بازی های کودکانه و قدیمی ایران زمین | روش انجام آن ها

شیوه بازی قدیمی انجام

بازی‌های کودکانه به بازی‌های گروهی خردسال ها گفته می شود که ممکن است به وسیله بزرگسالان هم صورت بپذیرد که معمولاً در کوچه , مکتب و یا این که تراس خانه‌ها انجام می گردد . بازی‌های ورزشی شناخته شده نظیر فوتبال مشمول این مقاله نمی شوند .
بالا بلندی , توپ چرخی , تیله بازی , خاله بزغاله , خروس جنگی , زو , پادشاه و وزیر , الک دولک , شمع گل پروانه , عمو زنجیر باف , قایم باشک , قلعه , کلاغ پر , گل یا این که پوچ , لی لی , هفت‌سنگ , وسطی و … از بازی‌های سابق خردسال ها اهل ایران میباشند . بعضی از بازی‌های کهن اکنون فراموش شده‌اند .

شیوه‌های بازی های کودکانه

یک به یک : بازی‌هایی نظیر ۳ ریگگ و دوز ( ایکس – او ) که فقط دو نفر بازیکن دارااست .

یک به چند : بازی‌های یک به چند بازی‌هایی می باشند که یک نفر مقابل یک مجموعه قرار میگیرد . در‌این بازی‌ها به آن یک نفر گرگ نیز گفته میشود .

تیم به تیم : بازی‌های گروهی در میان دو تیم انجام میگردد . قبلی از استارت بازی بایستی یارکشی شود . بدین صورت که دو نفر سردسته می گردند و هر مورد به نوبت از در بین دیگر افراد یاران خود را تعیین مینمایند .

بازی کودکانه «سه ریگک»
این بازی که بیشتر در افغانستان بازی می گردد مشابه xo است . روش بازی به‌این گونه‌است که روی یک صفحه مربعی کشیده می‌گردد و آن گاه با کشیدن دو خط از اواسط اضلاع آن به نیز به چهار مربع تقسیم می شود . آنگاه دو شرکت کننده به نوبت ۳ ریگ خویش ( که غیر هم رنگ میباشند و میتواند حبوباتی نظیر نخود نیز باشند ) را در ۹ نقطه به وجود آمده میگذارند بطوری که هریک سعی مینماید یک سطر سه تایی را لبریز نماید . در حالتی‌که کسی توانست یک سطر سه تایی ( در اصطلاح این بازی یک قطار ) را پر نماید برنده‌است . چنانچه بعد از تمام شدن سه ریگ کسی که برنده‌ای وجود نداشت به بازی با جابجا کردن ریگ‌ها ادامه پیدا می کند تا یکی پیروزشود .

اصطلاح : شرایط دوقطاره در‌این بازی به حالتی گفته می‌گردد که شخصی بتواند وضعتی را به‌وجود آورد که در جنبش بعدی قابلیت و امکان ساخت دو قطار را داشته باشد . در این صورت بازیکن مقابل هر کاری که نماید صرفا قادر است از قطار شدن یک ردیف خودداری نماید و در غایت بازیکن اولیه پیروز می‌گردد .

بازی کودکانه «نُه ریگک»
۹ ریگک مشابه سه ریگک است . با این تفاوت‌ها :

صورت کشیده شده عبارت از سه مربع تو در تو می باشند که چهار خط در بین اضلاع شان را به نیز وصل کرده و مجموعاَ ۲۴ نقطه به‌وجود آمده‌است .

هر بازیکن دارنده ۹ ریگ است

بعد از چیده شدن مهره‌ها هر مهره تنها قادر است به خانه‌های آزاد همسایه خویش برود .

در‌صورتی‌که که بازیکنی بتواند یک قطار ( یک ردیف سه تایی از ریگ‌هایش ) صحیح نماید رقیب بایستی یک ریگ از ریگ‌های خویش را از عرصه بیرون نماید . در‌حالتی که در جریان اولیه بازی باشد که ریگ‌ها بدون نقص گذارده نشده‌اند باشد یکی‌از ریگ‌های بیرونی و چنانچه در جریان بازی باشد یک از ریگ‌ها به گزینش خودش .

در شرایطی که که ریگ‌های یک بازیکن به ۳ ریگ رسید شرط جنبش در نقطه‌های همسایه را ندارد و به هر خانه‌ای می تواند برود . در‌این شرایط درصورتی که بازیکن دیگر یک قطار درست کرد بازیکن اولیه که دیگر با داشتن دو ریگ نمی‌تواند هیچ قطاری درست نماید بازنده مسابقه خواهد شد و بازی به پایان می رسد .

بازی کودکانه «آفتاب مهتاب»
دو نفر پشت به پشت نیز میدهند و دستهایشان را در نیز قفل می کنند . آن‌گاه به نوبت مقداری خم شده و هم‌بازی را یک سری سانتیمتر از زمین بلند می‌نمایند . هنگام بازی این شعر خوانده می شود :

آفتاب مهتاب چه رنگه؟ چقدر هر دو قشنگه

بازی کودکانه «اتل متل توتوله»
این بازی را می‌توان چه بسا یک نفره اجرا کرد . به صورتی که پاها را دراز کرده و شعر منحصر به فرد آن خوانده می‌گردد و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا میرود و در پایان شعر پایی که شعر روی آن پایان میپذیرد تحت عنوان بازنده تعیین می گردد واین عمل تا باقی مثل یک پا ادامه می یابد . شعر اتل متل به‌این صورت است :

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره

نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندستون

یک زن کردی بستون
اسمشو بزار عمه قزی

به دور کلاش قرمزی
هاچین و واچین

یه . . . پا . . . تو . . . ورچین .
پباده سازی وچاپ کارت ویزیت/بهترین بها وکیفیت
ماهر ترین آکادمی کنکور آنلاین مرزوبوم

شعر اتل متل به گونه‌های دیگری هم خوانده میگردد که اما ترویج کمتری دارااست , نظیر :

اتل متل یک مورچه . . . قدم میزدتو کوچه . . . اومد یک کفش ولگرد . . . پای اونو لگد کرد . . . مورچه پا شکسته . . . راه نمیره نشسته . . . با برگی پاشو بسته . . . مورچه جونم تو ماهی . . . خوب بشه پات الهی . . . هاچین و واچین . . . یک پاتو ورچین

بازی قدیمی کودکانه محبوب

بازی کودکانه «استُپ هوایی»

اسم دیگر این بازی احتمالاً استپ آزاد است . در‌این بازی که توسط یکسری بازیکن به همراه یک توپ انجام میگردد ( تعداد نفرات نامحدود ) , توپ به وسیله شخص آغاز کننده بازی به هوا پرتاب میشود , به طور همزمان با پرتاب توپ به هوا اسم فردی از بازیکنان حاضر بوسیله پرتاب کننده با صدای رسا گفته می شود . شخصی که اسم وی برده شده تلاش مینماید که توپ را سوای اصابت آن به زمین بگیرد . در‌این حین دیگر بازیکنان آغاز به دویدن و بدور شدن از آن حوزه‌ می نمایند .

شخصی که اسم وی برده شده چنانچه که پیروز به به چنگ آوردن توپ شد , مجدد کار پرتاب توپ به هوا و فراخوانی کردن اسم یکی دیگر از بازیکنان را انجام میدهد . چنانچه که پیروز به گرفتن توپ نگردید , آن‌گاه در‌پی توپ دویده و عملکرد مینماید هرچه سریعتر توپ را بگیرد . به محض تصاحب کردن توپ می گوید : ( استوپ ( . بازیکنان دیگر به محض شنیدن واژه استوپ مکلف میباشند در هر جایی که می‌باشند , توقف کنند . فردی که توپ را در دست داراست , می تواند به دلخواه به طرف هر هر که نزدیک خیس بوده و یا این که هر که که او مایل است , توپ را پرتاب کند . در این‌حالت هیچیک از بازیکنان مجاز به حرکت نمی‌باشند .

اگر که توپ به شخص مورد نظر برخورد نمود , یک امتیاز منفی به خسارت شخصی که توپ به وی برخورد نموده منظور شده و بازی مجدداً به وسیله وی آغاز می گردد . چنانچه توپ به او برخورد ننماید یک امتیاز منفی به ضرر و زیان فرد پرتاب کننده منظور شده و بازی مجدداً بوسیله وی آغاز می شود . بازی با همین چرخه تکرار شده تا امتیاز منفی فردی به عدد مورد توافق و از پیش گزینش شده‌ای رسد . در‌این‌صورت‌ دیگر بازیکنان به جز فرد دارنده امتیاز منفی وارد شور شده و نامی مستعار برای او گزینش می‌کنند . از اینجا به سپس او را با اسم مستعار تعیین شده می خوانند ( در هنگام پرتاب توپ به هوا ) .

هر که او را با اسم دارای اهمیت او صدا نماید , یک امتیاز منفی به حسابش خواسته خواهد شد . با وصال امتیازات منفی به عدد مورد توافق و از پیش رقم خورده دیگری , فرد متبوع را رو به دیوار یا این که مرحله دیگری چسبانده ( تکیه داده ) و هرمورد از بازیکنان او را با توپ مورد اصابت قرار می دهند .

بعد از پایان این توپ باران , فرد مورد نظر اصطلاحاً سوخته و از بازی بیرون می شود . دیگر بازیکنان آنقدر به بازی ادامه داده تا یک نفر باقی بماند که وی به عبارتی پیروز آخرین بازی است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *