فال موفقیت برای ماه های سال

* فروددین ماه
چه هدفی دارید؟
فضای سبز شما به نحوی است که چندان با طرح ریزی سازش ندارد زیرا تصور میکنید که با این عمل خویش را ذیل فشار قرار می دهید . با این‌که مدام برای به دست آوردن هر چیزی بیشتراز توان تان طرح ریزی می‌کنید البته سود آنطور که بایستی نیست . یادتان باشد که بشر های پیروز در معاش برای خویش برنامه و انگیزه از پیش رقم خورده ای دارا‌هستند و پیشین از استارت هرکاری دقیقا می‌دانند چه می‌خواهند . از خودتان بپرسید در معاش به‌دنبال چه میباشید , پاسخ این سوال به عبارتی راهی است که بایستی برایش انرژی بگذارید .

* اردیبهشت ماه
خودبا‌وری تان را مراقبت کنید!
شما بیش تر از حد رمانتیک و زودرنج می باشید و به همین بهانه بیشتراز دیگر افراد جراحت میبینید . سر معاش در عشق و علاقه و دوست داشتن سوای چشمداشت کلیه آدم های روی زمین است ولی یادتان باشد کلیه عشق و علاقه تان را به سایرافراد بدهید خیر کلیه اعتمادتان را . توان تاثیر خویش را هیچ زمان حداقل نگیرید . توان شما در مدیر و در اختیار گرفتن کارها زبانزد تمامی است . می‌توانید از این توان خدادادی به شایسته ترین صورت استعمال نمایید ولی به شرطی که خود باوری تان را مراقبت نمایید و به توان های خویش ایمان داشته باشید . یک هشدار کوچک را دورازشوخی بگیرید ; عملکرد و پشتکار در هر کاری عالی است البته به شرطی که قدری به اندیشه خودتان باشید . موفقیت هنگامی به دست می‌آید که در هر کاری تعادل داشته باشید .
* خرداد ماه
جهان را تغییر و تحول دهید!
به خاطر شخصیت تان دوست دارید دورازشوخی باشید و از رابطه با سایرافراد گوشه گیری میکنید . شما نسبت به همگی اتفاقات اطراف تان بی تفاوت می‌باشید و این زمینه خانواده شمارا خیلی نگران می نماید . اگر چه به خاطر طبیعتی که دارید این شرایط شما خیلی ارتفاع نخواهد کشید و مجدد روحیه و انرژی تان را به دست میاورید البته به خاطر داشته باشید که تنهایی چاره قابل قبولی برای شما نیست . خودتان را از بقیه افراد جدا ندانید و به جای انزوا همت نمایید طرحی را در شغل های روزمره تان بگنجانید تا تایم ها تان به بطالت صرف نشود . یادتان باشد که داشتن دشمنی و کینه توزی صرفا به خویش شما زخم میرساند . از تغییرات بزرگ استقبال فرمایید . سایر افراد را دوست داشته باشید و قدری بیشتر به آنها احترام بگذارید . بلند گردید و بایستید و با صدای بلند بگویید« تا‌وقتی‌که اینجانب تغییر تحول نکنم دنیای خارج اینجانب نیز تغییر و تحول نخواهد کرد» .
* تیر
خوش دربین باشید
متولدین تیرماه مدام به‌دنبال قبول دیگرافراد می‌باشند و به همین خاطر تمامی تلا ش شان را به راضی نگه داشتن آدم های اطراف شان معطوف می نمایند . دست از این عمل بردارید و این حقیقت را برای مدام در ذهن تان ثبت فرمایید که هیچ گاه نمی‌شود کلیه بشر ها را راضی نگه داشت . خوف طرد شدن مدام در شما موجود است و به همین علت حاضرید هرکاری انجام دهید تا این استرس را تحمل نکنید . وقار تان را نگهداری نمایید و در هر کاری حق تقدم را با خودتان قرار دهید به خاطر داشته باشیدکه بضاعت های شما بیش تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید . خوش میان باشید زیرا موفقیت های بعدی در روش می باشند .
* مرداد
دوستان خوب تان را فهم و شعور نمائید
هر چند راستگو بودن با دیگر افراد خصوصیت زیاد خیر است ولی آن را با رک گویی افراطی غلط نگیرید و قدری بیشتر مراقب گویش تان باشید . در محیط کارتان استرس متعددی را شم می‌کنید و دایم در درحال حاضر انتقاد سایر افراد می‌باشید ولی به خاطر داشته باشید که اولیه قدم برای خوبتر کردن کارها اطراف تان , تغییر و تحول خودتان است . تغییر‌و تحول را از خودتان استارت کرده و عملکرد داشته باشید بیشتر از پیشین دوستان عزیز تان را فهم و شعور فرمایید . انجام دادن شغل های روزمره سبب ساز شده که وضع معاش تان وضعیت تکراری و کسل کننده به خودش بگیرد و این مسئله در روحیه شما تاثیر منفی خواهد گذاشت . اگراز انجام دادن کاری لذت نبرید , نمی توانید توقع سود نیکی را داشته باشید . به کارتان علاقه بورزید و کارایی نمایید که در هر کاری شایسته ترین باشید .

* شهریور

تو می توانی!
شما ابدا انتقادپذیر نیستید و برعلیه ایده های مخالف سایرافراد دوچندان سرسختانه پایداری میکنید . قدری انعطاف پذیری سبب برقراری تعادل در معاش تان خواهد شد و شخصیت شمارا جذاب خیس نشان خواهد بخشید . یک نکته دیگر را هم به خاطر داشته باشید . هیچ گاه تصمیم های تان را گذشته از اینکه عملی نشده با دیگر افراد دربین نگذارید عزیزان تان به میزان خویش شما با توان های تان دانایی ندارند و ممکن است شمارا در به عبارتی استارت عمل متوقف نمایند . کارایی فرمایید با انرژی مثبت همگی توان تان را روی عمل متمرکز نمایید و صرفا به آخرین خوش تصور کنید . دیگر زمان آن رسیده که تغییری بزرگ را در معاش تان بوجود بیاورید و به جملاتی مانند«تو نمی توانی» یا این که «محال است» اعتنا نکنید . کسی به امداد شما می‌آید , از ارشادوراهنمایی وی به کار گیری نمائید .
* مهر
تو شایسته ترین مشاور عالم هستی
بی ادله نیست که به متولدین این ماه کنیه هوشمندترین مشاورین عالم را داده اند . با وجود اینکه در هر موضوعی می‌توانید پیش گویی های صحت انجام دهید ولی قدری منفی نگر میباشید و این سبب می شود با وجود دانایی و توانمندی تان در گاهی اوقات روی صحبت تان اکانت نکنند . خوبتر از آنچه را که از دست داده اید به دست خواهید آورد البته به خاطر داشته باشید که می بایست قدری مثبت اندیشی را ادویه عمل فرمائید . برخی اوقات آدم هایی که به شما برگشت می نمایند دقیقا می‌دانند در‌پی چه میباشند ولی با در بین گذاشتن موضوع شان با شما فقط درپی تایید و هدف شما می باشند . توان تخیل شما زیاد دوچندان است و همگی اتفاقات را با جزئیات در یاد می سپارید . از این خصوصیت برای تجسم رویاهای تان به کارگیری نمایید زیرا سود شگفت انگیزی را برای تان در‌پی خواهد داشت .
* آبان
نزاع کن
با اینکه بیشتر دوستان خوب و نزدیکان تان از توان های شما کلام می نمایند ولی وضعیت معاش تان با وجود استعدادهایی که دارید سازش ندارد و علت این مورد حوصله و صبر بیشتراز حد شماست .
دیگر زمان آن رسیده که دست به عمل گردید و آنچه را که به آن اعتقاد و باور دارید به سطح فعالیت بگذارید . هیچوقت نترسید و برای آنچه سزاوار آن می‌باشید نزاع فرمائید ولی به یاد داشته باشید که نزاع را با عملکرد همراه با استرس و فشار غلط نگیرید .
زمانی چیزی را طلب میکنید آن را با عشق بخواهید و انرژی منفی را از خویش به دور نمائید زیرا زمانی با شک وتردید و نگرانی منظور های تان را ابلاغ میکنید , خوف کاذب تان سبب ساز دوری شما از منظور های تان می شود . آهسته باشید .
* آذر
مجدد آغاز فرمایید
هر چند عشق و علاقه به تفریح و سرگرمی بخشی از خصوصیت های جدا نشدنی متولدین این ماه است ولی به خاطر داشته باشید که نداشتن تعادل در بین عمل و تفریح فیض نیکی برای تان نخواهد داشت . احتمال دارد برای خلاص شدن از روزمرگی سعی میکنید که تفریح را در حق تقدم قرار دهید البته برای این عمل نیز برنامه داشته باشید . منطقی بودن شما سبب شده که رویاهای خودتان را خیلی دورازشوخی نگیرید البته اعتقادوباور نمایید که شما بضاعت و توان انجام هر کاری را دارید و درصورتی که تخیل خویش را ادویه منطق خویش نمایید به مرور رویاهای تان به حقیقت می پیوندد . اینکه در آستانه یک عمل نو با مشکلات روبه رو میشوید نشان دهنده ضعف شما یا این که ناممکن بودن آن فعالیت نیست . هیچ گاه تسلیم نشوید و از جدید استارت نمایید .

* دی
مغرور نباش!
شما بیشتراز میزان رک میباشید و گهگاه با لهجه تلخ تان عزیزان و نزدیکان تان را آزار می دهید درحالی که قلب فراوان بخشندگی دارید . دست از غرورتان بردارید و باطن کریم و سخاوتمندتان را برای سایر افراد واضح نمایید . با روحیه نکته سنجی که دارید از هر چیز کوچکی دلخوری به دل میگیرید و گهگاه جهان را تیره و تار میبینید . معاش آن چیزی نیست که بقیه افراد برای شما به تصویر کشیده اند . از بینش خودتان به معاش نگاه فرمائید و به ندای داخل تان گوش دهید زیرا شایسته ترین راهنمای شماست . مدام نصفه مالامال استکان را مشاهده کنید و در بقیه افراد پیرو خیر و خوبی باشید . یادتان باشد که شما به عبارتی چیزی را می‌بینید و به به عبارتی چیزی دست پیدا می‌کنید که در ذهن تان نسبت به آن به اعتقاد و باور رسیده اید .

* بهمن
رویاها را دورازشوخی بگیرید
کارایی نمایید قدری بیشتر به خودتان دقت فرمائید و روحیه تان را مجدد به دست آورید . ممکن است یک مسافرت بتواند به بازگرداندن انرژی تان یاری دهد البته بیشتر از آن کیفیت معاش تان مهم‌ترین چیزی است که می بایست تغییر تحول نماید . فقط کلام کردن راجع به رویاها برای به وقوع پیوستن آن کفاف نمیدهد بلکه ضروری است برای یک توشه نترسی به خرج دهید تا حاصل باورنکردنی را تجربه نمایید . معاش ضابطه فعالیت و واکنش است . زمانی صدایی از شما بلند نمیشود چطور توقع پژواک صدای تان را دارید . خبرهای خوش هیچ زمان غیرمنتظره به جهت شما نمی آید بلکه این شما می باشید که با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *