تواند بسط یابد و نگرانی‌های مردمان از صرف طعام در خارج از خانه را کم کند . «جنیتا ورمولن» ( Janita Vermeulen ) با ابراز رضایت از این خلاقیت جذاب , به رویترز اعلام‌کرد :

به نقل از رویترز , تمام پیشخدمت‌ها از دستکش و حفظ کننده منحصر به فرد صورت برای کاهش خطر توسعه و گسترش ویروس به کارگیری میکنند . آنان همینطور برای سرو خوراک به صورت بهداشتی , تخته‌های بلندتر از حد معمول را در حیث گرفته‌اند . مرکز ها در اختیار گرفتن و پیشگیری از بیماری‌ها در دنیا ( CDC ) , برای بازگشایی رستوران‌ها دستورالعمل‌های مفصلی به جهت برنامه‌ریزی آنان برای طی روند تنظیم و سرو وعده‌های خویش در لحاظ گرفته است . از جمله این قانون ها می‌توان به تهیه و تنظیم منوهای یکبار مصرف اشاره نمود . با این حال می بایست دقت داشت که بخش اعظمی از رستوران‌ها و مرکزها تنظیم خوراک در عالم به دلیل محدودیت‌های فضایی و همینطور کسری بودجه برای اجرای این روش , به جهت ادامه فعالیتشان نیاز دارا‌هستند تا روش‌های منحصر به خویش را ابتکار عمل نمایند . لحاظ شما در رابطه خلاقیت گلخانه قرنطینه چیست؟ چه پیشنهاداتی برای آغاز مجدد فعالیت‌های این صنف دارید؟ دیدگاه‌های خویش را با ما فی مابین بگذارید .

گلخانه قرنطینه در رستوران Mediamatic ETEN

ازمون تعیین میزان خلاقیت

آزمون دیدنی بررسی خلاقیت شخصی کمپانی ادوبی , جور شخصیت و میزان خلاقیت شمارا در قالبی منحصر‌به‌فرد نشان میدهد .

درصورتی که خویش را به‌عنوان انسانی خلق کننده میدانید و تست‌های شخصیتی مختلفی را از خویش گرفته‌اید , قویا توصیه میکنیم امتحان سرگرم‌کننده‌ی کمپانی ادوبی را هم آزمون فرمایید . در آزمون‌های آزمایش خلاقیت می بایست به چند سوالهای انتزاعی ( سوال ها حدسی ) جواب دهید تا از میزان خلاقیت خویش مطلع گردید . البته بزرگ‌ترین وجه مختلفی کننده‌ی این امتحان با بقیه نمونه‌های جان دار , نمایش بعضا انیمیشن‌های دیدنی پیش از جواب به هر سؤال است تا شم شما‌را نسبت به سؤال بعدی تقویت نماید . بنابراین جواب بهتری برای هر سؤال خواهید داشت .

آزمایش خلاقیت شخصی

امتحان آزمایش خلاقیت ادوبی از ۱۵ سؤال دو گزینه‌ای تشکیل‌شده شده‌است که مطمئنا مقداری خیره کننده و غریب بنظر میرسد . از بعضا سوال ها جالب‌توجه این امتحان می‌توان به مورد ها تحت اشاره نمود :

رغبت دارید معاش را از کادر قصه یا این که سیستم‌ها ببینید؟
آیا شما یک خط کش می باشید یا این که یک فنر؟
آیا نوک انگشت پای خویش را به آب می‌زنید یا این که داخل آب شیرجه می‌زنید؟
زمانی بدین سوالهای جواب دادید نتیجه‌گیری انجام می گردد و شما یک کدام از هشت مورد خلاقیت را به خویش اختصاص خواهید اعطا کرد . هشت تیم خلق کننده این امتحان دربرگیرنده هنرمند , متفکر , ماجراجو , آفریننده , تولید‌کننده , رویایی , نوآور و خیال‌پرداز است . طبق بررسی زومیت , این امتحان یکی جذاب‌ترین و اما دقیق‌ترین نمونه‌هایی است که در اینترنت موجود هست و سفارش میکنیم حتما آن را تجربه فرمایید .

برای شرکت در آزمون تست میزان خلاقیت خود، به این صفحه مراجعه کنید.

فال موفقیت برای ماه های سال

* فروددین ماه
چه هدفی دارید؟
فضای سبز شما به نحوی است که چندان با طرح ریزی سازش ندارد زیرا تصور میکنید که با این عمل خویش را ذیل فشار قرار می دهید . با این‌که مدام برای به دست آوردن هر چیزی بیشتراز توان تان طرح ریزی می‌کنید البته سود آنطور که بایستی نیست . یادتان باشد که بشر های پیروز در معاش برای خویش برنامه و انگیزه از پیش رقم خورده ای دارا‌هستند و پیشین از استارت هرکاری دقیقا می‌دانند چه می‌خواهند . از خودتان بپرسید در معاش به‌دنبال چه میباشید , پاسخ این سوال به عبارتی راهی است که بایستی برایش انرژی بگذارید .

* اردیبهشت ماه
خودبا‌وری تان را مراقبت کنید!
شما بیش تر از حد رمانتیک و زودرنج می باشید و به همین بهانه بیشتراز دیگر افراد جراحت میبینید . سر معاش در عشق و علاقه و دوست داشتن سوای چشمداشت کلیه آدم های روی زمین است ولی یادتان باشد کلیه عشق و علاقه تان را به سایرافراد بدهید خیر کلیه اعتمادتان را . توان تاثیر خویش را هیچ زمان حداقل نگیرید . توان شما در مدیر و در اختیار گرفتن کارها زبانزد تمامی است . می‌توانید از این توان خدادادی به شایسته ترین صورت استعمال نمایید ولی به شرطی که خود باوری تان را مراقبت نمایید و به توان های خویش ایمان داشته باشید . یک هشدار کوچک را دورازشوخی بگیرید ; عملکرد و پشتکار در هر کاری عالی است البته به شرطی که قدری به اندیشه خودتان باشید . موفقیت هنگامی به دست می‌آید که در هر کاری تعادل داشته باشید .
* خرداد ماه
جهان را تغییر و تحول دهید!
به خاطر شخصیت تان دوست دارید دورازشوخی باشید و از رابطه با سایرافراد گوشه گیری میکنید . شما نسبت به همگی اتفاقات اطراف تان بی تفاوت می‌باشید و این زمینه خانواده شمارا خیلی نگران می نماید . اگر چه به خاطر طبیعتی که دارید این شرایط شما خیلی ارتفاع نخواهد کشید و مجدد روحیه و انرژی تان را به دست میاورید البته به خاطر داشته باشید که تنهایی چاره قابل قبولی برای شما نیست . خودتان را از بقیه افراد جدا ندانید و به جای انزوا همت نمایید طرحی را در شغل های روزمره تان بگنجانید تا تایم ها تان به بطالت صرف نشود . یادتان باشد که داشتن دشمنی و کینه توزی صرفا به خویش شما زخم میرساند . از تغییرات بزرگ استقبال فرمایید . سایر افراد را دوست داشته باشید و قدری بیشتر به آنها احترام بگذارید . بلند گردید و بایستید و با صدای بلند بگویید« تا‌وقتی‌که اینجانب تغییر تحول نکنم دنیای خارج اینجانب نیز تغییر و تحول نخواهد کرد» .
* تیر
خوش دربین باشید
متولدین تیرماه مدام به‌دنبال قبول دیگرافراد می‌باشند و به همین خاطر تمامی تلا ش شان را به راضی نگه داشتن آدم های اطراف شان معطوف می نمایند . دست از این عمل بردارید و این حقیقت را برای مدام در ذهن تان ثبت فرمایید که هیچ گاه نمی‌شود کلیه بشر ها را راضی نگه داشت . خوف طرد شدن مدام در شما موجود است و به همین علت حاضرید هرکاری انجام دهید تا این استرس را تحمل نکنید . وقار تان را نگهداری نمایید و در هر کاری حق تقدم را با خودتان قرار دهید به خاطر داشته باشیدکه بضاعت های شما بیش تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید . خوش میان باشید زیرا موفقیت های بعدی در روش می باشند .
* مرداد
دوستان خوب تان را فهم و شعور نمائید
هر چند راستگو بودن با دیگر افراد خصوصیت زیاد خیر است ولی آن را با رک گویی افراطی غلط نگیرید و قدری بیشتر مراقب گویش تان باشید . در محیط کارتان استرس متعددی را شم می‌کنید و دایم در درحال حاضر انتقاد سایر افراد می‌باشید ولی به خاطر داشته باشید که اولیه قدم برای خوبتر کردن کارها اطراف تان , تغییر و تحول خودتان است . تغییر‌و تحول را از خودتان استارت کرده و عملکرد داشته باشید بیشتر از پیشین دوستان عزیز تان را فهم و شعور فرمایید . انجام دادن شغل های روزمره سبب ساز شده که وضع معاش تان وضعیت تکراری و کسل کننده به خودش بگیرد و این مسئله در روحیه شما تاثیر منفی خواهد گذاشت . اگراز انجام دادن کاری لذت نبرید , نمی توانید توقع سود نیکی را داشته باشید . به کارتان علاقه بورزید و کارایی نمایید که در هر کاری شایسته ترین باشید .

* شهریور

تو می توانی!
شما ابدا انتقادپذیر نیستید و برعلیه ایده های مخالف سایرافراد دوچندان سرسختانه پایداری میکنید . قدری انعطاف پذیری سبب برقراری تعادل در معاش تان خواهد شد و شخصیت شمارا جذاب خیس نشان خواهد بخشید . یک نکته دیگر را هم به خاطر داشته باشید . هیچ گاه تصمیم های تان را گذشته از اینکه عملی نشده با دیگر افراد دربین نگذارید عزیزان تان به میزان خویش شما با توان های تان دانایی ندارند و ممکن است شمارا در به عبارتی استارت عمل متوقف نمایند . کارایی فرمایید با انرژی مثبت همگی توان تان را روی عمل متمرکز نمایید و صرفا به آخرین خوش تصور کنید . دیگر زمان آن رسیده که تغییری بزرگ را در معاش تان بوجود بیاورید و به جملاتی مانند«تو نمی توانی» یا این که «محال است» اعتنا نکنید . کسی به امداد شما می‌آید , از ارشادوراهنمایی وی به کار گیری نمائید .
* مهر
تو شایسته ترین مشاور عالم هستی
بی ادله نیست که به متولدین این ماه کنیه هوشمندترین مشاورین عالم را داده اند . با وجود اینکه در هر موضوعی می‌توانید پیش گویی های صحت انجام دهید ولی قدری منفی نگر میباشید و این سبب می شود با وجود دانایی و توانمندی تان در گاهی اوقات روی صحبت تان اکانت نکنند . خوبتر از آنچه را که از دست داده اید به دست خواهید آورد البته به خاطر داشته باشید که می بایست قدری مثبت اندیشی را ادویه عمل فرمائید . برخی اوقات آدم هایی که به شما برگشت می نمایند دقیقا می‌دانند در‌پی چه میباشند ولی با در بین گذاشتن موضوع شان با شما فقط درپی تایید و هدف شما می باشند . توان تخیل شما زیاد دوچندان است و همگی اتفاقات را با جزئیات در یاد می سپارید . از این خصوصیت برای تجسم رویاهای تان به کارگیری نمایید زیرا سود شگفت انگیزی را برای تان در‌پی خواهد داشت .
* آبان
نزاع کن
با اینکه بیشتر دوستان خوب و نزدیکان تان از توان های شما کلام می نمایند ولی وضعیت معاش تان با وجود استعدادهایی که دارید سازش ندارد و علت این مورد حوصله و صبر بیشتراز حد شماست .
دیگر زمان آن رسیده که دست به عمل گردید و آنچه را که به آن اعتقاد و باور دارید به سطح فعالیت بگذارید . هیچوقت نترسید و برای آنچه سزاوار آن می‌باشید نزاع فرمائید ولی به یاد داشته باشید که نزاع را با عملکرد همراه با استرس و فشار غلط نگیرید .
زمانی چیزی را طلب میکنید آن را با عشق بخواهید و انرژی منفی را از خویش به دور نمائید زیرا زمانی با شک وتردید و نگرانی منظور های تان را ابلاغ میکنید , خوف کاذب تان سبب ساز دوری شما از منظور های تان می شود . آهسته باشید .
* آذر
مجدد آغاز فرمایید
هر چند عشق و علاقه به تفریح و سرگرمی بخشی از خصوصیت های جدا نشدنی متولدین این ماه است ولی به خاطر داشته باشید که نداشتن تعادل در بین عمل و تفریح فیض نیکی برای تان نخواهد داشت . احتمال دارد برای خلاص شدن از روزمرگی سعی میکنید که تفریح را در حق تقدم قرار دهید البته برای این عمل نیز برنامه داشته باشید . منطقی بودن شما سبب شده که رویاهای خودتان را خیلی دورازشوخی نگیرید البته اعتقادوباور نمایید که شما بضاعت و توان انجام هر کاری را دارید و درصورتی که تخیل خویش را ادویه منطق خویش نمایید به مرور رویاهای تان به حقیقت می پیوندد . اینکه در آستانه یک عمل نو با مشکلات روبه رو میشوید نشان دهنده ضعف شما یا این که ناممکن بودن آن فعالیت نیست . هیچ گاه تسلیم نشوید و از جدید استارت نمایید .

* دی
مغرور نباش!
شما بیشتراز میزان رک میباشید و گهگاه با لهجه تلخ تان عزیزان و نزدیکان تان را آزار می دهید درحالی که قلب فراوان بخشندگی دارید . دست از غرورتان بردارید و باطن کریم و سخاوتمندتان را برای سایر افراد واضح نمایید . با روحیه نکته سنجی که دارید از هر چیز کوچکی دلخوری به دل میگیرید و گهگاه جهان را تیره و تار میبینید . معاش آن چیزی نیست که بقیه افراد برای شما به تصویر کشیده اند . از بینش خودتان به معاش نگاه فرمائید و به ندای داخل تان گوش دهید زیرا شایسته ترین راهنمای شماست . مدام نصفه مالامال استکان را مشاهده کنید و در بقیه افراد پیرو خیر و خوبی باشید . یادتان باشد که شما به عبارتی چیزی را می‌بینید و به به عبارتی چیزی دست پیدا می‌کنید که در ذهن تان نسبت به آن به اعتقاد و باور رسیده اید .

* بهمن
رویاها را دورازشوخی بگیرید
کارایی نمایید قدری بیشتر به خودتان دقت فرمائید و روحیه تان را مجدد به دست آورید . ممکن است یک مسافرت بتواند به بازگرداندن انرژی تان یاری دهد البته بیشتر از آن کیفیت معاش تان مهم‌ترین چیزی است که می بایست تغییر تحول نماید . فقط کلام کردن راجع به رویاها برای به وقوع پیوستن آن کفاف نمیدهد بلکه ضروری است برای یک توشه نترسی به خرج دهید تا حاصل باورنکردنی را تجربه نمایید . معاش ضابطه فعالیت و واکنش است . زمانی صدایی از شما بلند نمیشود چطور توقع پژواک صدای تان را دارید . خبرهای خوش هیچ زمان غیرمنتظره به جهت شما نمی آید بلکه این شما می باشید که با

ماجرا کوتاه ابوریحان بیرونی و مزدور

روزی ابوریحان درس به شاگردان می اعلام کرد که خونریز و قاتلی پای به محل درس و مشاجره ارگان .
شاگردان با خشم به وی مینگریستند و در دل هزار دشنام به وی می دادند که چرا مزاحم یاد دادن آن‌ها شده‌است .
آن مرد رسوا روی به حکیم نموده یک‌سری سئوال معمولی نمود و رفت .

فردای آن روز , شاعری روضه سرای دربار , پای به محل درس گذاشته تا سئوالی از حکیم بپرسد . شاگردان به احترامش برخاستند و اورا هم نشینی نموده تا به پای صندلی مدرس رسد .
دیدند از معلم خبری نیست .

هر طرف را لحاظ کردند , اثری از مدرس کمبود .
یکی‌از شاگردان که از آغاز چشمش به معلم بود و او‌را دنبال می نمود در وسط کوچه جلوی معلم را گرفته و پرسید : چه گونه است روز قبل بشر کشی به دیدارتان آمد جواب پرسش هایش را گفتید و روز جاری شعر سرا و مولف ای سرشناس آمده , محل درس را رها نمودید؟
ابوریحان اعلام‌کرد : یک بزهکار صرفا به خودش و معدودی لطمه میزند , البته یک مولف و شعر سرا خویش فروخته کشوری را به حریق میکشد .

شاگرد مبهوت به چشمان مدرس می‌نگریست که ابوریحان بیرونی از وی بدور شد . ابوریحان با رفتارش به شاگردان فهماند كه هنرمند و مولف مزدور , از هر مهلک ای زیانبارتر است .

ابوریحان بیرونی دانشمند آزاده ای بود که هیچگاه کسب توان اورا وسوسه ننمود و همواره قدمت خود را وقف ساختن ابوریحان های دیگر کرد .