طالع بینی کف بینی

طالع بینی کف بینی
کف بینی کف بینی در دیر باز و در یونان باستان به‌این صورت بود که کف بینان , کف دست را به نواحی متمایز تقسیم کرده اند و هریک را با اسم یکی‌از سیارات نامگذاری کرده اند و آنها‌را دارنده معانی خاصی می‌دانند و کیفیات و خصوصیت های متفاوتی را به آن‌ها نسبت داده اند . از جمله تپه خورشید را مسئول موفقیت و ثمر منتخب , سیاره تیر را مسئول دانش و علم و عقل و خرد و تجارت , سیاره مریخ را مسئول شجاعت و جنگندگی و انرژی حیات می‌دانند . کف بینی

کف بینی

همینطور سیاره ناهید را مسئول شور و هیجان و عاطفه , سیاره مشتری را مسئول جاه طلبی و توان , سیاره کیوان را مسئول احساس فضولی و درایت و افسردگی و کره ماه را مسئول احساسات احساسی و تخیل می داند اند .

آیا مایلید بدانید که آیا در آتی خودتان یـک زن خوشگل و یا این که یک افزایش سکو پیش روی خواهید داشت؟ فراوان عالی , ممکن است شما طالع هر روز هفته خویش را بخوانید , البته نظرتـان راجع بیافتن داده ها بیشتر درباره ی خودتان چیست؟ گمان نمی کنم راهی خوب تر از این‌که شما کار کشته باشید دریک میهمانی کف خوانی نمایید , بتواند سبب ساز جلب دقت شما گردد .

محل تولد کف بینی توشه بـعـد کـه دسـت شخصی را گرفته و به وی گفتـیـد که قـصـد تلاوت دستش را دارید , به او چنین مـی تـوانـید بگویید که کف خوانی بعداز آنکه در هزاران سال پیش در هندوستان سرچشمه یافت نسل به نسل به ما منتقل شده است . در یونان باستان تبدیل به شاهراه گشته وتدریجا مثل سیل غران آغاز به توسعه و گسترش و انـتـشـار بـه تـمام اروپـا و آسیا کرد .

خطوط روی کف دستـهـای شـمـا ویـژگیـهای مختلفی و تندستی فردی شمارا گزینش و پیشگویی می نمایند و خیر سرنوشتتان را .

خطوط روی دست تقدیر شما‌را گزینش و تعریف نمی‌کنند – بلکه این شما می باشید که آن را انتخاب می کنید . هرگاه تغییر و تحول یابید خطوط دستان شما هم تغییر و تحول خواهند کرد .

از کـف دستان خودتان آغاز نمایید و دیری نخواهد گذشت که شما تبدیل به یک مدرس کف خوانی خواهید شد . آن قدر دست اشخاص در راستای شما خواهد آمد که نخواهید دانست با آن‌ها چه عمل فرمائید .

تلاوت کف دست هر دست نمایانگر جنبه های متعدد ازدیگری می‌باشد :

دست راست : سمت انجام دهنده یا این که ” تعامل ”

دست چپ : سمت احساسات و یا این که ” قلب ”

خط قلب در کف بینی بیان‌کننده آن است که بـر سـر معاش عشقی شما چه قبل و علت آن چه چیز بوده است .

دست راست– چگونگی رابطه با دیـگران , احـتـیـاجـات و تجربیات در عشق و علاقه , شوق به معاش .

دست چپ– چه رمانتیک نسبت به خودتان و ارتباط هایتان دارید , احسـاساتی که در اعماق وجودتان روی میدهند .

معنا خط خصوصیات خط در کف بینی وسواسی و خلل پسند در تعیین سهیم به پایین انگشت اشاره منتهی میشود نیازمند عشق و علاقه به پایین انگشت اواسط منتهی میشود احتیاج به ارتباط عاشقانه ندارد بی واسطه وکوتاه گویای تعدد جوانب مختلف از احساسات دو یا این که یک سری انشعاب از خط قلب بیرون میگردند زود مشقت در مسایل عشقی خط قلب با انشعابی که سرش متوجه زیر بوده وبه خط قدمت می‌رسد وصلت پیروز زوج متاهل با خطوط قلب شبیه خط راز در کف بینی چه‌طور می اندیشید , میزان هوش را نمی سنجد .

دسـت راسـت– اعـمـالی فیزیکی که در معاش انجامش میدهید دربرگیرنده شغـل , حرفـه و استعدادهای مخفی .

دست چپ– شیوه اندیشیدن , عالم بینی و چگونگی برقراردی رابطه .

خصوصیات خط مضمون‌ خط خط راز میانگین به همسایه انگشت انگشتر منتهی میشود اندیشه معمولی ومستقیم کوتاه تاءمل محتاطانه و تمام وکمال بلند فکر متمرکز و روشن بی واسطه حاضر به در حیث به دست آوردن ایده های تازه منحنی خلاقیت مایل واریب واقع در بین افقی کلیدی و زود مشقت زنجیره ای روشن فکرو نظر نقطه حیث های متفاوت د و شاخه شدن در خط راز منش بی فرضی وسبکباری خط راز شناور خط قدمت این وسیله ای برای پیشگویی آتی که میلیونر خواهید شد یـا نـه و یا این که آنـکـه بـگوید یک‌سری سال دیگر قدمت خواهید کرد نمی‌باشد , بـلکه نشان میدهد که کیفیت معاش شما در آتی چه‌گونه خواهد بود . دست راست– راز معاش و قوای فیزیکی , زمانبندی حادثه ها و اتفاق ها مالامال اهمیت عملی معاش , تا چه مقدار در معاش قصه جو میباشید .

دست چپ– راز زنـدگـی و قـوای احـسـاسـی , زمـانـبـنـدی رویـدادهـا و اتفاق ها مالامال اهمیت رمانتیک معاش , چه مقدار در رابطه ها با دیگرافراد ماجراجو می‌باشید .

معنی خط خصوصات خط رمز معاش کم ( فرد خسته ) از مجاورت انگشت شست عبور می نماید سرزندگی و تراز انرژی بالا خط منحنی عریض و پهن بیشتر از حیث فیزیکی فعال است تافکری قادر سطح خط راز از نگاه تن درستی آسیب پذیر زنجیره وار شخصیت فعال خطوط بالا آمده کوتاه عشق و علاقه به هجرت خطوط پیچ خورده متمایل به بیرون اشاره به رخدادهای مختص در مقاطعی از معاش خط کوچک روی خط قدمت رباب ناز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *